středa 30. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 30, 2016 at 05:00PM
via IFTTT

SDSVoc (podruhé)

Ještě jednou k předchozímu příspěvku. Na Twitteru je možné sledovat akutální záznamy z workshopu pod hashtagem #SDSVoc (co jsem vypozoroval, nejaktivnější je Phil Archer).

Smart Descriptions & Smarter Vocabularies

Důvod mé nepřítomnosti ve škole v tomto týdnu se jmenuje Smart Descriptions & Smarter Vocabularies. Jedná se o workshop pořádaný známou organizací World Wide Web Consortium (W3C), jehož tématem jsou chytrá data a metadata. To jsou témata, která se snažíme akcentovat především v předmětech KGM/SGG a KGM/POK. A samozřejmě i v letošním roce máme několik závěrečných prací, které se tohoto tématu, kam lze zařadit i otevřená a propojená data, dotýkají.
Na pořadu dne jsou zatím metadata, ale odpoledne se dostane i na data prostorová. Na webu najdete program workshopu, ale zajímavé jsou především odkazy na články, abstrakty, případně prezentace. Jedná se o zcela nové věci, takže zřejmě zatím nebudou zakatalogizovány v Google Scholar nebo podobných službách. To je informace důležitá především pro studenty připravující závěrečnou práci, která s tímto tématem souvisí - projděte si materiály z workshopu podrobně, třeba v nich najdete informaci užitečnou pro vaše práce.

pondělí 28. listopadu 2016

TKA - 11. týden

Plán na tento týden je jednoduchý. Dojde totiž k poslední náhradě mezi Tematickou kartografií a Mapováním. A protože hodinové dotace si zcela neodpovídají, věnujte svůj čas také samostudiu. Konkrétně se podívejte na prezentaci o historii kartografie a také na resortní webové stránky, kde se zaměřte na tematické mapy jako součást státního mapového díla.

Poznámka: Nejsem si zcela jistý, jak rychle budu opravovat listopadové zápočtové úkoly, protože skoro celý týden budu na služební cestě. Z tohoto důvodu nebudou v tomto týdnu možné žádné konzultace.

POK - 11. týden

V jedenáctém týdnu nás čeká zdánlivý odpočinek. To sice znamená, že nemáme před sebou žádné nové téma, formát ani standard, ale zahálet bych rozhodně nedoporučoval. Čas v tomto týdnu věnujte především vašim seminárním pracím, protože termín odevzdání se kvapem blíží.

pondělí 21. listopadu 2016

POK - 10. týden

Desátý týden semestru je zasvěcený jazyku HTML (HyperText Markup Language). Je mi jasné, že základy HTML a také úzce souvisejících kaskádových stylů (CSS) a Javascriptu máte z ostatních předmětů. Tyto základy si prosím zopakujte především s ohledem na propojení webových stránek a grafiky a vazby mezi HTML a XML. Ve studijních materiálech se sice vyskytuje pouze jedna prezentace (CSS), ale mnoho materiálu o HTML, tvorbě webových stránek, základech webdesignu se vyskytuje na webu.

TKA - 10. týden

Jak již bylo avizováno v předchozích týdnech, desátý týden semestru bude věnovaný samostatné práci na zápočtových úkolech. Nezapomeňte, že v listopadu by každý studentu měl odevzdat minimálně tři úkoly, jinak se vystavuje riziku postihu vyčkrtnutím náhodně vybraných úkolů. Pro případ konzultace budu v době výuky předmětu KGM/TKA (tedy v době od 14:50 do 17:00) k dispozici pro případné konzultace.

V minulém týdnu jsem na přednášce ukazoval nejčastější chyby v říjnových zápočtových úkolech. Pro studenty kombinované formy je ještě shrnuji v následujícím seznamu:
  • Elementární kartografické chyby (absolutní čísla v kartogramech, kvalitativní stupnice pro kvantitativní data, bílá barva v kartografické stupnici, chybná terminologie, absence generalizace v případě map malých měřítek...)
  • Faktické chyby (chyby v datech nebo geografických prvcích)
  • Smysl mapy, především u map, které kombinují dva a více jevů – Ukazují zobrazované jevy nějakou korelaci? Má vůbec smysl takový vztah hledat?
  • Nedostatečné zdůvodnění – „...stupnice se mně zdála pro data nejlepší...“ – důležité je napsat proč a nejlépe tvrzení dokázat, například pomocí histogramu?
Původně zamýšlené mentální mapy budou vytvářeny až během dvanáctého týdne semestru.

neděle 20. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 20, 2016 at 08:40PM
via IFTTT

pondělí 14. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 14, 2016 at 09:34AM
via IFTTT

TKA - 9. týden

V devátém týdnu se zaměříme na generalizaci. Podíváme se na ni především z hlediska tematických map, aby mapy světa ve velice malém měřítku neobsahovaly detaily z map středních měřítek. Před generalizací si krátce projdeme poslední interpretační metodu (doufám, že jsem na žádnou nezapomněl) - přednášku jsem pojmenoval Chernoff faces, ale povíme si nejen o metodě Chernoff faces, která do mapy zanáší i jisté psychologické aspekty, ale i o komponovaných symbolech na mapách obecně. 
Možná si vzpomínáte na mentální mapy, které jste kreslili v prvním ročníku v rámci předmětu  UGEM. V úterý se na ně také v rychlosti podíváme. Ne na vaše výtvory z prváku, ty si necháme na Vánoční geoseminář, ale na mentální mapy obecně a jejich vztah ke kartografii.
A samozřejmě nezapomeneme ani na krátký komentář týkající se říjnových zápočtových map. Doufám, že všechno stihneme, protože bych od vás ještě chtěl krátkou zpětnou vazbu v polovině semestru. Každopádně, co nestačíme, můžeme v klidu přesunout do dalšího týdne, kdy jsou naplánovaná pouze samostatná cvičení (tvorba listopadových map) a individuální konzultace.

POK - 9. týden

V příštím týdnu nás konečně čeká grafika. Konkrétně formát Scalable Vector Graphics (SVG), který představuje jeden (zřejmě nejdůležitější) vektorový formát založený na bázi XML. Studijní materiály najdete na našem blogu, na stránkách W3C (jako garanta formátu) - W3C SVG Working Group a podívejte se také na švýcarský projekt carto:net (je sice starší, ale obsahuje poměrně užitečné informace a příklady).

čtvrtek 10. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 10, 2016 at 07:58AM
via IFTTT

pondělí 7. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 07, 2016 at 11:49AM
via IFTTT

TKA - 8. týden

V tomto týdnu bude výuka předmětu KGM/TKA nahrazena na základě domluvy předmětem KGM/MAP.

středa 2. listopadu 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 01, 2016 at 10:46PM
via IFTTT