středa 30. září 2015

KMA/TKA - 2. týden

Ve druhém týdnu zimního semestru se budeme během přednášek zabývat kompozicí mapy a kartografickými znaky. Přednáška zaměřená na kompozici seznámí posluchače s povinnými a nadstavbovými kompozičními prvky a způsoby jejich použití. Kartografické znaky probereme především z hlediska jejich klasifikace (typů) a parametrizace (grafické proměnné). Všechny prezentace jsou dostupné na tomto blogu.
Studenti dále budou seznámeni s částmi předmětu, které budou součástí samostudia během následujících týdnů. Nezapomeňte si už nyní projít přednášky avizované v minulém týdnu - Informační zdroje a Úvod do kartografie.

pondělí 28. září 2015

ICC 2017

27. Mezinárodní kartografická konference nedávno skončila a my se můžeme začít připravovat na tu následující. Ta se uskuteční ve Washingtonu D.C. v roce 2017. Ale webové stránky fungují už nyní.
Informaci o ICC 2017 publikuji především pro studenty, kteří už se teď mohou snažit o sepsání publikovatelné práce. Peníze na případné cestování se pokusíme nějak najít, navíc by měly fungovat ICA Travel Awards (víceméně stipendia ICA).

pátek 25. září 2015

KMA/POK - 1. týden (a program na 2. druhý týden)

Vítejte v kurzu Počítačová kartografie (KMA/POK), který bude v letošním roce probíhat především formou elektronické podpory výuky. Důvodem je nízký počet přihlášených studentů, což vedlo k nerozvrhování tohoto předmětu.

Elektronická podpora bude spočívat

  • v publikování dokumentu Průvodce předmětem,
  • v příspěvcích na tomto blogu, které budou uveřejňovány podle potřeby (zpravidla jednou týdně, většinou v pátek),
  • v odkazech na externí i interní výukové materiály,
  • v možnosti domluvit si s vyučujícím kdykoli individuální konzultaci,
  • v možnosti navrhnout a domluvit si přednášku (hromadnou konzultaci na konkrétní téma).


V rámci prvního týdne výuky si zopakujte vaše obecné kartografické znalosti (zobrazení, kompozice, znaky, interpretační metody...). Budete je během semestru potřebovat.

Druhý týden semestru je věnovaný značkovacímu jazyku XML (Extensible Markup Language). Ten představuje základní strukturu (formát, jazyk), ze které jsou odvozeny další formáty určené pro popis prostorových dat, transformačních pravidel (zpracování a harmonizace dat) nebo vektorové grafiky. Studijní materiály by vám měly objasnit základní princip XML, přednosti a nedostatky tohoto formátu, stručnou historii a vývoj. Nejdůležitějším výstupem ze druhého týdne výuky by měla být schopnost psát a kontrolovat korektní (well-formated) XML dokumenty. K tomu je zapotřebí seznámit se se základními prvky XML jazyka a možností jejich řetězení. V neposlední řadě je k dispozici jednoduchý test, který formou interaktivní prezentace ověří vaše znalosti.

čtvrtek 24. září 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

September 24, 2015 at 09:52AM
via IFTTT

středa 23. září 2015

Počítačová kartografie (KMA/POK)

Na předmět Počítačová kartografie (KMA/POK) se v letošním akademickém roce přihlásili dva studenti. Navíc jeden z prezenční a druhý z kombinované formy studia. Proto předmět nebude rozvrhován a bude probíhat pouze formou konzultací (individuálních nebo skupinových, druhou variantu bych osobně preferoval) a poskytování podpůrných materiálů na tomto blogu (sledujte především příspěvky se štítkem POK).
Nejprve se seznamte s dokumentem Průvodce předmětem Počítačová kartografie, který obsahuje všechny důležité informace, včetně podmínek zápočtu. S dokumentem se seznamte co nejdříve, protože zápočtový úkol je rozdělen do navazujících kroků, jejichž splnění je podmíněné mimo jiné i dodržením termínu.

úterý 22. září 2015

KMA/TKA - 1. týden

Tento text je určený především pro studenty kombinované formy studia. Měl by představovat resumé přednášek a cvičení z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA).

V prvním týdnu jsme během tří hodin věnovaných TKA probrali především motivační a organizační záležitosti - dokument Průvodce předmětem. Z prezentací uveřejněných webu zazněla jediná - Tvorba mapy. V rámci samostudia si prostudujte také prezentaci Úvod kartografie (obsahuje základní definice) a Informační zdroje.

pondělí 21. září 2015

Průvodce předmětem Tematická kartografie

Na blogu byl aktualizovaný Průvodce předmětem Tematická kartografie. Jedná se o základní dokument pro studenty předmětu KMA/TKA. Studenti v nich najdou podmínky zkoušky, zápočtové úkoly a další užitečné informace. Jedná se o definitivní verzi pro akademický rok 2015-2016 (což neznamená, že nemůže dojít k nějakým marginálním změnám a opravám, o kterých budete včas informavání).

pátek 18. září 2015

Začátek akademického roku 2015-2016

Příští týden začíná nový semestr. Na tomto blogu se nic zásadního měnit nebude. To znamená, že zde naleznete informace o předmětech Počítačová kartografie, Tematická kartografie, Historie map a mapování (první třetina předmětu), Úvod do geomatiky (jedna až dvě přednášky) a Socioekonomická geografie pro geomatiku. Příspěvky jsou rozlišeny štítky podle zkratek předmětů (přepínat štítky můžete v levém sloupci nahoře).
Některé příspěvky se týkají i závěrečných prací. Jsou označeny štítkem BP/DP. Na stránce studijní materiály jsou prezentace, texty a další dokumenty z přednášek jednotlivých předmětů. Možná během letošního akademického roku dojde k rozdělení této stránky na více samostatných stránek podle předmětů
V pravé části stránek jsou nejnovější příspěvky z blogů zaměřených na kartografii, geomatiku nebo GISy.

