čtvrtek 31. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 31, 2016 at 09:01PM
via IFTTT

středa 30. března 2016

SGG: Týden 7

V tomto příštím týdnu se budeme věnovat politické geografie a některým jejím vybraným dílčím disciplínám. Začneme tedy stručným přehledem politické geografie (stejnojmenná prezentace na blogu) a pokračovat budeme velice zajímavou geografii voleb, která je aktuální i proto, že po loňské přestávce máme v Česku opět volební rok a bylo by dobré si připomenout volební mechanismy i prostorové dopady volebních výsledků.

úterý 29. března 2016

Prezentujeme v angličtině

Někdy je potřeba opustit mateřský jazyk a své geniální myšlenky vysvětlit i někomu, kdo zatím do tajů češtiny nepronikl. Téměř každý vzdělaný Čech je asi schopný dát nějakou prezentaci dohromady a nějakým způsobem ji odříkat. Ale přesto by nebylo od věci se podívat, jaké anglické výrazy by bylo vhodné použít a kterým bychom se měli vyhnout. Alespoň já jsem tak usoudil během prezentace SPOI v JRC v Ispře.
Proto posílám několik odkazů na stránky, které mně z hlediska prezentování v angličtiny přišly zajímavé.

sobota 26. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 26, 2016 at 07:21PM
via IFTTT

pátek 25. března 2016

SGG - zápočet (6)

A máme to další změny datového modelu, které vznikly na základě požadavků uživatelů a oponentů mezinárodních projektů, které využívají SPOI. Konkrétně se jedná o zápis poštovních adres ve formátu standardizovaném v rámci ISA Programme Location Vacabulary. To znamená, že adresu bude možné zapsat nejen jako jeden řetězec tak, jako v současné době (ale došlo ke změně tagu z poi:address na locn:fullAddress; nezapomeňte přidat nový jmenný prostor). Ale také bylo doplněno několik vlastností pro jednotlivé komponenty adresy (PSČ, ulice, pošta...).


V nejbližší době dojde k další změně, tentokrát v klasifikaci pocházející z OpenStreetMap, která bude podobně jako klasifikace Waze přepsána do formy slovníku.

Všechny změny ve SPOI jsou publikovány v samostatném souboru na webových stránkách. Na nich nově najdete i datový model nebo harmonizační schéma.

středa 23. března 2016

SGG: Týden 6

Geografie sídel, geografie města a teorie lokalizace jsou hlavními tématy tohoto týdne, kdy se definitivně přesouváme do vod geografie. Na blogu jsou celkem tři prezentace, které odpovídají výše uvedeným tématům (pouze ta poslední je nazvána teorie centrálních míst, ale obsahuje i další lokalizační teorie). Navrhoval bych při prostudování dodržovat i pořadí, kdy se od obecných poznatků budeme postupně přesouvat k aplikacím (což jsou paradoxně lokalizační teorie).

pondělí 21. března 2016

SGG - zápočet (5)

Několik poznámek k zápočtovým úkolům:

  1. Nový atribut se snažte najít tak, aby byl v maximální možné míře využitelný i u vašich bodů. Není samozřejmě nutné stoprocentní pokrytí, ale jeho zavedení by mělo dávat smysl v kontextu vašich dat. Samozřejmě v případě potřeby můžete zkusit navrhnout více atributů.
  2. Došlo ke změně datového modelu pro účely předmětu SGG (jedná o experimentální verzi, která zatím nebude uveřejňována na stránkách projektu SPOI). Konkrétně se jedná o změnu počtu výskytů všech vlastností souvisejících s klasifikací z 1 na nekonečno (*). Jde hlavně o to, že jeden objekt může být například zároveň restaurace i hotel. Dále byly doplněny dvě nově navržené vlastnosti - nadmořská výška a nejbližší geocache.


pátek 18. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 18, 2016 at 08:29AM
via IFTTT

