pátek 29. listopadu 2013

Výuka TKA do konce semestru

Pouze připomínám informace, které zazněly na úterní přednášce. Do konce semestru nám zbývají tři týdny, přičemž

 • v úterý 3. prosince bude kompletní výuka TKA nahrazena předmětem MAP.
 • v úterý 10. prosince naopak bude TKA začínat ve 13:00 (tzn. místo Mapování).
 • v úterý 17. prosince bude druhá polovina předmětu (od 16:30) spojena s Vánočním geoseminářem, kde máte první a poslední možnost prezentovat vaše mapy z úkolu A5.


čtvrtek 28. listopadu 2013

Chernoff faces

Do sekce Studijní materiály byla doplněna nová prezentace z tematické kartografie. Jedná se o krátké přiblížení techniky nazývané Chernoff faces.

středa 27. listopadu 2013

Prezentace map ve formě desertů

Pokud budete odevzdávat mapu ve formě desertu (úkol A5), pak ta správná chvíle nastane na vánočním geosemináři. Ochutnáme vaše mapy, podíváme se na videa prváků a tak společně zakončíme tento semestr. Seminář je samozřejmě přístupný všem studentům.
Na semináři vystavíme i vaše mentální mapy.
Prosím všechny, kteří se chtějí aktivně účastnit, aby se zaregistrovali do diskuze pod tento příspěvek (napište něco ve smyslu "přijdu a přinesu"). Nabídka platí i pro ty, kteří již úkol z bloku A splnili.

pondělí 25. listopadu 2013

TKA - výuka 26.11.

Jen připomínám, že zítřejší výuka TKA bude probíhat už od 13 hodin (jako náhrada za minulý týden).

Data Processing and Visualisation Tools

Dnes odkaz pro všechny, kteří chtějí zpracovávat a vizualizovat data - jedná se o letošní dokument European Public Sector Information Platform s názvem Data Processing and Visualisation Tools (celkem 33 stran zajímavých aplikací).

Počítačová kartografie - 10. týden (úkol)

A ještě poslední úkol. Pak už zbývá jen odevzdání článku a dobrovolné zhodnocení předmětu.
Zadání: Vytvořte z XML dat tematickou mapu. Tu už tady jednou bylo, proto doplňuji ještě další požadavky:

 1. Vizualizujte dva datové soubory - váš a kolegy, se kterým jste sdíleli schéma při úkolu na téma transformace XML do jiného schématu (takže vstupní data máte připravena).
 2. Není důležitý formát, ale použití nějaké klientské knihovny nebo API pro mapové výstupy. Navrhuji například Leaflet nebo Open Layers. Dbejte na přístupnost výsledné aplikace (tuším, že například Google Earth nemá klienta pro browsery v Linuxu).
 3. XSLT transformace se bude týkat převedení dat do formátu, který bude vybraná knihovna podporovat (nejčastěji KML, GeoJSON nebo SVG) a vygenerování celé webové stránky, do které bude mapa včleněna.

Bodování: 5 (kartografická správnost) + 4 (technické provedení) + 3 (nápaditost / originalita)  + 1 (dochvilnost) - celkem 13 bodů

Termín: 9. 12. 2013

Počítačová kartografie - 10. týden

Desátý je věnovaný dokončování článků, úkolů případně vyjasnění si problémových pasáží probírané látky. Pokud budete mít zájem, využijte ho ke konzultacím (elektronickým i prezenčním). Na ZČU bych měl celý týden kromě středy a pátečního odpoledne.

čtvrtek 21. listopadu 2013

XSLT Map Programming

Nejen pro studenty Počítačové kartografie je k dispozici prezentace z přednášky XSLT Map Programming, která zazněla v rámci cyklu CartoTalks na Technické univerzitě ve Vídni.

