úterý 27. prosince 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

December 27, 2016 at 11:47PM
via IFTTT

čtvrtek 22. prosince 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

December 22, 2016 at 03:03PM
via IFTTT

úterý 20. prosince 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

December 20, 2016 at 01:36PM
via IFTTT

neděle 18. prosince 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

December 18, 2016 at 09:15PM
via IFTTT

pátek 16. prosince 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

December 16, 2016 at 09:08AM
via IFTTT

pondělí 12. prosince 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

December 12, 2016 at 08:43AM
via IFTTT

TKA - poslední týden

V posledním týdnu bychom se měli věnovat aktuálním problémům kartografie. Kromě toho, že si ukážeme souvislosti mezi jednotlivými discipolínami kartografie a obory, které kartografie ovlivňuje, by přednáška měla sloužit i jako zdroj námětů pro vaše další působení na škole. 
Prezentace se jmenuje Trendy v kartografii. Tuto prezentaci (samozřejmě starší verzi) jste částečně viděli v prvním ročníku a také ji ti, kteří si zapíší počítačovou kartografii uvidí v ročníku pátém (samozřejmě aktualizovanou verzi). Jde hlavně o to ukázat kartografii jako dynamický a měnící se obor.
Přednáška a cvičení z TKA plynule (s malou přestávkou) navazuje na tradiční vánoční geoseminář.

POK - poslední týden

A máme tu konec semestru. Dokonce i s poslední přednáškou - Trendy v kartografii. Pozor! Prezentace je určená i pro předmět tematická kartografie. Proto ji na webu najdete v sekci věnované TKA (úplně na konci).

Pokud máte (nebo naopak nemáte) zájem o zkoušku v konkrétním termínu, napište mi prosím návrhy do diskuze pod tento příspěvek. Na konci zápočtového týdnu bych rád vypsal termíny. Pro začátek zřejmě dva.

úterý 6. prosince 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

December 06, 2016 at 03:33PM
via IFTTT

pondělí 5. prosince 2016

POK - 12. týden

Teď už znáte veškeré technologie pro tvorbu webové kartografické aplikace založené na bázi XML. Jinými slovy umíme v XML (a jeho derivátech) vyjádřit prostorová data, jejich datové modely, transformaci do jiných formátů a konečně i grafické prvky.
Ve dvanáctém (předposledním) týdnu semestru se podívejte na krátký workshop, kde jsem ukazoval možnosti HTML 5 a SVG v kartografii.

TKA - 12. týden

V první řadě upozorňuji na další změnu. Tentokrát se netýká týdnů, ale hodin v tomto týdnu. To znamená, že nejdříve bude od 13:00 probíhat předmět Tematická kartografie a po třech hodinách (zhruba v půl čtvrté) bude následovat Mapování.

V sylabu Tematické kartografie už zbývá poměrně málo položek. V tomto týdnu nás tedy čekají tato témata:
 • Hodnocení listopadových map
 • Turistické mapy jako představitelé jednoho z nejpoužívanějších druhů tematických map
 • Úvod do digitálních map
 • Tvorba mentálních map
Pokud zbude čas (předpokládám, že se tak stane), tak si ještě v rychlosti projdeme alespoň nějaké části historie kartografie se důrazem na tematické mapy.

středa 30. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 30, 2016 at 05:00PM
via IFTTT

SDSVoc (podruhé)

Ještě jednou k předchozímu příspěvku. Na Twitteru je možné sledovat akutální záznamy z workshopu pod hashtagem #SDSVoc (co jsem vypozoroval, nejaktivnější je Phil Archer).

Smart Descriptions & Smarter Vocabularies

Důvod mé nepřítomnosti ve škole v tomto týdnu se jmenuje Smart Descriptions & Smarter Vocabularies. Jedná se o workshop pořádaný známou organizací World Wide Web Consortium (W3C), jehož tématem jsou chytrá data a metadata. To jsou témata, která se snažíme akcentovat především v předmětech KGM/SGG a KGM/POK. A samozřejmě i v letošním roce máme několik závěrečných prací, které se tohoto tématu, kam lze zařadit i otevřená a propojená data, dotýkají.
Na pořadu dne jsou zatím metadata, ale odpoledne se dostane i na data prostorová. Na webu najdete program workshopu, ale zajímavé jsou především odkazy na články, abstrakty, případně prezentace. Jedná se o zcela nové věci, takže zřejmě zatím nebudou zakatalogizovány v Google Scholar nebo podobných službách. To je informace důležitá především pro studenty připravující závěrečnou práci, která s tímto tématem souvisí - projděte si materiály z workshopu podrobně, třeba v nich najdete informaci užitečnou pro vaše práce.

pondělí 28. listopadu 2016

TKA - 11. týden

Plán na tento týden je jednoduchý. Dojde totiž k poslední náhradě mezi Tematickou kartografií a Mapováním. A protože hodinové dotace si zcela neodpovídají, věnujte svůj čas také samostudiu. Konkrétně se podívejte na prezentaci o historii kartografie a také na resortní webové stránky, kde se zaměřte na tematické mapy jako součást státního mapového díla.

Poznámka: Nejsem si zcela jistý, jak rychle budu opravovat listopadové zápočtové úkoly, protože skoro celý týden budu na služební cestě. Z tohoto důvodu nebudou v tomto týdnu možné žádné konzultace.

POK - 11. týden

V jedenáctém týdnu nás čeká zdánlivý odpočinek. To sice znamená, že nemáme před sebou žádné nové téma, formát ani standard, ale zahálet bych rozhodně nedoporučoval. Čas v tomto týdnu věnujte především vašim seminárním pracím, protože termín odevzdání se kvapem blíží.

pondělí 21. listopadu 2016

POK - 10. týden

Desátý týden semestru je zasvěcený jazyku HTML (HyperText Markup Language). Je mi jasné, že základy HTML a také úzce souvisejících kaskádových stylů (CSS) a Javascriptu máte z ostatních předmětů. Tyto základy si prosím zopakujte především s ohledem na propojení webových stránek a grafiky a vazby mezi HTML a XML. Ve studijních materiálech se sice vyskytuje pouze jedna prezentace (CSS), ale mnoho materiálu o HTML, tvorbě webových stránek, základech webdesignu se vyskytuje na webu.

TKA - 10. týden

Jak již bylo avizováno v předchozích týdnech, desátý týden semestru bude věnovaný samostatné práci na zápočtových úkolech. Nezapomeňte, že v listopadu by každý studentu měl odevzdat minimálně tři úkoly, jinak se vystavuje riziku postihu vyčkrtnutím náhodně vybraných úkolů. Pro případ konzultace budu v době výuky předmětu KGM/TKA (tedy v době od 14:50 do 17:00) k dispozici pro případné konzultace.

