pátek 30. října 2015

KMA/POK - 7. a 8. týden

Klíčovým dokumentem pro příští týden je prezentace Kartografická webová aplikace. Najdete v ní ukázky aplikace XSLT stylů při zpracování prostorových dat (převod základních informací o Kladyjánově mapě do podoby HTML stránek).

Formátu XSLT věnujte prosím velkou pozornost. Když ne kvůli tomu, že se jedná o úžasný nástroj pro zpracování, tak minimálně kvůli zkoušce. Proto na jeho prostudování máte nejen šestý a sedmý týden semestru, ale týden následující, tedy osmý. Proto v pátek 6. listopadu nebude publikován pravidelný příspěvek na blogu.

V osmém týdnu také využijte čas pro zpracování semestrální práce.

úterý 27. října 2015

KMA/TKA - 6. týden

V rámci šestého týdne výuky se budeme soustředit především na kartogramy neboli choropletové mapy. Podíváme se na na teorii této kartografické metody, která je první pohled velice jednoduchá, ale právě tato zdánlivá jednoduchost svádí k chybám. Na tyto chyby upozorním také v praktické ukázce tvorby kartogramu a při tzv. bonusové prezentaci (tj. prezentaci, která není na webu) Kde je chyba? (prezentace představuje některé neúspěšné mapy z minulých let). Kromě kartogramů stačíme ještě stupnice - nikoli hudební, ale kartografické.

Protože se údajně vyskytl nějaký dotaz na geomatickém Facebooku (kde sice nebylo jasné o jaký předmět se jedná, ale pravděpodobně šlo o TKA), upozorňuji především studenty kombinované formy studia, že veškeré podmínky týkající se zápočtu platí i pro ně. Všem studentům byl zaslán informační email na školní adresy začátkem semestru.

pondělí 26. října 2015

Prezentace z TKA a POK

Vzhledem k tomu, že pomalu končí stará verze stránek Geomatiky, tak jsem se konečně dostal k tomu, abych přesunul všechny prezentace na blog do stránky Studijní materiály.

pátek 23. října 2015

Poznámky k mapě C2

Hodnocení první odevzdané mapy raději napíšu jako samostatný příspěvek, aby sloužil jako zdroj inspirace pro ostatní kolegy.
Na úvod poznamenávám, že mapa víceméně neobsahuje nějaké výrazné chyby, ale přesto se na ní najde spousta nedostatků, které jsem zatím "přehlížel", ale v dalších hodnoceních je budu postihovat.

 • Interpretační metoda byla špatně zvolena. O tom na první pohled vypovídá velké množství spojovacích čar mezi znakem, popiskem a areálem. Tyto spojovníky by měly být používány pouze ve výjimečných případech. Pokud musíte použít v devíti případech (navíc máte v mapě dva detaily), pak je něco špatně.
 • Mapa je celkově hodně graficky zatížena - velké popisky, znaky dovedené do maximální velikosti (to je vidět na příkladu Portugalska, kde znak skoro koliduje z hranicemi).
 • Kompozice mapy také není ideální - na jednu stranu se šetří místem (viz Portugalsko), na druhé straně přístup k legendě je poměrně velkorysý (velká písmena, mnoho prázdného místa).
 • V legendě jsou nejvýraznější vysvětlivky (zkratky států) - ty by naopak měly maximálně upozaděné.
 • Pro daná data bych asi nepoužil proporcionální symboly a už vůbec ne v kombinaci s intervalovou stupnicí.
 • Používání přerušované čáry pro detaily také není nejšťastnější - viz Malta, kde ze zamýšleného obdélníku mnoho nezbylo.
 • Měřítko by nemělo procházet přes kresbu v mapě (viz Benelux) - snižuje to jeho čitelnost.
 • V případě mapy takového měřítka bych obrysy států více zgeneralizoval. Zbytečná složitost kresby je výrazná zvláště v případě Norska.
 • V textu není uvedeno
  • zdůvodnění použití (například volba intervalů nebo nedostatečné vysvětlení metody),
  • zobrazení,
  • podrobný popis využití mapy.

KMA/POK - 6. týden

Z předchozích týdnů víme jak popsat libovolná data pomocí formátu založeném na bázi XML. A také už umíme popis formalizovat pomocí některého z jazyků pro popis dokumentu.
Nyní se dostáváme k otázce co dělat v případě, že mám data v nějakém formátu (víceméně se nemusí jednat o XML formát, ale my se zatím u značkovacích jazyků zůstaneme) a potřebujeme je převést do formátu jiného. V našem případě nepůjde ani tak o harmonizaci dat, ale spíše o převod dat do grafické podoby, tedy do webové mapy.
Proto se podíváme na transformační jazyky, konkrétně na XSLT - Extensible Stylesheet Language - Transformation. V šestém týdnu se podívejte na teorii XSLT - k dispozici je

středa 21. října 2015

MOOC bych chtěl studovat kartografii...