úterý 19. listopadu 2013

Cartogramy

Jednou z kartografických metod je také anamorfóza. Cartogramy (nejedná se o shodný termín s kartogramy tak, jak je používaný v češtině) patří mezi produkty plošné anamorfózy, tedy transformace velikosti areálů na mapě podle nějaké proměnné, která je odlišné od skutečné velikosti území. Například v případě České republiky by území Prahy bylo výrazně větší než je na standardních mapách, pokud bychom použili anamorfózu na základě počtu obyvatel.
Bohužel neexistuje velké množství informační materiálů. Proto by mohl přijít vhod článek Area Cartogram Maps Explored od Caitlin Dempsey.

pondělí 18. listopadu 2013

Počítačová kartografie - 9. týden (úkoly)

A ještě krátké shrnutí úkolů, kterým v nejbližší době končí termíny:

 • Transformace dat do schématu kolegů - 18. 11.
 • Test číslo 2 - 24. 11.
 • SVG mapa - 27. 11.
 • Odevzdání kompletního článku - 15. 12.
Předpokládám, že zadání všech úkolů je jasné. Pokud ne, kontaktujte mě včas.

neděle 17. listopadu 2013

Počítačová kartografie - 9. týden

Myslím, že nejtěžší části předmětu máme úspěšně za sebou. Platí to alespoň pro ty, kteří mají za sebou nebo těsně před sebou (myslím v tomto semestru) předmět IDG nebo ovládají jazyk HTML a další technologie pro tvorbu webových stránek. Jinými slovy, víme, jak vypadají data, umíme je přetransformovat do podoby vektorové grafiky a teď nás čeká poslední velký úkol - zabalit celou mapu do podoby nějaké pěkné webové stránky.
Tento týden zaměříme na zopakování základů jazyka HTML a kaskádových stylů. Protože existuje obrovské množství různých knih, webových stránek, tutoriálů a podobně (a také proto, že vaše znalosti jsou na různé úrovni), neuvádím zde pro tento týden žádné konkrétní studijní materiály. Mnohé z nich stejně znáte (například standardy nebo w3schools), ale pro téma HTML a CSS existuje velké množství materiálů i v češtině. Měl bych pouze jediné doporučení - zaměřte se na nejnovější standardy (HTML 5 a poslední verze CSS).

Přece jen jeden materiál doporučím. V loňském roce jsem měl na University of Nebraska, Omaha a poté i na konferenci AutoCarto 2012 workshop na téma HTML 5 v kartografii. Pro tento workshop byl vytvořený krátký tutoriál, třeba vám přijde vhod.

sobota 16. listopadu 2013

Počítačová kartografie - Test číslo 2

Tak a máme tady druhý test. Podmínky jsou úplně stejné jako v případě testu číslo 1 - jediné dva rozdíly představuje odkaz a termín odevzdání - 24. 11. 2013.

čtvrtek 14. listopadu 2013

Doplnění prezentace o barvách a dalších zdroje

Do prezentace o barvách byly doplněny tři ilustrativní snímky od Sidonie Christophe. Snímky ukazují, jak je možné se při výběru barev inspirovat uměleckými díly (například stylem pop-art nebo Van Goghem). Pokud vás práce Sidonie Christophe zajímá (osobně bych se nedivil, protože její výzkum je velice atraktivní), pak si projděte její web a dva vybrané články - Expressive Map Design Based on Pop Art: Revisit of Semiology of Graphics?, Cartographic Styles between traditional and original 
(towards a cartographic style model) - nebo můžete v příštím roce navštívit v Olomouci konferenci Cartocon a s autorkou se setkat osobně.

středa 13. listopadu 2013

Hodnocení v polovině semestru aneb tři body navíc - shrnutí

Pokusil jsem se shrnout všechny smysluplné připomínky, které jste zanechali pod příslušném postem na blogu. Protože odpovědi jsou trochu delší, založil jsem raději nový příspěvek.
Doufám, že jsem odpověděl na všechny připomínky a děkuji všem za podněty a poznámky.