V minulém týdnu jsem na přednášce ukazoval nejčastější chyby v říjnových zápočtových úkolech. Pro studenty kombinované formy je ještě shrnuji v následujícím seznamu:
 • Elementární kartografické chyby (absolutní čísla v kartogramech, kvalitativní stupnice pro kvantitativní data, bílá barva v kartografické stupnici, chybná terminologie, absence generalizace v případě map malých měřítek...)
 • Faktické chyby (chyby v datech nebo geografických prvcích)
 • Smysl mapy, především u map, které kombinují dva a více jevů – Ukazují zobrazované jevy nějakou korelaci? Má vůbec smysl takový vztah hledat?
 • Nedostatečné zdůvodnění – „...stupnice se mně zdála pro data nejlepší...“ – důležité je napsat proč a nejlépe tvrzení dokázat, například pomocí histogramu?
Původně zamýšlené mentální mapy budou vytvářeny až během dvanáctého týdne semestru.

neděle 20. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 20, 2016 at 08:40PM
via IFTTT

pondělí 14. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 14, 2016 at 09:34AM
via IFTTT

TKA - 9. týden

V devátém týdnu se zaměříme na generalizaci. Podíváme se na ni především z hlediska tematických map, aby mapy světa ve velice malém měřítku neobsahovaly detaily z map středních měřítek. Před generalizací si krátce projdeme poslední interpretační metodu (doufám, že jsem na žádnou nezapomněl) - přednášku jsem pojmenoval Chernoff faces, ale povíme si nejen o metodě Chernoff faces, která do mapy zanáší i jisté psychologické aspekty, ale i o komponovaných symbolech na mapách obecně. 
Možná si vzpomínáte na mentální mapy, které jste kreslili v prvním ročníku v rámci předmětu  UGEM. V úterý se na ně také v rychlosti podíváme. Ne na vaše výtvory z prváku, ty si necháme na Vánoční geoseminář, ale na mentální mapy obecně a jejich vztah ke kartografii.
A samozřejmě nezapomeneme ani na krátký komentář týkající se říjnových zápočtových map. Doufám, že všechno stihneme, protože bych od vás ještě chtěl krátkou zpětnou vazbu v polovině semestru. Každopádně, co nestačíme, můžeme v klidu přesunout do dalšího týdne, kdy jsou naplánovaná pouze samostatná cvičení (tvorba listopadových map) a individuální konzultace.

POK - 9. týden

V příštím týdnu nás konečně čeká grafika. Konkrétně formát Scalable Vector Graphics (SVG), který představuje jeden (zřejmě nejdůležitější) vektorový formát založený na bázi XML. Studijní materiály najdete na našem blogu, na stránkách W3C (jako garanta formátu) - W3C SVG Working Group a podívejte se také na švýcarský projekt carto:net (je sice starší, ale obsahuje poměrně užitečné informace a příklady).

čtvrtek 10. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 10, 2016 at 07:58AM
via IFTTT

pondělí 7. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 07, 2016 at 11:49AM
via IFTTT

TKA - 8. týden

V tomto týdnu bude výuka předmětu KGM/TKA nahrazena na základě domluvy předmětem KGM/MAP.

středa 2. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 01, 2016 at 10:46PM
via IFTTT

pondělí 31. října 2016

POK - 7. a 8. týden

Klíčovým dokumentem pro příští týden je prezentace Kartografická webová aplikace. Najdete v ní ukázky aplikace XSLT stylů při zpracování prostorových dat (převod základních informací o Kladyjánově mapě do podoby HTML stránek).

Formátu XSLT věnujte prosím velkou pozornost. Když ne kvůli tomu, že se jedná o úžasný nástroj pro zpracování prostorových dat, tak minimálně kvůli zkoušce. Proto na jeho prostudování máte nejen tento týden semestru, ale týden následující, tedy osmý. Proto v pondělí 7. listopadu nebude publikován pravidelný příspěvek na blogu.

V osmém týdnu také využijte čas pro zpracování semestrální práce.

Ještě bych vás chtěl upozornit na geoseminář, který se koná v pondělí 7. listopadu.

TKA - 7. týden

Sice máme ještě říjen, ale listopad je za dveřmi. Vzhledem k výměnám s předmětem KGM/MAP půjde o měsíc plný změn. Ty se budou postupně objevovat na tomto blogu.
Každopdně tento týden by snad k žádným změnám nemělo dojít, přičemž program našeho úterního setkání bude následující:

 • Texty na mapách
 • Dasymetrická metoda
 • Anamorfované mapy
Ještě bych rád upozornil, že příští pondělí probíhat geoseminář, kde nám kolegyně a vaše spolužačka představí svoji cestu po Peru a Bolívii.

pondělí 24. října 2016

TKA - 6. týden

Jak jsem uvedl předchozí týden, jádro 6. týdne spočívá v samostatném řešení zápočtových úkolů s možností individuálních konzultací. Protože však opět dojde k výměně s předmětem Mapování, budeme mít dvě hodiny navrch. Ty zaplníme prezentacemi na následující témata:

 • Hodnocení map, abyste se pokusili nahlížet vaše mapy očima evaluátora nikoli pouze autora.
 • Prezentace zaměřená na využití map ve volební geografii (jednka reminiscence nedávných voleb a jednak ukázka zneužitelnosti map a tedy úmyslných i neúmyslných chyb).
 • Pokud zbyde čas, tak si ještě navrh přidáme isolinie.
Přednášky budou začínat ve 13 hodin, po nich (cca od 14:50) budu k dispozici v kanceláři pro případné konzultace (cca do 17 hodin).

POK - 6. týden

Nejprve k zápočtu. Práce byly zadány a doufám, že jsou v současnosti v plném proudu. Podle harmonogramů se těším na první výsledky na konci měsíce.


Z předchozích týdnů víme jak popsat libovolná data pomocí formátu založeném na bázi XML. A také už umíme popis formalizovat pomocí některého z jazyků pro popis dokumentu.


Nyní se dostáváme k otázce co dělat v případě, že mám data v nějakém formátu (víceméně se nemusí jednat o XML formát, ale my se zatím u značkovacích jazyků zůstaneme) a potřebujeme je převést do formátu jiného. V našem případě nepůjde ani tak o harmonizaci dat, ale spíše o převod dat do grafické podoby, tedy do webové mapy.

Proto se podíváme na transformační jazyky, a protože se stále držíme formátu XML, vybereme si konkrétně XSLT - Extensible Stylesheet Language - Transformation. V šestém týdnu se podívejte na teorii XSLT - k dispozici je

pátek 21. října 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

October 21, 2016 at 11:42AM
via IFTTT

čtvrtek 20. října 2016

Pravidla pro mapové znaky

Podívejte se na článek (resp. na infografiku v článku) 7 Tips for a Perfect Business Logo. Že v článku není ani slovo o mapových znacích? To vůbec nevadí. Publikovaná pravidla přece platí nejen pro loga, ale i pro mapové znaky (protože, jak víme, kartografický a běžný znak se odlišují jen přítomností polohové informace). Chcete-li tedy vytvořit originální a nezaměnitelný mapový znak, inspirujte se ve výše uvedeném článku.

úterý 18. října 2016

Mamutí kel a stavba roku

Co mají společného oba objekty uvedené v titulku? Jednou ze staveb roku 2016 je Archeologický park v Pavlově na severovýchodním úbočí Pálavy. Kromě toho, že se jedná o opravdu zajímavou budovu, která připomíná vápencové svahy Pálavy, najdete v ní (hned za vstupem) jednu z kopií geomatrické rytiny na mamutím klu, která je považována za nejstarší mapovou památku na světě.

pondělí 17. října 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

October 17, 2016 at 07:14AM
via IFTTT

TKA - 5. týden

Minulý týden jsme se nakonec všichni potkali, ale jen pro jistotu připomínám, že jsme mimořádně měli 5 hodin tematické kartografie, takže jsme stačili nejen plánované přednášky - barvy, stupnice i přehled kartografických interpretačních metod, ale také kvalitativní areály a kartogramy.