EuroCarto sborník

Na webových stránkách konference 1st ICA European Symposium on Cartography (používá se název EuroCarto), která se konala v listopadu loňského roku ve Vídni, je k dispozici sborník konference. Stáhnout si můžete celou publikaci (368 stran) nebo jednotlivé příspěvky.

středa 16. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 16, 2016 at 02:13PM
via IFTTT

SGG: Týden 5

Demografie sice nepatří přímo mezi geografické disciplíny, ale demografická data se často prezentují pomocí map a geoinformačních technologií. Abychom mohli tato data vizualizovat a interpretovat třeba porozumět i termínům jako „přírůstek“, „migrace“ nebo „census“. Kromě základů demografie v poměrně dlouhé prezentaci (94 snímky) najdete i pasáže věnující se geografii obyvatelstva (například země s nejnižší porodností).

pondělí 14. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 14, 2016 at 09:18AM
via IFTTT

SGG - zápočet (4)

Do vašich datových souborů doplňte vazbu na obec a na region (v Česku na kraj). Jako identifikátory použijte ID z NUTS-RDF a Eionet. Následující ukázka je stejná jako ta páteční, pouze tam došlo ke změně ID.

<rdf:Description rdf:about="Cerba32">
<rdfs:label xml:lang="cs">Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="en">Gallery At the White Unicorn</rdfs:label>
<poi:municipality resource="http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/lau2/cz/555771"/>
<poi:region resource="http://nuts.geovocab.org/id/CZ032"/>
<geos:asWKT rdf:datatype="http://www.openlinksw.com/schemas/virtrdf#Geometry">POINT(13.292637 49.395396)</geos:asWKT>
<poi:categoryWaze rdf:resource="http://www.openvoc.eu/waze_classification#Culture_&amp;_entertainment"/>
<poi:category>tourism</poi:category>
<poi:category>tourism.gallery</poi:category>
<poi:address>Náměstí míru 149, Klatovy</poi:address>
<foaf:homepage>http://www.gkk.cz/</foaf:homepage>
<poi:openingHours>út/Tue – ne/Sun 10-12, 13-17</poi:openingHours>
<geos:sfWithin rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Czech_Republic"/>
<geos:sfWithin rdf:resource="http://www.geonames.org/3077311"/>
<dc:identifier rdf:resource="Cerba32"/>
<dc:publisher>SPOI (http://sdi4apps.eu/spoi)</dc:publisher>
<dc:title>Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech</dc:title>
<dc:rights rdf:resource="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/"/>
<dc:source rdf:resource="Otakar Čerba, ZČU"/>
<dcterms:created rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2016-05-21</dcterms:created>
</rdf:Description>


pátek 11. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 11, 2016 at 07:51AM
via IFTTT

SGG - zápočet (3)

Doplnění nepovinných informací a odstranění některých chyb (například volba správného oddělovacího znaku pro CSV soubor) zabralo trochu času. Ale zase jsem ocenil pohodlné editování v tabulkovém procesoru (nebo jiném uživatelsky přívětivém nástroji).
Výsledkem je RDF, ze kterého nabízím jeden příklad:

<rdf:Description rdf:about="Cerba32">
<rdfs:label xml:lang="cs">Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="en">Gallery At the White Unicorn</rdfs:label>
<poi:municipality resource="http://dbpedia.org/resource/Klatovy"/>
<poi:region resource="http://dbpedia.org/resource/Plzeň_Region"/>
<geos:asWKT rdf:datatype="http://www.openlinksw.com/schemas/virtrdf#Geometry">POINT(13.292637 49.395396)</geos:asWKT>
<poi:categoryWaze rdf:resource="http://www.openvoc.eu/waze_classification#Culture_&amp;_entertainment"/>
<poi:category>tourism</poi:category>
<poi:category>tourism.gallery</poi:category>
<poi:address>Náměstí míru 149, Klatovy</poi:address>
<foaf:homepage>http://www.gkk.cz/</foaf:homepage>
<poi:openingHours>út/Tue – ne/Sun 10-12, 13-17</poi:openingHours>
<geos:sfWithin rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Czech_Republic"/>
<geos:sfWithin rdf:resource="http://www.geonames.org/3077311"/>
<dc:identifier rdf:resource="Cerba32"/>
<dc:publisher>SPOI (http://sdi4apps.eu/spoi)</dc:publisher>
<dc:title>Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech</dc:title>
<dc:rights rdf:resource="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/"/>
<dc:source rdf:resource="Otakar Čerba, ZČU"/>
<dcterms:created rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2016-05-21</dcterms:created>
</rdf:Description>