 1. Nepřehledný graf s výsledky – Tabulka s číselnými byla doplněna, původní graf je stále vidět na druhém listu tabulky.
 2. Průběžné odevzdávání výsledků – Průběžné odevzdávání má několik důvodů – především pravidelnou práci na předmětu (celý předmět má takový charakter, že není možné jednou měsíčně se všechno naučit), úkoly také na sobě závisí. Snažil jsem se úkoly avizovat dopředu, aby si případně někdo mohl udělat některé z nich dopředu (v příštím semestru vytvořím na začátku kompletní kalendář úkolů). Každopádně nemusíte blog sledovat každý den, je možné se přihlásit jako čtenář (nebo odběratel) a pak by vám vše mělo být zasíláno. Nebo můžete blog sledovat přes RSS čtečku.
 3. Zveřejnění správného výsledku úkolu – Tam, kde to jde se snažím výsledky zveřejňovat (například v případě testů), jinde to nemá smysl (neexistuje jedna správná verze XML souboru). V tomto případě se snažím upozorňovat na chyby. Pokud správné výsledky chcete například kvůli inspiraci, není nic snadnějšího než si stáhnout soubory kolegů.
 4. Řazení materiálů podle důležitosti – V tomto týdnu jsem o to již pokusil, tak doufám, že to tak bude vyhovovat.
 5. Přednášky a ústní konzultace – Ani jedno nebylo zrušeno, jen jsem nechal iniciativu na studentech (konec konců je to v jejich zájmu). Výtku, že „na konzultace také je težké vybírat čas“ neberu, pak asi nemá cenu studovat.
 6. V 1. úkolu byli zvýhodněni studenti prezenční formy studia, protože kombinované studium začalo o 14 dní později. – To není pravda semestr začal všem stejně, kombinovaná forma studia měla pouze posunutý zápis (stačí se podívat do oficiálních dokumentů univerzity).

Poznámka: Trochu nechápu tu paralelu s obchodem. Prosím o vysvětlení a doporučení změny (pokud to chápete negativně).

úterý 12. listopadu 2013

Výjezdy do zahraničí

Kolega Pospíšil nás upozornil, že 9.12. končí termín pro podávání žádosti o výjezd v rámci Free-Movers. Ono těch možností, jak se podívat do zahraničí je spousta, proto posílám odkaz na stránky KMA, kde je všechno pěkně pohromadě.

pondělí 11. listopadu 2013

Počítačová kartografie - 8. týden (úkoly)

V první děkuji všem za úkoly z minulého týdne (test, rešerše, hodnocení). V nejbližší době budou publikovány výsledky rešerše a nějaké shrnutí hodnocení předmětu.
Co vás čeká v dalších týdnech?

 1. Transformace do jednoho ze schémat vašich kolegů (viz informace v jednom ze starších postů; termín 18.11., bodové ohodnocení 6+1).
 2. Transformace dat do mapy v SVG - druh mapy nechám na vás (například bodové značky jednotlivých areálů na rastrovém podkladu, SVG v rámci nějakého klienta nebo tematická mapa...). Jako výstup budu chtít zdrojová data (pokud budete pociťovat nutnost jejich změny, která však nesmí být motivována snadnější transformací) a především XSLT soubor (transformaci do mapy provedu sám pomocí procesoru Saxon). Nezapomeňte, že se hodnotí i správnost mapy. A termín odevzdání je velice milosrdný - 27. 11. 2013 (bodové ohodnocení 10+1).
 3. Do konce tohoto týdne bude publikován další a poslední dílčí test s termínem dokončení 24. 11. 2013. Téma testu bude XSLT a SVG (přičemž se tak nějak budou automaticky očekávat i znalosti obecného XML a schémat). Bodové ohodnocení bude opět tradiční - 10+1.
V prosinci vás čeká už jen jedna transformace, odevzdání článku a dobrovolný úkol za body navíc.

Počítačová kartografie - 8. týden

Konečně se dostáváme ke grafice! Jsme po polovině semestru, zvládáme základy XML, schémové jazyky a transformační jazyk XSLT. Tento týden nastává čas pro vektorovou grafiku, konkrétně formát Scalable Vector Graphics (SVG). K němu máte k dispozici následující materiály (na základě požadavků v komentářích k předmětu jsem se je snažil seřadit podle významu pro vaše studium):

 • Materiály na gis.zcu.cz - SVG - prezentace, webové stránky, SVG infografika; XML, XSLT a SVG Tutorial; Workshop: HTML 5 a SVG (přesah do dalších týdnů)
 • w3schools (již tradiční odkaz na velice srozumitelné tutoriály)
 • carto:net (starší švýcarský projekt, který obsahuje mnoho příkladů užití SVG v kartografii)
 • W3C SVG Working Group (novinky, standardy)