V 5. týdnu bude výuka probíhat jako vždycky, to znamená KGM/TKA začne ve 14:50 a bude trvat tři vyučovací hodiny. Náplní tohoto výukového bloku budou přednášky na téma kartodiagramy a metoda teček. Poté bude následovat prezentace (doufám, že především s komentáři studentů) na téma chyby na mapách aneb jakých prohřešku se dopustili vaši starší kolegové.

Zároveň už také upozorňuji na další, tedy 6. týden. Opět proběhne výměna s KGM/MAP, přičemž první dvě hodiny bude probíhat víceméně frontální výuka a další tři hodiny budou věnovány samostatné práci na zápočtových mapách, přičemž bude můžné konzultovat s vyučujícím.
Teď mě napadlo, že pro studenty kombinované formy studia by možná bylo vhodně pořadí 2 hodiny konzultace, 2 hodiny přednáška a 1 hodina konzultace. Pokud se vám tato varianta líbí, napište mi to do diskuze pod článkem (do příštího pátku) a já výuku přizpůsobím.

POK - 5. týden

V tomto týdnu budeme pokračovat ve schémových jazycích. Minule jsme se seznámili s principy a základním dělení jazyků, které umožňují popsat a definovat libovolnou podmnožinu XML. Pátý týden je věnovaný třem příkladům schémových jazyků:


 • DTD
 • XML Schema
 • RELAX NG

Každý z nich má své pro a proti. Proto si prostudujte pečlivě dokumentaci, kterou pro každý jazyk najdete na webu.

Zároveň upozorňuji, že nějak ustala komunikace ohledně zápočtových úkolů (pokud je míč na mé straně, tak mě prosím dejte vědět). Další klíčový termín (20. října) se kvapem blíží. 

středa 12. října 2016

Tajemství mimořádné přesnosti starých map

Pro zájemce o staré mapy a matematickou kartografii dnes připojuji článek The Mystery of Extraordinarily Accurate Medieval Maps. Je to docela zajímavé počtení doplňují především přednášky z předmětu Historie map a mapoování.

pondělí 10. října 2016

POK - 4. týden

V minulých týdnech jsme se seznámili s jazykem XML a jeho podmnožinami, které můžeme využít v kartografii a geomatice obecně. Další dva týdny by měly objasnit, jak takové podmnožiny (jako například GML, KML nebo SVG) vznikají. Tématem tedy logicky jsou jazyky pro popis dokumentu (neboli tzv. schémové jazyky) a validace dokumentu. V tomto týdnu bych doporučil prostudovat následující materiály (zaměřené na popis dokumentu obecně; v příštím týdnu se budeme věnovat jednotlivým jazykům):

TKA - 4. týden

Ve čtvrtém týdnu semestru budeme pokračovat v probírání kartografických interpretačních metod. Už umíme parametrizovat kartografické znaky s výjimkou barev. A právě na problematiku barev a barevných stupnic se zaměříme nejdříve. Potom nás čeká ještě přehled kartografických stupnic a kartografických interpretačních metod.
Po tomto přehledu se konečně mužeme pustit do jednotlivých metod. Začneme parametrizací ploch, přičemž budeme mít dvě možnosti. Bude záležet na zbývajícím čase, jestli si nejdříve budeme povídat o kartogramech nebo o kvalitativních areálech. Co nestihneme, samozřejmě dokončíme v následujícím, tedy pátém týdnu semestru.

neděle 9. října 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

October 09, 2016 at 09:53PM
via IFTTT

středa 5. října 2016

Článek o webových mapách

Studenty a zájemce o počítačovou kartografii bych chtěl upozornit na zajímavý článek Maps In Modern Web Design: Showcase and Examples. Je sice šest let starý, ale obsahuje zajímavé a stručné shrnutí základních komponent a funkcí webových map. A také mnoho příkladů. Já osobně bych chtěl upozornit na tři hlavní úkoly webových map (ponechávám v původním jazyce):

 • Navigation and directions,
 • Show relationships and trends geographically,
 • Show points of interest.
Především na druhý bod - prezentaci vztahů a souvislostí se často zapomíná. 

pondělí 3. října 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

October 03, 2016 at 09:28AM
via IFTTT

POK - 3. týden

V minulém týdnu jste se seznámili se základy značkovacích jazyků prostřednictvím úvodu do jazyka XML. Tento týden se zaměříte na možnosti využití XML a ostatních příbuzných jazyků a formátů v digitální kartografii. K tomu bude nejprve potřeba se seznámit s konceptem digitální a webové kartografie. Doporučuji prostudovat prezentaci Počítačová a internetová kartografie a také se zaměřit na některé vybrané prezentace a články na internetu (například projít webové stránky bývalého předsedy Komise pro mapy a internet ICA M. Petersona), případně skripta (Pravda, J. Počítačová tvorba tematických máp, Voženílek, V. Cartography for GIS).
Dalším krokem by mělo být studium formátů a jazyků založených na XML, které mohou být využity v kartografii (například v prezentaci XML v kartografii).
Třetí týden znamená ukončení základního přehledu, příští téma bude zaměřená na schémové jazyky (vytváření podmnožin XML) a především transformační jazyky (převod dat nebo jejich vizualizace).


TKA - 3. týden

Minulý týden jsme se konečně dostali k prezenční výuce. Postupně jsme prošli Průvodce předmětem (i přes nešťastný název soubor se jedná opravdu o aktuální verzi) a prezentace týkající se základů tematické kartografie, procesu tvorby mapy a kompozice mapy. Tento týden budeme postupně pokračovat ve vykládání jendotlivých kroků procesu tvorby mapy. Konkrétně se podíváme na problematiku kartografických znaků a jejich parametrizace (na blogu jsou dvě prezentace - jedna se zabývá právě parametrizací a grafickými proměnnými, druhá je zaměřená na klasifikaci znaků). V poslední prezentaci bych rád ukázal způsob, jakým bych řešil mnou zadaný modelový zápočtový úkol.

Nezapomeňte, že tento týden na naší katedře probíhá Open Data Hackathon a po něm následuje na zámku Kozel tradiční konference Geomatika v projektech.

pátek 30. září 2016

SPOI na konferenci AutoCarto 2016

V minulých dnech jsem na blogu uveřejnil odkaz na sborník z mezinárodní konference AutoCarto 2016, která se konal před čtrnácti dny v Novém Mexiku. Dnes přikládám i prezentaci, kterou jsem měl možnost na konferenci představit. Jedná se o představení současné verze Smart Points of Interest, tedy datové sady zhruba 24 milionů bodů zájmu (například hotelů, památek, vrcholů hor, národních parků apod.), která je publikovaná jako Linked Open Data a vytvářená především na Katedře geomatiky ZČU.

pondělí 26. září 2016

TKA - 2. týden

Tento týden konečně začne i prezenční výuka. Pokud se jí nemůžete zúčastnit nebo se chcete předem připravit, pak právě pro vás určený tento příspěvek. Během tří hodin výuky si projedeme následující prezentace a další materiály:

 1. Průvodce předmětem, reakce na dotazy týkající se organizace výuky a zkoušení
 2. Proč vyučujeme tematickou kartografii (prezentace není na webu, ale částečně jste ji viděli v předmětu UGEM)
 3. Tvorba mapy
 4. Kompozice mapy

