pondělí 30. listopadu 2015

Návod pro práci s Google Scholar

Nezřídka při přednáškách nebo konzultacích zmiňuji produkt Google Scholar a jeho užitečnost při psaní seminárních nebo závěrečných prací. Nejen, že na tomto webu najdete užitečné články, ale zároveň máte možnost prozkoumat i příbuzné články nebo vytvořit citaci podle jedné ze tří dostupných norem.
Pokud vám přijde Google Scholar příliš složitý, nabízím několik návodů "jak na to":

pátek 27. listopadu 2015

KMA/POK - 11. týden

V jedenáctém týdnu (a protože mám pocit, že jsem někde v číslování týdnů musel udělat chybu, raději uvádím v týdnu začínajícím posledním listopadovým dnem) nás čeká zdánlivý odpočinek. To sice znamená, že nemáme před sebou žádné nové téma, formát ani standard, ale zahálet bych rozhodně nedoporučoval. Čas v tomto týdnu věnujte především vašim seminárním pracím, protože termín odevzdání se kvapem blíží. Jen pro úplnost připomínám, že ve svém kalendáři s vašimi harmonogramy se už objevily nějaké neodevzdané části úkolů (poznámka tento příspěvek vznikal v pondělí večer).

středa 25. listopadu 2015

KMA/TKA - 10. týden

Tento týden se zaměříme na dvě klasifikační metody (dasymetrická metoda a metoda izolinií), jeden obecné problém kartografie (text na mapách) a především na konzultace listopadových map (nezapomeňte, že máme poslední možnost konzultovat během výuky v listopadu). Podklady pro všechny prezentace jsou dostupné na tomto blogu.

úterý 24. listopadu 2015

Nové logo České kartografické společnosti

Na Blogujících geomaticích právě vyšla výzva na soutěž zaměřenou na tvorbu nového loga České kartografické společnosti. Pro studenty předmětu TKA dodávám, že v případě, bude-li vaše logo vybráno v rámci interního hodnocení na oddělení, získáte možnost uznání libovolného volného úkolu v rámci zápočtu z TKA.

pondělí 23. listopadu 2015

Zajímavé online kurzy zdarma na portálu Coursera

V příštích dnech začíná na portálu Coursera několik zajímavých kurzů, které se sice primárně netýkají kartografie nebo geomatiky, ale rozhodně se mohou hodit (například kurzy o designu při tvorbě map nebo aplikací).

pátek 20. listopadu 2015

KMA/POK - 10. týden

Desátý týden semestru je zasvěcený jazyku HTML (HyperText Markup Language). Je mi jasné, že základy HTML a také úzce souvisejících kaskádových stylů (CSS) a Javascriptu máte z ostatních předmětů. Tyto základy si prosím zopakujte především s ohledem na propojení webových stránek a grafiky a vazby mezi HTML a XML. Ve studijních materiálech se sice vyskytuje pouze jedna prezentace (CSS), ale mnoho materiálu o HTML, tvorbě webových stránek, základech webdesignu se vyskytuje na webu.

středa 18. listopadu 2015

KMA/TKA - 9. týden

Je připomínám, že v úterý byl státní svátek, a proto se výuka předmětu Tematická kartografie nekonala. Jen připomínám zápočtové úkoly, konec měsíce se kvapem blíží.

pondělí 16. listopadu 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 16, 2015 at 02:40PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 16, 2015 at 01:56PM
via IFTTT

Nástroje pro vizualizaci dat

Jako inspiraci pro tematickou i počítačovou kartografii posílám následující tři seznamy. Jsou zaměřeny na vizualizaci dat, takže se netýkají pouze kartografie a prostorových dat, ale na druhou stranu poskytují odkazy na nejrůznější užitečné nástroje i způsoby zobrazení dat, které může učinit vaše mapy mnohem atraktivnější.

pátek 13. listopadu 2015

KMA/POK - 9. týden

V příštím týdnu nás "konečně" čeká grafika. Konkrétně formát Scalable Vector Graphics (SVG), který představuje jeden (zřejmě nejdůležitější) vektorový formát založený na XML. Studijní materiály najdete na našem blogu, na stránkách W3C (jako garanta formátu) - W3C SVG Working Group a podívejte se také na švýcarský projekt carto:net.

středa 11. listopadu 2015

Doplnění prezentace o barvách a program na 8. týden semestru

Do prezentace o barvách jsem doplnil generátor barevných schémat vyvinutý v Olomouci a také snímek ukazující barevná schémata s více proměnnými.
Pokud budete mít jakékoli dotazy z výše uvedeným novinkám, můžeme je probrat na příští (nebo jakékoli další) přednášce.
Tento týden semestru je věnován samostatné práci na zápočtových úkolech.

pondělí 9. listopadu 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 09, 2015 at 08:12AM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 09, 2015 at 08:00AM
via IFTTT

Mapa měsíce - další inspirace pro úkoly z TKA...

... a samozřejmě i pro ostatní kartografické aktivity.
Mapy měsíce publikuje na svých stránkách Mezinárodní kartografická asociace. Nejsou to sice tematické mapy (alespoň v převážné většině), ale prezentované vyjadřovací prostředky je možné implementovat i do tematické kartografie.

pátek 6. listopadu 2015

Cestování - letenky

Do sekce Studijní materiály (Ostatní prezentace a materiály) byla doplněná prezentace z pondělního geosemináře na téma vyhledávání letenek a cestování letadlem obecně.

středa 4. listopadu 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 04, 2015 at 09:50PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 04, 2015 at 09:49PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 04, 2015 at 07:15PM
via IFTTT

KMA/TKA - 7. týden

V sedmém týdnu nás čekají tři prezentace:

  • Hodnocení map
  • Kartodiagramy
  • Metoda teček
Na webové stránce Hodnocení TKA se průběžně bude objevovat hodnocení zápočtových úkolů.

Prosím studenty kombinované formy studia, aby mně nějakým způsobem (email nebo blog, nikoli Facebook) sdělili, zda budou v předmětu pokračovat. Děkuji.

pondělí 2. listopadu 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 02, 2015 at 10:06PM
via IFTTT

Sborníky z International Web Semantic Conference 2015

Do 12. listopadu jsou na webu volně k dispozici sborníky z International Web Semantic Conference 2015. Geomatika je v nich sice přímo zastoupena pouze minimálně, ale přesto mohou být příspěvky užitečné, především pro ty, kteří se zabývají problematikou linked dat nebo ontologií. A ještě příslušná webová stránka...