Tematická kartografie 12. listopadu 2013

Zítra 12. 11. 2013 nebude probíhat výuka předmětu Tematická kartografie (ani náhrada formou Mapování). Čas určený pro přednášku a cvičení využijte především pro

 • samostudium kapitoly Tematické mapy na podkladě státního mapového díla 
  • Jedná se o jednoduchou kapitolu, proto je vhodná pro samostudium. 
  • Pokud budou nějaké dotazy, zodpovím je v rámci prezenční výuky.
  • Nespokojte se pouze s prezentací, ale podívejte se na aktuální informace na webu ČÚZK, ZÚ a AČR (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad).
 • práci na úkolech, které mají být v listopadu odevzdány (konzultovat můžeme emailem nebo po Skype /prosím o objednání se předem/).
Jak jsem zmínil na minulé přednášce z důvodu stáže na TU Wien budu nepřítomný dva týdny. Příští úterý by mělo dojít k tradiční výměně s Mapování (dvojnásobná dávka TKA bude následovat 26.11.). Případné další změny se objeví na tomto blogu.

Cartocon 2014

V Olomouci se v únoru 2014 bude konat mezinárodní kartografická konference Cartocon 2014 (bližší informace hledejte na webové stránce konference).
Západočeská univerzita má možnost zajistit bezplatnou účast pro vybrané studenty (zájemce o kartografii, řešitele závěrečných prací nebo projektů z oblasti kartografie). Pokud se budete chtít setkat s Georgem Gartnerem, Rexem Cammackem a dalšími známými kartografy, zapište se předběžně do diskuze pod tento článek.

pátek 8. listopadu 2013

Hodnocení předmětu POK

Na základě vašich požadavků je k dispozici tabulka s bodovým hodnocením a případnými komentáři. Bude také umístěna jako permanentní odkaz v levé části blogu.

Hodnocení schémat

Výborně jste využili možnosti automatické validace souboru před odevzdáním. Proto byly všechny včas odevzdaná schémata hodnocena plným počtem bodů (tj. šesti body), jeden pozdě odevzdaný soubor získal pět bodů.
Hodnocení předmětu se pokusím co nejdříve přepracovat podle vašich požadavků do tabulky.

čtvrtek 7. listopadu 2013

Vizuální (grafické) proměnné

Grafické proměnné byly (a ještě budou) zmiňovány na přednáškách z tematické kartografie. Existuje obrovské množství různých materiálů na webu, které vám ukáží příklady používání těchto proměnných (zkuste do vyhledávače zadat výraz "visual variables").
Dovoluji si upozornit na stránku Visual Variables (web InfoVis). Na nich najdete nejen klasický Bertinův přístup, ale i metodu propojení proměnných s daty, kterou prosazoval Jock D. Mackinlay.

Hodnocení v polovině semestru aneb tři body navíc

Hodnocení předmětu na konci semestru má smysl pro vaše následovníky. Pokud chcete něco změnit ještě v aktuálním semestru, tak se pokuste do komentářů k tomu příspěvku napsat dva nebo více nápadů, které jsou realizovatelné do konce semestru a zároveň by přispěly k jeho zdárnějšímu průběhu. A za smysluplné odpovědi získáte tři body navíc!
Termín je pátek 12:00. Pak přijímám připomínky samozřejmě dál, ale bez bodového ocenění.

středa 6. listopadu 2013

úterý 5. listopadu 2013

Hodnocení TKA za říjen

Na webu jsou k dispozici výsledky zápočtových úkolů za měsíc říjen. Permanentní odkaz na tabulku s hodnocením byl přidán i do levého sloupce blogu.