POK - 2. týden

Druhý týden semestru je věnovaný značkovacímu jazyku XML (Extensible Markup Language). Ten představuje základní strukturu (formát, jazyk), ze které jsou odvozeny další formáty určené pro popis prostorových dat, transformačních pravidel (zpracování a harmonizace dat) nebo vektorové grafiky. Studijní materiály by vám měly objasnit základní princip XML, přednosti a nedostatky tohoto formátu, stručnou historii a vývoj. Nejdůležitějším výstupem ze druhého týdne výuky by měla být schopnost psát a kontrolovat korektní (well-formated) XML dokumenty. K tomu je zapotřebí seznámit se se základními prvky XML jazyka a možností jejich řetězení. V neposlední řadě je k dispozici jednoduchý test, který formou interaktivní prezentace ověří vaše znalosti.

pátek 23. září 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

September 23, 2016 at 09:46AM
via IFTTT

středa 21. září 2016

POK - 1. týden

Na předmět Počítačová kartografie (KGM/POK) se v letošním akademickém roce přihlásili dva studenti. Navíc jeden z prezenční a druhý z kombinované formy studia. Jeden ze studentů předmět opakuje a druhý je stálým odběratelem příspěvků z tohoto blogu, proto nepovažuji za nutné zasílat email s upozorněním na školní adresy a veškeré informace týkající se výuky uvedu v tomto článku.

Vzhledem k počtu studentů předmět nebude rozvrhován a bude probíhat pouze formou konzultací (individuálních nebo skupinových, druhou variantu bych osobně preferoval) a poskytování podpůrných materiálů na tomto blogu (sledujte především příspěvky se štítkem POK). Elektronická podpora bude spočívat
 • v publikování dokumentu Průvodce předmětem (viz níže),
 • v příspěvcích na tomto blogu, které budou uveřejňovány podle potřeby (zpravidla jednou týdně),
 • v odkazech na externí i interní výukové materiály.

Nejprve se seznamte s dokumentem Průvodce předmětem Počítačová kartografie, který obsahuje všechny důležité informace, včetně podmínek zápočtu. S dokumentem se seznamte co nejdříve, protože zápočtový úkol je rozdělen do navazujících kroků, jejichž splnění je podmíněné mimo jiné i dodržením termínu.

V rámci prvního týdne výuky si zopakujte vaše obecné kartografické znalosti (zobrazení, kompozice, znaky, interpretační metody...). Budete je během semestru potřebovat.

úterý 20. září 2016

Začátek akademického roku 2016-2017

Tento týden začíná nový akademický rok a jeho zimní semestr. Na tomto blogu se nic zásadního měnit nebude. To znamená, že zde naleznete informace o předmětech Počítačová kartografie, Tematická kartografie, Historie map a mapování (první třetina předmětu), Úvod do geomatiky (jedna přednáška) a Socioekonomická geografie pro geomatiku. Příspěvky jsou rozlišeny štítky podle zkratek předmětů (přepínat štítky můžete v levém sloupci nahoře).

Některé příspěvky se týkají i závěrečných prací. Jsou označeny štítkem BP/DP. Na stránce studijní materiály jsou prezentace, texty a další dokumenty z přednášek jednotlivých předmětů.

V pravé části stránek jsou nejnovější příspěvky z blogů zaměřených na kartografii, geomatiku nebo GISy.

Snažte se používat blog (resp. diskuze pod jednotlivými příspěvky) i jako komunikační platformu místo emailů (ty používejte skutečně pouze pro osobní zprávy). Na vaše dotazy nebo připomínky tak budu moci zareagovat nejen já, ale i vaši kolegové nebo další čtenáři blogu.

Jen prosím akceptujte, že příspěvky jsou moderované. Jinými slovy se váš komentář neobjeví na webu okamžitě, ale čeká až ho schválím. A to nejakou dobu (především v noci, o víkendech, prázdninách, Vánocích a služebních cestách) trvá. Takže zbytečná nervozita (a opakované posílání příspěvku nebo psaní emailů) není na místě :-)

Na závěr vám přeji mnoho štěstí a radosti při studiu v novém akademickém roce.

pondělí 19. září 2016

TKA - 1. týden

Vítám všechny studenty předmětu Tematická katografie v novém akademickém roce. Tentokrát, vzhledem ke konferenci AutoCarto, která se koná v USA, tak musím učinit pouze na dálku. V prvním týdnu (v úterý 20. září) se tedy prezenční výuka nebude konat.

Na studenty však čekají studijní materiály, které je potřeba si pročíst. V první řadě se jedná o průvodce předmětem, který obsahuje veškeré informace, které vás, jak vyplývá z názvu dokumentu, provedou celým předmětem. V tomto textu jsou publikované například podmínky zkoušky a zápočtu, zápočtové úkoly, kontakty na vyučujícího nebo doporučená literatura.
Dále si projděte dvě prezentace (ze sekce studijní materiály blogu) - Úvod do kartografie a Informační zdroje. Obě prezentace obsahují spíše popisné informace a jsou určené pro samostudium.

V druhém týdnu se sejdeme již osobně a probereme všechny případné dotazy z týdne prvního (obsah prezentací nebo organizace semestru).

Na tomto blogu budu informovat studenty (především jsou tyto posty určeny pro studenty kombinované formy) o plánech na každý týden semestru, o zrealizovaných aktivitách v minulých týdnech a o případných změnách. Proto prosím tento blog ve vlastním zájmu aktivně sledujte (například ho odebírejte prostřednictvím RSS čtečky, já osobně používám Feedly). Jedná se o klíčový komunikační kanál pro všechny mnou vyučované předměty, emaily budou využívány pouze pro soukromou korespondenci, která ostatním kolegům nebude užitečná. Proto také veškeré dotazy, komentáře a připomínky pište do diskuze na blogu.

pátek 16. září 2016

Jak dál s tímto blogem

V červnu jsem se snažil rozproudit diskuzi o budoucnosti tohoto blogu. Pokud vám nějaká jiná forma komunikace se studenty než je univerzitní portál přijde smysluplnná, zkuste si červnový článek přečíst ještě jednou a napište mi vaše postřehy a poznámky. Děkuji :-)

neděle 11. září 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

September 11, 2016 at 11:56PM
via IFTTT

pátek 9. září 2016

Diskuzní fórum TKA

Pod tento příspěvek přidávejte do diskuze připomínky, komentáře nebo náměty, které se týkají předmětu KGM/TKA (Tematická kartografie), ale nevztahují se přímo k žádnému konkrétnímu postu na blogu.

neděle 28. srpna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

August 28, 2016 at 11:40AM
via IFTTT

sobota 13. srpna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

August 13, 2016 at 10:36AM
via IFTTT

čtvrtek 4. srpna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

August 04, 2016 at 08:32PM
via IFTTT

čtvrtek 28. července 2016

Jak se měří prosperita

Posílám odkaz na zajímavý článek How to measure prosperity, který diskutuje problematiku HDP jako indikátoru prosperity. Proč tohle ekonomické téma publikuji na našem blogu? Protože právě data HDP (hrubého domácího produktu) se často vyskytují v mapách a socioekonomickogeografických statistikách bez toho, že by autoři věděli o čem hovoří a co vizualizují.
V týdeníku Respekt vyšel i český překlad tohoto článku. Bohužel celý text je v digitální přístupný pouze pro předplatitele.