Vážně? Pak si zkuste nějaký Massive Open Online Course (jak říká Wikipedie - hromadný otevřený online kurz). Na tomto blogu jsem už nabízel kurz Maps and the Geospatial Revolution v rámci portálu Coursera. Ale pokud chcete více kurzů nebo v jiných jazycích než v angličtině, podívejte se na MOOC List a vyhledávejte podle klíčového slova "cartography" (zkuste i jiná podobná slova). 

pondělí 19. října 2015

KMA/POK - 5. týden

V tomto týdnu budeme pokračovat ve schémových jazycích. Minule jsme se seznámili s principy a základním dělení jazyků, které umožňují popsat a definovat libovolnou podmnožinu XML. Pátý týden je věnovaný třem příkladům schémových jazyků:

 • DTD
 • XML Schema
 • RELAX NG
Každý z nich má své pro a proti. Proto si prostudujte pečlivě dokumentaci, kterou pro každý jazyk najdete na webu.

Zároveň upozorňuji, že nějak ustala komunikace ohledně zápočtových úkolů (pokud je míč na mé straně, tak mě prosím dejte vědět). Další klíčový termín (20. října) se kvapem blíží. 

neděle 18. října 2015

KMA/TKA - říjnové úkoly

Do diskuze pod tento příspěvek odevzdávejte říjnové úkoly z tematické kartografie.

čtvrtek 15. října 2015

KMA/TKA - 5. týden

Právě jsem se dozvěděl, že služební cesta, která se už víceméně neměla uskutečnit, proběhne. Z toho důvodu nebudu přítomný na ZČU od pondělí 19. října do středy 21. října. Prezenční výuka předmětu Temtická kartografie se tedy neuskuteční.
Naštěstí je pro vás stále připraveno několik přednášek, které jsou víceméně popisné, a tudíž vhodné pro samostudium. V pátém týdnu se tedy seznamte s tematickými mapami, které jsou součástí Státního mapového díla (projděte si webové stránky příslušných institucí) a podívejte se kapitolu věnovanou stručné historii kartografie.
A samozřejmě nezapomeňte na zápočtové úkoly a případné konzultace. Zároveň děkuji dosavadním dvěma tazatelům za podnětné otázky.

Ještě upozornění - starší verze přednášek (jako je například historie kartografie) jsou k dispozici na starší verzi webových stránek oddělení old.gis.zcu.cz (budu se je snažit přesouvat).

středa 14. října 2015

Pohádka o zapomenutém blogu

Jednou v srpnu ke mě takhle přistoupil David Fairbairn. To je předseda Komise pro vzdělávání (přesněji ICA Commission on Education and Training) a profesor z Newcastlu, který má zajímavé přednášky o smyslu a budoucnosti kartografie. A začal mi děkovat za můj blog, který už dva roky každý den čte. Pravda, trochu jsem se zapýřil, že náš blog má takového čtenáře, ale asi po 5 vteřinách mě došlo, že David opravdu česky neumí. Tak jsem mu vysvětlil, že si mě asi s někým spletl, že blog sice mám, ale ten asi fakt nečte a tak dále. On znejistěl, že si mě asi s někým spletl, ale pochválil mě, že komunikace pomocí blogu se studenty je skvělá (a asi si myslel něco o bláznech).

Druhý den mi přinesl ten blog ukázat. A skutečně - jmenuje se to Geomatics & Cartography a pod tím je napsáno Ota Čerba. A v tu chvíli se mi rozsvítilo - někdy před X lety jsem si hrál se službou Paper.li (jedná se vlastně o agregátor RSS kanálů). Ale opravdu by mě nenapadlo, že to bude někdo číst nebo si to dokonce nechá posílat na email.

Během podzimu se budu snažit službu aktualizovat, když to někdo opravdu čte. Zkuste se tam podívat i vy, je tam spousta zajímavých a denně aktualizovaných článků z oboru.