POK - výsledky prvního testu

Nejprve správné odpovědi:

 1. Ano
 2. Druhá nebo třetí možnost.
 3. RELAX NG a W3C XML Schema (TDT je nesmysl, XML není schémový jazyk)
 4. Všechny možnosti byly správné.
 5. Pouze 0,1 nebo nekonečno.
 6. Ne
 7. Kontrolu, zda dokument odpovídá danému schématu.
 8. Parser pouze kontroluje syntaxi, ale nevaliduje.
 9. a+b
 10. otevřenost, standardizace, možnost automatické kontroly syntaxe
A ještě aktuální výsledky zápočtových prací...

pondělí 4. listopadu 2013

Počítačová kartografie - 7. týden

V tomto týdnu budeme pokračovat v transformacích pomocí XSLT. Ten představuje klíčovou technologii tohoto semestru počítačové kartografie - XSLT umožňuje vytěžit z webu vhodná data (nejlépe formáty typu Open Data, například viz web ČSÚ, ale vlastně jakákoli, alespoň minimálně strukturovaná data), upravit je (viz úkol týkající se změny datového modelu) a následně je také vizualizovat (například ve formátech SVG, KML nebo GeoJSON; zapomněl jsem to napsat púřímo k úkolu, ale inspiraci můžete použít staší práci s názvem Visualization of GML data using XSL).
Sedmý týden semestru (ale i týdny následující) budou sloužit především k procvičování XSLT. Na úvod jedna drobná rada - pokud nemáte zkušenosti s XSLT, doporučuji si před řešením zápočtových úkolů vyzkoušet nějaké jednodušší příklady. Ty najdete v nějakých XSLT tutoriálech, například na stránkách J. Koska, W3C Schools nebo Zvon (můj osobní favorit). Nezapomeňte se podívat na verzi 2.0 (základy jsou sice stejné jako v jedničkové verzi, ale 2.0 obsahuje spoustu zajímavých funkcí).
Na starém webu předmětu je také tutoriál (prezentace a datové soubory) ukazující převod dat do jiného formátu pomocí XSLT. Příklad je sice velice jednoduchý - ukazuje převod krátkého datového souboru do webových stránek, včetně grafických prvků. Pro transformaci se používá transformační procesor integrovaný do prohlížeče. V případě Vašich úkolů (a většiny pokusů) budete muset použít externí procesor, nejlépe Saxon.
Vzhledem k tomu, že se problematice využití XSLT v geomatice a kartografii věnuji delší dobu, nabízím k prostudování další materiály (především prezentace na konferencích a případně články):

Počítačová kartografie - 7. týden (úkoly)

Vzhledem k tomu, že tento týden dokončíme kapitolu věnovanou XSLT, budou se oba následující úkoly týkat právě transformací Vašich dat (lyžařská střediska).

 1. Vyberte si schémový soubor, který navrhl jeden z Vašich kolegů (musí být pochopitelně odlišný od Vašeho) a přetransformujte do něj Vaše data pomocí XSLT stylu. Odevzdejte odkazy na originální data, přetransformovaná data a XSLT soubor (nebo vše v jednom komprimovaném souboru). Termín odevzdání je 18.11.2013. Hodnocení: maximálně 6 bodů za správnost a 1 bod za včasné odevzdání.
 2. Druhá transformace se bude týkat vytvoření webové mapy ve formátu SVG. Ten bude na řadě příští týden, proto se soustřeďte zatím na úkol číslo 1. Z hlediska hodnocení budete moci získat 10 bodů za správnost řešení a 1 bod za "dochvilnost". Termín odevzdání: 27.11.2013 (na úkol upozorním a upřesním ho ještě příští týden).
Připomínám i straší úkoly, jejichž uzávěrka se blíží - Test číslo 1 (4.11.) a rešerše zdrojů a struktura článku (10.11.).

Kartografická společnost České republiky

Na první přednášce zazněla krátká zmínka o Kartografické společnosti České republiky. Pokud jste tak již neučinili, rozhodně navštivte webové stránky společnosti. Kromě základních informací tam najdete i pravidelný čtvrtletní zpravodaj a zajímavé odkazy. Například na přihlášku do organizace, jejímž posláním je "sdružovat zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů".

pátek 1. listopadu 2013

Zajímavý článek o první tečkové mapě a choleře

Na jaře vyšel v časopise Geobusiness zajímavý článek na téma John Snow, cholera, prostorová analýza a tečková mapa (i když v článku není explicitně zmíněná).