pondělí 25. července 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

July 25, 2016 at 09:03AM
via IFTTT

neděle 10. července 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

July 10, 2016 at 09:08PM
via IFTTT

čtvrtek 30. června 2016

Kvalita článků na geomatice

Podle článku Kde vědci v Česku píší nejkvalitnější články patří FAV (a tedy i naše katedra) mezi šest nejúspěšnějších pracovišť v ČR, co se týká publikování článků (Publikační výkonnost vědeckých pracovišť v ČR za léta 2009 až 2013) v oboru Geodezie a geografie. Trochu zvláštní je první místo MFF UK, přičemž si nějak neuvědomuji, že bych se s geodeticko-geografickými výsledky kolegů z MFF UK setkal, ale to může moje chyba.
Jinak je v žebříčcích ZČU zastoupena pouze čtyřikrát, z toho FAV dvakrát (kromě geodézie a geografie ještě matematika), dále jednou FEL (elektrinika, elektrotechnika) a FF (sociologie a demografie).

neděle 26. června 2016

Brexit na mapě

Bleskově zpracované výsledky britského hlasování - publikováno v rámci projektu OTN 24. června 2016 (den po hlasování) a samozřejmě s využitím otevřených dat.
Stejná mapa může samozřejmě posloužit, kdyby někdo hledal venkovské oblasti v Anglii nebo hranice Skotska a Anglie. Prostě ukázkový příklad diferenciace společnosti (viz přednáška o globalizaci).

úterý 21. června 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 21, 2016 at 07:28AM
via IFTTT

čtvrtek 16. června 2016

Končí éra blogů?

Dnes jsem chtěl zaktualizovat seznam blogů na webu a doporučit nějaké nové zdroje z oblasti geografie, geomatiky, geoinformatiky nebo geotechnologií. A přitom jsem narazil na několik známých blogů, které nedávno skončily svoji činnost (například slashgeo), nebo na blogy, které zrovna nehýří aktualitami (například Making Maps nebo Mapperz).

Znamená to, že tradiční (řekněme textové) blogování dnes už není moderní? Kam se přesouvá publikování aktualit? Na Twitter, Instagram nebo You Tube?

Má ještě blog Pro studenty geomatiky v současné podobě smysl? Má vůbec smysl? Nebo bychom měli změnit platformu?

Je to poměrně dost otázek takhle před prázdninami, ale budu rád za kažkou poznámku a reakci. Právě prázdniny jsou ideálním obdobím pro předělání nebo změnu komunikační platformy. Každopádně se ještě s podobnými otázkami připomenu někdy v září.

středa 15. června 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 15, 2016 at 02:28PM
via IFTTT

úterý 14. června 2016

Budoucnost předmětu SGG

Už to skoro vypadalo, že předmět SGG bude v letošním roce vyučován naposledy. Důvodem mělo být zvyšování efektivity výuky, spojené s tím, že by se jednotlivé předměty učily na těch pracovištích, kde se na dané obory specializují. To znamená GISovské nebo kartografické předměty na KGM, zatímco na geografické předměty na některé z geografických kateder. Bohužel i dobré záměry mohou ztroskotat (raději nebudu psát na kom a na čem), takže současnost je taková, že v budoucnosti (tedy minimálně v příštím akademickém roce) zůstane předmět SGG v našich studijních programech a bude dále vyučován na KGM. To je dobrá zpráva především pro ty, kteří v letošním roce nenašli čas na splnění zápočtu. Ale pozor, kdykoli může dojít ke změně, protože zvlášť na univerzitě nevíte dne ani hodiny...

středa 8. června 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 08, 2016 at 10:05AM
via IFTTT

úterý 7. června 2016

Blog ve zkouškovém období a o prázdninách

Vzhledem k tomu, že začalo zkouškové období, které bude v červenci a srpnu přerušeno prázninami, bude omezeno publikování příspěvků na blogu, protože jeho čtenost je podle statistik minimální.  Nebudou vycházet žádné pravidelné příspěvky, ale pouze aktuality nebo přeposlané posty z Twitteru.

Přeji všem úspěšné zkouškové období, vydařené prázdniny a těším se na shledanou na blogu i na univerzitě v příštím akademickém roce.

pondělí 6. června 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 06, 2016 at 09:29AM
via IFTTT

pátek 3. června 2016

Zkouška z tematické kartografie

Na poslední termín zkoušky ze zimního semestru se dostavil pouze jeden student ze tří, kteří mají nárok na zápočet a nemají zkoušku. Proto v tomto semestru již nebudu vypisovat žádný s výjimkou toho, na kterém se všichni čtyři dohodneme předem. Zaroveň také dodávám, že z důvodu dovolené a práce na projektech nebude rozhodně žádný termín vypsaný v srpnu. 

pondělí 30. května 2016

Více map v jednom okně

Dnes posílám odkaz na zajímavý kartografický mash-up, který v jednom okně kombinuje Google Map, Street View a Bing Bird's eye. Podívejte se na Dual Maps.

pátek 27. května 2016

Talks by W3C Speakers

Objevil jsem zajímavou stránku Talks by W3C Speakers, která obsahuje odkazy na přednášky expertů z World Wide Web Consortium (W3C). Jedná se především o různé webové technologie a standardy, které najdou své uplatnění především v oblasti počítačové (webové) kartografie nebo Linked data.

pondělí 23. května 2016

QGIS Tutorials and Tips

Používání GIS nástrojů je pro dnešního geomatika, geoinformatika i územního plánovače nezbytné. To pro čtenáře tohoto blogu asi není žádná novinka. Dnes bych chtěl upozornit na fakt, že není nutné všechny problémy řešit robustními nástroji. V Čechách pro to máme krásné rčení - jít s kanónem na vrabce. Jednoduché problémy chtějí jednoduché nástroje. A takovým nástrojem může být například QGIS, který pro většinu běžných úkolů může nahradit mnohé sofistikovanější a také dražší nástroje. A že nevíte, jak se s QGISem zachází. Je to jednoduché (naučil jsem se to i já, když jsem opouštěl svůj oblíbený OpenJUMP). A navíc vám může pomoct i QGIS Tutorials and Tips, který obsahuje v krátkých kapitolách vysvětlení jednotlivých úkonů a analýz.

pátek 20. května 2016

Jaké melodie se vám vybaví v souvislosti s Linked daty?

Ještě jednou zopakuji otázku z úvodu - jaké melodie se vám vybaví v souvislosti s linked daty? Mě osobně žádné. Proto jsem se podíval na web projektu Melodies, který se publikování open a linked dat zabývá. Moc muziky na něm nenajdete, ale zajímavá může být například stránka s nástroji. Nebo prezentace projektu, z nichž jednu jsem měl možnost vyslechnout na konferenci EGU 2016.