úterý 13. října 2015

KMA/TKA - 4. týden

Jak jsem avizoval na našich předchozích setkáních, výuka ve čtvrtém týdnu semestru se bude muset obejít beze mě. Kromě toho, že svůj čas budete věnovat tvorbě map pro zápočtové úkoly, podívejte se také na prezentaci Kvalitativní areály (viz včerejší příspěvek na blogu).
V příštím týdnu se s největší pravděpodobností opět setkáme a podíváme se společně na kartografické stupnice a některé další metody.

pondělí 12. října 2015

Kvalitativní areály

Na blog jsem doplnil novou verzi prezentace Kvalitativní areály. Konečně jsem si našel trochu času a prezentaci doplnil o některé ukázky barevných stupnic (různé techniky můžete samozřejmě využívat i pro kvantitativní stupnice). Konkrétně se jedná o barevné přechody (gradienty) a o stupnice vycházející z obrazů slavných mistrů, které jsme si nafotili na jaře při návštěvách Metropolitního muzea umění v New Yorku a Art Institute v Chicagu.
Zatím je to jen začátek, výtvarná díla by se určitě dala využít lépe než je naznačeno v prezentaci... třeba námět pro bakalářskou nebo diplomovou práci...?

pátek 9. října 2015

KMA/POK - 4. týden

Zdravím vás z USA, kde o víkendu začíná konference International Semantic Web Conference. Ta trvá skoro celý příští týden, proto nebudu k dispozici na ZČU pro případné konzultace a na emaily, případně dotazy na blogu budu odpovídat pomaleji.
V minulých týdnech jsem se seznámili s jazykem XML a jeho podmnožinami. Další dva týdny by měly objasnit, jak takové podmnožiny (jako například GML, KML nebo SVG) vznikají. Tématem tedy logicky jsou jazyky pro popis dokumentu (neboli tzv. schémové jazyky) a validace dokumentu. V tomto týdnu bych doporučil prostudovat následující materiály (zaměřené na popis dokumentu obecně; v příštím týdnu se budeme věnovat jednotlivým jazykům):

středa 7. října 2015

KMA/TKA - 3. týden

Tento týden je barevný. Naše setkání se týkalo především používání barev v kartografii. Z minulého týdne jsme znali, že barva (resp. dva základní parametry tón a kombinace jasu a sytosti) je důležitou grafickou proměnnou. A v tomto týdnu jsme se do problematiky barev ponořili hlouběji a podívali se na barevné stupnice, vnímání barev nebo různých rizik spojených s používáním barev.
Druhá (kratší) číst se věnovala klasifikaci kartografických interpretačních metod, abychom příští týden mohli začít probírat jednotlivé techniky.
Nezapomeňte, že příští týden přednáška ani cvičení nebudou probíhat v prezenční podobě, ale formou samostudia a samostatné tvorby seminární práce (v říjnu se mají odevzdat dva úkoly). Bohužel původně avizované konzultace s Mgr. Musilovou musíme z důvodů její nepřítomnosti zrušit. Pokud budete potřebovat jakoukoli konzultaci, budu k dispozici na blogu, případně na emailu. 

pondělí 5. října 2015

Mezinárodní rok mapy

Mezinárodní rok mapy (International Map Year) sice oficiálně začal už 24. srpna 2015, ale určitě neškodí si ho připomenout. Jedná se o spojenou aktivitu ICA (tahle zkratka se na blogu objevuje poměrně často, ale pro jistotu - Mezinárodní kartografická asociace / International Cartographic Association) a OSN (Organizace spojených národů). Veškeré informace, postery a volně dostupná kniha jsou k dispozici na webu.

pátek 2. října 2015

KMA/POK - 3. týden

V minulém týdnu jste se seznámili se základy značkovacích jazyků prostřednictvím úvodu do jazyka XML. Tento týden se zaměříte na možnosti využití XML a ostatních příbuzných jazyků a formátů v digitální kartografii. K tomu bude nejprve potřeba se seznámit s konceptem digitální a webové kartografie. Doporučuji prostudovat prezentaci Počítačová a internetová kartografie a také se zaměřit na některé vybrané prezentace a články na internetu (doporučuji projít webové stránky bývalého předsedy Komise pro mapy a internet ICA M. Petersona), případně skripta (Pravda, J. Počítačová tvorba tematických máp, Voženílek, V. Cartography for GIS).
Dalším krokem by mělo být studium formátů a jazyků založených na XML, které mohou být využity v kartografii (například v prezentaci XML v kartografii).
Třetí týden znamená ukončení základního přehledu, příští téma bude zaměřená na schémové jazyky (vytváření podmnožin XML) a především transformační jazyky (převod dat nebo jejich vizualizace).