Snažte se používat blog (resp. diskuze pod jednotlivými příspěvky) i jako komunikační platformu místo emailů (ty používejte skutečně pouze pro osobní zprávy). Na vaše dotazy nebo připomínky tak budu moci zareagovat nejen já, ale i vaši kolegové nebo další čtenáři blogu.

Na závěr vám přeji mnoho štěstí a radosti při studiu v novém akademickém roce.

středa 16. září 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

September 16, 2015 at 08:54AM
via IFTTT

Kartografické blogy

V našem seznamu odebíráme mnoho příspěvků z kartografických a geoinformatických blogů. Ale blogerů je velké množství a neustále přibývají. Pokud se chcete dozvědět novinky z oboru, zařaďte do své RSS čtečky (já používám Feedly) některý z následujících odkazů.


Spoustu odkazů pak najdete v článku Off the Map Presents Top 25 Blogs in GIS, GeoWeb and Cartography. Je sice trochu staršího data, ale blogy většinou fungují.

úterý 15. září 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

September 15, 2015 at 09:28PM
via IFTTT

pondělí 14. září 2015

Druhý rok blogu

Druhý rok blogu fungování našeho blogu se blíží ke konci. Z hlediska statistiky by se sice dal označit jako méně úspěšný než rok první. Ale to není dáno kvalitou obsahu, ale nižším počtem studentům na předmětech, které vyučuji (například KMA/POK vloni po dvou týdnech neměl žádné studenty, a ti, kteří tam byli zapsaní se do škrtnutí předmětu ani neobjevili ani nezačali komunikovat).
Na druhou stranu celkově stoupl počet komentářů a to dokonce i u takových příspěvků, kde publikování komentáře nebylo svázané s nějakým "přímým ziskem" pro studenta. Byl bych velice rád, kdyby se tenhle trend opakoval i v roce budoucím, ale tam samozřejmě rozumím, že nejdříve musí být zajímavé příspěvky, aby bylo možné na ně reagovat.
V akademickém roce 2014-2015 neplánuji žádné větší změny blogu. Pokusím se malinko oživit design, udělat pořádek v příspěvcích z Twitteru, aktualizovat seznam RSS příspěvků a nějakým způsobem propojit Blogující geomatiky a tento blog.

A ještě statistika:

  • Ačkoli absolutní počty přístupů byly nižší než předloni, tvar histogramu zůstal stejný. Maxima dosahujeme v prosinci a lednu, kdy jsou dlouhé noci a studenti (i další) z nedostatku jiné zábavy čtou blog. A samozřejmě se blíží zkouškové, v zimním semestru mám více předmětů a ani počty studentů nejsou ještě zredukovány zkouškovým obdobím. Naopak minima najdeme o prázdninách (přemýšlím, jestli provoz blogu o prázdninách úplně neutlumit...)
  • Celkový počet návštěv za dva roky je vyšší než 26 000. Což je vzhledem k omezené cílové skupině slušné.
  • Nejnavštěvovanějším postem loňského roku byly Listopadové úkoly TKA.
  • Nově vytvořená stránka se studijními materiály měla skoro 1000 návštěv. Navíc podle mých zkušeností řada studentů a kolegů z jiných univerzit stále stahuje naše materiály ze starých stránek.
Na závěr bych vás, tedy čtenáře, chtěl požádat o stručnou zpětnou vazbu. Napište komentáře, námitky, pochvaly, kritiky, prostě, co vás napadne. Diskuze pod tímto článkem je otevřená (i když moderovaná).

pátek 11. září 2015

Jak plánovat psaní závěrečné práce?

Už se blíží doba, kdy každý diplomant nebo bakalář by měl mít jasno. Jasno co psát, jak psát a kdy psát. Jak tedy plánovat psaní závěrečné práce? Metod je mnoho, já pro vás vybral velice jednoduchý článek 5 rad, jak dovést myšlenky až po úspěšnou realizaci projektu. Plánování a projekt sice zní tak nějak "manažérsky", ale je to vážně nutnost. Proto po vás chci harmonogram a jeho dodržování.

středa 9. září 2015

ICA Research Scholarships dvakrát v České republice

Mezinárodní kartografická asociace vypsala ocenění (spojená s úhradou vložného na ICC 2015) pro vybrané práce mladých vědců. Celkem bylo oceněno šest zajímavých kartografických prací. Diplomy a peníze putovaly do Kanady, Turecka, Německa, Číny a dvakrát do České republiky. Kolegům Štěrbovi a Pánkovi z Brna a Olomouce upřímně gratulujeme.
A stejně upřímně si neodpustím poznámku, kde jsou mladí vědci z Plzně?

středa 2. září 2015

21. kartografická konference

Zítra začíná v Lednici 21. kartografická konference. Uvidíme, zda a případně kam se česká a slovenská kartografie posunuly od posledního setkání v Plzni. Pokud to bude technicky a časově možné, o konference se pokusím informovat na tomto blogu a případně na Twitteru.