pondělí 16. května 2016

Geoblokování

Už jste se setkali se slovem geoblokování? Já jsem ho poprvé zaznamenal v rozhovoru se šéfem kabelového operátora UPC. A co to vlastně je? Setkáváme se s ním každý den. Ve výše uvedeném rozhovoru jde o zablokování vysílání některých televizních programů na vybraném území. Například fotbalové zápasy může na území České republiky pouze operátor vlastnící na ně práva v ČR. Tudíž není možné je sledovat v Česku na zahraničních televizních stanicích. Jinými slovy, když vám O2 zpoplatní Ligu mistrů, vy si nemůžete přepnout na německou veřejnou televizi a sledovat fotbal dál. Že tenhle stav pro televizní sportovní fanoušky nebude ideální, protože přinese spoustu černých obrazovek a soudních sporů, asi nemusím dodávat.
Geoblokování obecně znamená omezení dostupnosti některých online služeb na základě geografické lokalizace. Například v USA je v některých státech zakázáno sázet na sportovní zápasy. Proto online sázkové kanceláře musí zohlednit a zařídit, že v některých federálních státech nebudou její služby dostupné. Dříve se to realizovalo na základě dobrovolného přiznání zákazníka při registraci. Dnes nastoupili geotechnologie. Ty pochopitelně nepracují s bydlištěm zákazníka, ale s lokalizací počítače. To znamená, že vy jako Čech nemůžete sázet z Česka, ale na území například New Yorku můžete. To samé platí i o některých serverech poskytující TV vysílání nebo online obchodech. A to je samozřejmě také důvod, proč existují služeb nabízející změny IP adres.

pátek 13. května 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 13, 2016 at 09:03PM
via IFTTT

Mapové aplikace pro Android

Dnes bych chtěl jen odkázat na poměrně nový článek, který ukazuje nejlepší mapové a mapovací aplikace pro systém Android. Nevím, jaké s nimi máte zkušenosti, ale jsem nikoho z první trojice neznal...

Poznámka: Jak postupně oddaluji publikování tohoto příspěvku, protože se vždycky najde něco aktuálnějšího, článek už není zas až tak nový...
... ale přesto je zajímavý.

středa 11. května 2016

SGG: Týden 13

A máme tu konec semestru. Možná se divíte, že na blogu nezbývá žádná prezentace. Je to proto, že poslední téma natolik rozšířené v prostředí internetu, že stačí zagooglovat, zabingovat nebo zayahooovat a najít takový studijní materiál, který vám bude vyhovovat. Jaká klíčová slova máte hledat? INSPIRE (zajímat mě bude nejen charakter směrnice, ale i její dopad na českou legislativu a technické parametry, zvláště datové modely a metadata), Spatial data infrastructure (SDI, infrastruktura prostorových dat) a česká GeoInfoStrategie a její důsledky.

Těším se na dokončené zápočtové úkoly. Připomínám, že termín pro odevzdání kompletních prací je 20. května. A pak budou následovat zkoušky.

pondělí 9. května 2016

Je dobré být kartografem...

...to je parafráze jednoho z populárních hesel bývalého prezidenta Mezinárodní kartografické společnosti profesora Georga Gartnera. Já jsem si na něj vzpomněl, když jsem hledal nějaké inspirativní kurzy kartografie na vysokých školách a univerzitách po celém světě.
Našel jsem totiž na webu study.com informace o možnostech vystudovaných kartografů v USA. Text nechám v původním znění bez titulků...

According to the U.S. Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov), cartographers held approximately 12,100 jobs in 2012. As of May 2014, cartographers earned a median annual salary of $60,930. Employment of cartographers and similar professionals, such as photogrammetrists, is expected to grow 20% between 2012 and 2022. This projected growth is attributable to the expanding use of accurate and current geographic information in marketing, disaster response planning, urban design and construction.

Především se mně líbí ten nárůst pracovních míst...

Je dobrý být geomatikem!

pátek 6. května 2016

Staré mapy

Dnes bych chtěl představit projekt, který částečně vzniká na oddělení geomatiky. Jedná se o webové stránky Staré mapy. Na nich mohou zájemci o historii kartografie a mapování (například studenti předmětů HMM nebo TKA) najít zajímavé články věnující se především české (případně československé a rakousko-uherské) kartografii a aktivitám, které jsou spojené s tvorbou map (mapování, měřící přístroje apod.). Každé téma je zpracováno dvakrát - nejprve ve formě stručného článku určeného především pro seznámení s tématem a poté ve formě rozsáhlejšího odborného textu doplněného o obrázky, schémata a ilustrace.

středa 4. května 2016

SGG: Týden 12

Open data a linked data jsou dva úzce související a velice frekventované termíny nejen v oblasti prostorových dat. Ke studiu nabízím samozřejmě prezentaci Linked Open Data na našem blogu. Dále se podívejte především na projekty SmartOpenData a SDI4Apps, kde najdete mnoho informací k těmto dvěma fenoménům (například některé prezentace o SPOI).

pondělí 2. května 2016

Prezentace o datové žurnalistice

Studenti i kolegové vědí, že se svým skeptickým postojem k datové žurnalistice, resp. k její úrovni ve většině českých médií. Přesto nebo možná právě proto v dnešním příspěvku prezentaci na téma datová žurnalistika, která pochází z dílny organizace Samizdat.
Předpokládám, že název organizace obsahuje složeninu slov sami z dat. V tom trochu vidím problém - členové organizace jsou podle webové stránky tři datoví novináři a jeden programátor. Postrádám trochu geografa, kartografa, demografa, odborníka na GIS nebo alespoň grafika. Trochu mě to připomíná stav, kdy si restauraci založí jeden dodavatel surovin (třeba řezník) a tři číšníci. Bez kuchaře to prostě nebude ono...
Bez ohledu na mé tradiční povzdechy prezentaci doporučuji, obsahuje mnoho zajímavých informací i map, které znáte například z předmětů tematická kartografie nebo historie map a mapování.

pátek 29. dubna 2016

SGG - zápočet (10)

V dnešním zápočtovém příspěvku nepřidám novou verzi ukázkových dat, ale drobný povzdech.

Představoval jsem si, že koncem dubna bude tabulka se zápočtovými úkoly mnohem více zelenější. Zvláště proto, že jste si navrhovali termíny pro splnění jednotlivých kroků sami.
Pokud někteří studenti nemají o předmět zájem (jedná se především o kolegy Kalkuse a Fialu), pak ať mi to prosím napíší, abych zbytečně neprohledával email, jestli mi náhodou nějaký příspěvek neunikl. V opačném případě (tedy máte-li o předmět zájem) se také ozvěte, protože je nejvyšší čas na konzultaci (to samozřejmě platí i pro ostatní zapsané studenty).

Upozorňuji, že 20. května je za necelý měsíc. Navíc v květnu se budu věnovat především závěrečným pracím, takže z hlediska kontroly zápočtů ze SGG nebudu možná tak flexibilní, jak by si možná někteří představovali.

středa 27. dubna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

April 27, 2016 at 06:39AM
via IFTTT

SGG: Týden 11

Geografie cestovního ruchu byla zvolená jako poslední probíraná geografická disciplína z několika důvodů. Jednak prezentace je poměrně krátká a stručná, což jistě ocení ti, kteří právě finišují se zápočtovými úkoly nejen v tomto předmětu. Dále cestovní ruch velice úzce propojuje dříve probrané pasáže socioekonomické geografie (obyvatelstvo, města, dopravu…). A za třetí se blíží prázdniny, tedy období cestování a turistických aktivit. Kromě prezentace bych vás rád upozornil na projekt SDI4Apps a jeho pilotní část Smart Points of Interest, kterou znáte ze zápočtových úkolů.

pondělí 25. dubna 2016

Geomatici na Wikipedii

Kdo sleduje tento blog, už ví, že geomatici se v rámci předmětu Historie map a mapování podílí na psaní nebo doplňování svobodné encyklopedie Wikipedia (tu určitě znáte - používáte ji jako hlavní zdroj citací :-) Každopádně se v letošním roce objeví (nebo už objevily) články na téma Středověké mapování a Atlas maior (odkazy zatím neuvádím, protože příspěvky nebyly zatím schválené).

pátek 22. dubna 2016

Geosciences and Geo-Technologies

Hledal jsem nějakou zajímavou infografiku o technologiích, kterou bych používal v předmětu UGEM a přitom (aniž bych ji samozřejmě našel) jsem narazil na Scoop.it! profil Geosciences and Geo-Technologies. Ten sice má lákavý název, ale neobsahuje to, co jsem od něj očekával. Zato tam můžete najít spoustu zajímavých informací o učení, vzdělávání a také něco o webových mapách. Takže doporučuji prostudovat (nebo alespoň zběžně projít).

