Studijní materiály

Níže publikované studijní materiály jsou k dipozici k volnému využití i mimo mé domovské pracoviště. Prosím pouze potenciální uživatele, aby mě upozornili na případné chyby a nedostatky (například formou komentáře na tomto blogu) a v případě změn nebo dalšího publikování regulérně uvedli zdroj. Přivítám i jakékoli další komentáře a náměty.

Tematická kartografie
 • Úvod kartografie (PDF, 28. 6. 2013)
 • Informační zdroje (PDF, 10. 8. 2013)
 • Hodnocení map (PDF, 17.2.2012)
 • Tvorba mapy (PDF, 22. 9. 2015)
 • Tvorba mapy krok za krokem (PDF, 27. 9. 2016)
 • Kompozice map (PDF, 30.9.2014)
 • Barvy na mapách (PDF, 7. 11. 2013)
 • Metody tematické kartografie (PDF, 14. 10. 2013)
 • Stupnice v kartografii (PDF, 14. 10. 2013)
 • Kartografické znaky 2 (PDF, 7.10. 2013)
 • Kartografické znaky (PDF, 10. 8. 2013)
 • Kvalitativní areály (PDF, 4. 10. 2015)
 • Kartogramy (PDF, 14. 10. 2013)
 • Kartogramy - Krok za krokem (PDF, 26. 10. 2015)
 • Kartodiagramy (PDF, 8. 8. 2013)
 • Metoda teček (PDF, 11.11.2014)
 • Izolinie (PDF, 2.11.2008)
 • Dasymetrická metoda (PDF, 12.11.2012)
 • Chernoff faces (PDF, 30.11.2015)
 • Anamorfované mapy (PDF, 15.11.2011)
 • Písmo, popis, popisky a text na mapách (PDF, 4.12. 2014)
 • Mentální mapy (PDF, 18.11. 2014)
 • Turistické mapy (PDF, 6. 12. 2016)
 • Generalizace (PDF, 25.11.2014)
 • Digitální mapy (PDF, 6. 12. 2016)
 • Stručná historie kartografie (PDF, 6. 12. 2016)
 • Trendy v kartografii (PDF, 12. 12. 2016)

 • Formulář pro odevzdávání úloh z Tematické kartografie (ODT, 23. 8. 2016)
Historie map a mapování
 • Úvod do předmětu (PDF, 23.9. 2015)
 • Historie kartografie do roku 0 (PDF, 24.9. 2015)
 • Historie kartografie mezi roky 0 a 1000 (PDF, 10. 10. 2017)
 • Historie kartografie mezi roky 1000 a 1500 (PDF, 5.10. 2011)
 • Historie kartografie mezi roky 1500 a 1600 (PDF, 22. 10. 2015)
 • Historie kartografie v datech - 16. století
 • Historie kartografie mezi roky 1600 a 1700 (PDF, 10. 10. 2013)
 • Historie kartografie po roce 1700 - vybrané události (PDF, 10. 10. 2013)
Zajímavé materiály o některých starých mapách (například o Vinlandské mapě nebo Herefordské mapě jsou také na YouTube (hledejte anglické výrazy).

GeoWeb


 • Úvod do předmětu (PDF, 26. 9. 2017)
 • Značkovací jazyky v geomatice (PDF, 7. 11. 2017)
 • SVG (PDF, 15. 11. 2017)
 • Webová kartografie (PDF, 15. 12. 2017)
 • Webová kartografie - tutorial (PDF, 8. 12. 2017)

Počítačová kartografie

 • Počítačová kartografie a mapy na internetu (PDF, 1.11.2012)
 • Základy XML (ODP, PDF, 22.9.2011) 
 • XML v kartografii (PDF, 22.10.2009)
 • Schémové jazyky (PDF, 16.10.2010)
 • XSLT (PDF, 1.12.2010)
 • SVG (PDF, 27.10.2010)
 • CSS (PDF, 5.11.2009)
 • Kartografická webová aplikace (PDF, 10.12.2011)
 • Workshop: HTML 5 a SVG - v angličtině (PDF, 14. 9. 2012)
 • Přístupnost map (PDF, 11.12.2009)

 • Prezentace z konference AutoCarto (Pittsburgh, USA) na téma geo-ontologie, Linked Data a jejich vyjádření v mapě, ukázka aplikace vyvíjené v rámci KMA/POK (PDF, 7.10.2014)

Socioekonomická geografie pro geomatiku

 • Prostorová data a jejich vlastnosti (PDF, 11. 2. 2015)
 • Sémantika (PDF, 9. 5. 2013)
 • Harmonizace prostorových dat - Habitats project training materials (ZIP, 5. 4. 2012)
 • Linked Open Data (PDF, 30. 4. 2015)
 • Ontologie (PDF, 15.5.2013)
 • Ontologie - příklady (PDF, 15.5.2013)
 • SPARQL (PDF, 16. 3. 2015)

 • Úvod do předmětu (PDF, 13.2.2013)
 • Úvod do geografie (PDF, 18.2.2010)
 • Stručná historie a vývoj geografie (PDF, 19.2.2010)
 • Základy demografie a geografie obyvatelstva (PDF, 19.3.2015)
 • Geografie sídel (PDF, 26.3.2015)
 • Geografie města (PDF, 13.3.2013)
 • Teorie centrálních míst (PDF, 13.3.2013)
 • Politická geografie (PDF, 9. 4. 2015)
 • Geografie voleb (PDF, 2.4.2013)
 • Integrační procesy (PDF, 17. 1. 2017)
 • Globalizace (PDF, 25.3.2010)
 • Geografie průmyslu (PDF, 29.4.2013)
 • Geografie dopravy (PDF, 30. 4. 2015)
 • Geografie cestovního ruchu (PDF, 7.5.2013)


Původní stránky předmětu KMA/SGG s dalšími vzdělávacími materiály.

Ostatní prezentace a materiály
 • Nízkorozpočtové cestování 1: Letenky (PDF, 26. 10. 2015)
 • Prezentace výsledků prezidentských voleb z pohledu kartografie - příspěvek z 20. kartografické konference (PDF, 6.9. 2013)
 • Porovnání výskytu a významu geomatických konceptů v tezaurech - příspěvek z konference ISAF, Jelgava, Lotyšsko (PDF, 7.10.2014)
 • Sémantika geografických konceptů - přednáška na Geosemináři (PDF, 20.11.2014)

Žádné komentáře:

Okomentovat