čtvrtek 21. dubna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

April 21, 2016 at 06:59PM
via IFTTT

středa 20. dubna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

April 20, 2016 at 07:43PM
via IFTTT

SGG: Týden 10

Dalším geografickým fenoménem je doprava. Projevuje se nejen ve většině dříve probraných geografických disciplín (například přesuny obyvatelstva, faktor v lokalizačních teoriích, přeprava zboží apod.), ale uslyšíme o ní i příště v geografii cestovního ruchu. A samozřejmě dopravní data představují i důležitou část prostorových dat. Proto se podívejte nejen na prezentaci Geografie dopravy, ale i na projekt Open Transport Network, na kterém se výraznou měrou podílí Západočeská univerzita.

pondělí 18. dubna 2016

SGG - zápočet (9)

V nové verzi ukázkového RDF souboru jsou doplněny příklady vazeb u některých objektů. Jedná se o vazby na externí data (tedy čtvrtý krok zápočtového úkolu), například, že Prampouch (= zděný rozpěrný oblouk mezi dvěma budovami) vytvořila Eva Jiřičná nebo že Černá věž je ekvivalentní se stejným objektem v datové sadě Wikidata. V rámci pátého kroku se mají vytvořit interní vazby - tedy například, že oltář leží v kostele. Pro popis vlastní jsem použil existující relace ze standardů Web Ontology Language nebo z DBpedia.
V dalších týdnech se budu snažit datový soubor rozšiřovat, například o topologické vlastnosti podle standardu SPARQL.

pátek 15. dubna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

April 15, 2016 at 02:29PM
via IFTTT

Karel Kuchař

Dnešního dne uplynulo 110 let od narození významného české kartografa profesora RNDr. Karla Kuchaře.

čtvrtek 14. dubna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

April 14, 2016 at 03:19PM
via IFTTT

středa 13. dubna 2016

SGG: Týden 9

Politika úzce souvisí s ekonomikou a hospodářstvím. Proto v tomto týdnu učiníme velice krátký exkurz do hájemství ekonomická geografie. Vynecháme geografie různých odvětví (například zemědělství) a zaměříme se na průmysl. V prezentaci Geografie průmyslu si na některých oborech průmyslu ukážeme především aplikaci lokalizačních faktorů, ale i dopad integrace.

pondělí 11. dubna 2016

Big data

Na webu jsem našel zajímavý citát o big data - “Big Data is like Sex in High School–Lots of people are talking about it, but few are having it.” -Eric Hansen, SiteSpect founder and CEO (upřímně řečeno na webu najdete mnoho podobných rádoby vtipných citátů).
Každopádně je pravda, že o big data mnoho lidí v branži mluví, ale mnoho datových sad k vidění není (ačkoli big data mnoho z nás reálně využívá například v aplikacích Google). Proto bych chtěl upozornit na dvě věci:

 1. Hlavní vlastností big data je fakt, že pro jejich zpracování a vizualizaci nestačí zavedené metody. Proto musíme hledat nové nebo lépe optimalizované postupy.
 2. Big data najdete i na geomatice - například SPOI nebo vizualizace kolegy J. Ježka.

pátek 8. dubna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

April 08, 2016 at 03:21PM
via IFTTT

SGG - zápočet (8)

Blíží se část zápočtové práce, která bude věnovaná základu Linked Data, tedy vazbám na jiná data. Pokud budete hledat objekty propojené pomocí nějaké ekvivalentní vazby, zkuste webovou stránku sameAs. Netvrdím, že najde všechno a že veškeré výsledky jsou relevantní, ale když jsem vyzkoušel Klatovy z DBpedie, tak jsem dostal nějakých 69 odkazů. 

středa 6. dubna 2016

SGG: Týden 8

A pokračuje dále v politické geografii. Jestli jsem minulý týden psal, že se jedná o aktuální témata, pak tento týden je zapotřebí aktuálnost ještě více zdůraznit. Obě prezentace se dotýkají opravdu ožehavých problémů souvisejících s migrací, respektive nikoli se samotnou migrací jako mechanickým pohybem obyvatelstva (to jsme probírali v základech demografie), ale s příčinami a důsledky, které nemalou měrou souvisí s problematikou integrace a globalizace. A to jsou právě dvě prezentace na tento týden a zároveň rozloučení s politickou geografií.

pondělí 4. dubna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

April 04, 2016 at 09:37AM
via IFTTT

Seminární práce z Počítačové kartografie

V letošním akademickém měli studenti předmětu Počítačová kartografie následující zadání zápočtové práce: Zpracujte libovolný projekt z oblasti počítačové kartografie (ve smyslu, jak je vyučována v předmětu Počítačová kartografie). Tímto projektem může být například webová mapa nebo transformace dat, ale i analýza nástrojů, služeb, technologií nebo algoritmů, zhodnocení mapy nebo syntetický odborný článek.
V dnešním příspěvku představuji první z úspěšných projektů - mapu základní školy, která ukazuje obsazenost učeben v reálném čase i v konkrétní, předem zadané hodině. Autorem je Mgr. Pavel Knížák.

pátek 1. dubna 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

April 01, 2016 at 12:40PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

April 01, 2016 at 09:40AM
via IFTTT

SGG - zápočet (7)

Dnes posílám na ukázku celý RDF soubor. Nepovinné informace jsou částečně doplněny, ale některá data budou ještě přibývat.
Zároveň bych chtěl jemně upozornit na nedodržování vámi zvolených termínů.

čtvrtek 31. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 31, 2016 at 09:01PM
via IFTTT

středa 30. března 2016

SGG: Týden 7

V tomto příštím týdnu se budeme věnovat politické geografie a některým jejím vybraným dílčím disciplínám. Začneme tedy stručným přehledem politické geografie (stejnojmenná prezentace na blogu) a pokračovat budeme velice zajímavou geografii voleb, která je aktuální i proto, že po loňské přestávce máme v Česku opět volební rok a bylo by dobré si připomenout volební mechanismy i prostorové dopady volebních výsledků.

úterý 29. března 2016

Prezentujeme v angličtině

Někdy je potřeba opustit mateřský jazyk a své geniální myšlenky vysvětlit i někomu, kdo zatím do tajů češtiny nepronikl. Téměř každý vzdělaný Čech je asi schopný dát nějakou prezentaci dohromady a nějakým způsobem ji odříkat. Ale přesto by nebylo od věci se podívat, jaké anglické výrazy by bylo vhodné použít a kterým bychom se měli vyhnout. Alespoň já jsem tak usoudil během prezentace SPOI v JRC v Ispře.
Proto posílám několik odkazů na stránky, které mně z hlediska prezentování v angličtiny přišly zajímavé.

sobota 26. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 26, 2016 at 07:21PM
via IFTTT

pátek 25. března 2016

SGG - zápočet (6)

A máme to další změny datového modelu, které vznikly na základě požadavků uživatelů a oponentů mezinárodních projektů, které využívají SPOI. Konkrétně se jedná o zápis poštovních adres ve formátu standardizovaném v rámci ISA Programme Location Vacabulary. To znamená, že adresu bude možné zapsat nejen jako jeden řetězec tak, jako v současné době (ale došlo ke změně tagu z poi:address na locn:fullAddress; nezapomeňte přidat nový jmenný prostor). Ale také bylo doplněno několik vlastností pro jednotlivé komponenty adresy (PSČ, ulice, pošta...).


V nejbližší době dojde k další změně, tentokrát v klasifikaci pocházející z OpenStreetMap, která bude podobně jako klasifikace Waze přepsána do formy slovníku.

Všechny změny ve SPOI jsou publikovány v samostatném souboru na webových stránkách. Na nich nově najdete i datový model nebo harmonizační schéma.

středa 23. března 2016

SGG: Týden 6

Geografie sídel, geografie města a teorie lokalizace jsou hlavními tématy tohoto týdne, kdy se definitivně přesouváme do vod geografie. Na blogu jsou celkem tři prezentace, které odpovídají výše uvedeným tématům (pouze ta poslední je nazvána teorie centrálních míst, ale obsahuje i další lokalizační teorie). Navrhoval bych při prostudování dodržovat i pořadí, kdy se od obecných poznatků budeme postupně přesouvat k aplikacím (což jsou paradoxně lokalizační teorie).

pondělí 21. března 2016

SGG - zápočet (5)

Několik poznámek k zápočtovým úkolům:

 1. Nový atribut se snažte najít tak, aby byl v maximální možné míře využitelný i u vašich bodů. Není samozřejmě nutné stoprocentní pokrytí, ale jeho zavedení by mělo dávat smysl v kontextu vašich dat. Samozřejmě v případě potřeby můžete zkusit navrhnout více atributů.
 2. Došlo ke změně datového modelu pro účely předmětu SGG (jedná o experimentální verzi, která zatím nebude uveřejňována na stránkách projektu SPOI). Konkrétně se jedná o změnu počtu výskytů všech vlastností souvisejících s klasifikací z 1 na nekonečno (*). Jde hlavně o to, že jeden objekt může být například zároveň restaurace i hotel. Dále byly doplněny dvě nově navržené vlastnosti - nadmořská výška a nejbližší geocache.


pátek 18. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 18, 2016 at 08:29AM
via IFTTT

EuroCarto sborník

Na webových stránkách konference 1st ICA European Symposium on Cartography (používá se název EuroCarto), která se konala v listopadu loňského roku ve Vídni, je k dispozici sborník konference. Stáhnout si můžete celou publikaci (368 stran) nebo jednotlivé příspěvky.

středa 16. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 16, 2016 at 02:13PM
via IFTTT

SGG: Týden 5

Demografie sice nepatří přímo mezi geografické disciplíny, ale demografická data se často prezentují pomocí map a geoinformačních technologií. Abychom mohli tato data vizualizovat a interpretovat třeba porozumět i termínům jako „přírůstek“, „migrace“ nebo „census“. Kromě základů demografie v poměrně dlouhé prezentaci (94 snímky) najdete i pasáže věnující se geografii obyvatelstva (například země s nejnižší porodností).

pondělí 14. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 14, 2016 at 09:18AM
via IFTTT

SGG - zápočet (4)

Do vašich datových souborů doplňte vazbu na obec a na region (v Česku na kraj). Jako identifikátory použijte ID z NUTS-RDF a Eionet. Následující ukázka je stejná jako ta páteční, pouze tam došlo ke změně ID.

<rdf:Description rdf:about="Cerba32">
<rdfs:label xml:lang="cs">Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="en">Gallery At the White Unicorn</rdfs:label>
<poi:municipality resource="http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/lau2/cz/555771"/>
<poi:region resource="http://nuts.geovocab.org/id/CZ032"/>
<geos:asWKT rdf:datatype="http://www.openlinksw.com/schemas/virtrdf#Geometry">POINT(13.292637 49.395396)</geos:asWKT>
<poi:categoryWaze rdf:resource="http://www.openvoc.eu/waze_classification#Culture_&amp;_entertainment"/>
<poi:category>tourism</poi:category>
<poi:category>tourism.gallery</poi:category>
<poi:address>Náměstí míru 149, Klatovy</poi:address>
<foaf:homepage>http://www.gkk.cz/</foaf:homepage>
<poi:openingHours>út/Tue – ne/Sun 10-12, 13-17</poi:openingHours>
<geos:sfWithin rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Czech_Republic"/>
<geos:sfWithin rdf:resource="http://www.geonames.org/3077311"/>
<dc:identifier rdf:resource="Cerba32"/>
<dc:publisher>SPOI (http://sdi4apps.eu/spoi)</dc:publisher>
<dc:title>Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech</dc:title>
<dc:rights rdf:resource="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/"/>
<dc:source rdf:resource="Otakar Čerba, ZČU"/>
<dcterms:created rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2016-05-21</dcterms:created>
</rdf:Description>


pátek 11. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 11, 2016 at 07:51AM
via IFTTT

SGG - zápočet (3)

Doplnění nepovinných informací a odstranění některých chyb (například volba správného oddělovacího znaku pro CSV soubor) zabralo trochu času. Ale zase jsem ocenil pohodlné editování v tabulkovém procesoru (nebo jiném uživatelsky přívětivém nástroji).
Výsledkem je RDF, ze kterého nabízím jeden příklad:

<rdf:Description rdf:about="Cerba32">
<rdfs:label xml:lang="cs">Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="en">Gallery At the White Unicorn</rdfs:label>
<poi:municipality resource="http://dbpedia.org/resource/Klatovy"/>
<poi:region resource="http://dbpedia.org/resource/Plzeň_Region"/>
<geos:asWKT rdf:datatype="http://www.openlinksw.com/schemas/virtrdf#Geometry">POINT(13.292637 49.395396)</geos:asWKT>
<poi:categoryWaze rdf:resource="http://www.openvoc.eu/waze_classification#Culture_&amp;_entertainment"/>
<poi:category>tourism</poi:category>
<poi:category>tourism.gallery</poi:category>
<poi:address>Náměstí míru 149, Klatovy</poi:address>
<foaf:homepage>http://www.gkk.cz/</foaf:homepage>
<poi:openingHours>út/Tue – ne/Sun 10-12, 13-17</poi:openingHours>
<geos:sfWithin rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Czech_Republic"/>
<geos:sfWithin rdf:resource="http://www.geonames.org/3077311"/>
<dc:identifier rdf:resource="Cerba32"/>
<dc:publisher>SPOI (http://sdi4apps.eu/spoi)</dc:publisher>
<dc:title>Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech</dc:title>
<dc:rights rdf:resource="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/"/>
<dc:source rdf:resource="Otakar Čerba, ZČU"/>
<dcterms:created rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2016-05-21</dcterms:created>
</rdf:Description>


Poznámka: Kde to jen trochu půjde, snažte se nahradit řetězec identifikátorem. Ve výše uvedeném příkladu jde například o odkazy na region a na obec.

Teď se pokusím vymyslet nějaký zajímavý nový atribut, který bych mohl aplikovat na co největší počet objektů v mé datové sadě.