Poznámka: Kde to jen trochu půjde, snažte se nahradit řetězec identifikátorem. Ve výše uvedeném příkladu jde například o odkazy na region a na obec.

Teď se pokusím vymyslet nějaký zajímavý nový atribut, který bych mohl aplikovat na co největší počet objektů v mé datové sadě.

čtvrtek 10. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 10, 2016 at 10:07AM
via IFTTT

středa 9. března 2016

SGG: Týden 4

V tomto týdnu se konečně dostáváme ke geografii, konkrétně k úplným základům. Na blogu najdete tři krátké prezentace, které vznikaly v různých obdobích a mohou se částečně překrývat. Obsahují také některé neaktuální informace týkající se například sylabů. Pro nás jsou však nejdůležitější tři typy informací – co je to geografie, jaká je její historie a proč je důležitá pro geomatiku. Projděte si postupně prezentace Úvod do předmětu, Úvod do geografie a Historie a vývoj geografie.

Tento týden je z hlediska studia poměrně nenáročný, proto se snažte věnovat svůj čas především zápočtovým úkolům.

pondělí 7. března 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 07, 2016 at 01:32PM
via IFTTT

SGG zápočet (2)

Ještě k diskuzi v minulém týdnu. Samozřejmě můžeme využít tu nejpřesnější metodu získávání dat. Rozhodně nikomu nebudu bránit (ani nějakým způsobem znesnadňovat získávání zápočtu) pustit se do mapování v zájmové oblasti. To se týká i využívání jiných typů měření, například GPS. Jen je potřeba si uvědomit, že v praxi při sběru dat typu POI hraje hlavní roli nikoli přesnost (užvatel nemusí mít přesné souřadnice vstupu do restaurace, stačí když uvidí poutač nebo vývěsní ceduli). Důležitá je aktuálnost dat (mimochodem srovnání situace v Klatovech, Google Maps a Mapy.cz nebylo zcela lichotivé) a rychlost jejich sběru, protože to je riziková část projektu z hlediska financí. Nezapomeňte, že data (včetně jejich pořízení) tvoří 70% ceny informačního systému.

Teď k dalším krokům. Minule jsme skončili u CSV souboru. Ten jsem upravil v kancelářském editoru - vymazal zbytečné sloupce, doplnil identifikátor a změnil (pomocí hromadných oprav) kódy Waze klasifikace na URI odkazující na konkrétní prvky ve slovníku. Mimochodem právě tenhle krok by se dal udělat efektivněji.
Dále je potřeba přetransformovat CSV do RDF. Co můžeme použít? Rozhodně neexistuje nějaká univerzální služba nebo software, protože RDF je velice otevřený a univerzální formát. Proto existují dvě možnosti - ručně data přepsat nebo si vytvořit jednoduchý skript. V mém případě jsem uvažoval o XSLT, ale nakonec jsem skončil u BASH skriptu (jednoduchý jazyk pro interpretaci příkazového řádku v Linuxu).

A výsledkem je RDF soubor obsahující POI, resp. POI s povinnými vlastnostmi z datového modelu SPOI. Následující ukázka obsahuje pouze jeden POI.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
         xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/1.1/"
         xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
         xmlns:geos="http://www.opengis.net/ont/geosparql#"
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
         xmlns:poi="http://www.openvoc.eu/poi#"
         xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
         xmlns:sf="http://www.opengis.net/ont/sf#"
         xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">
<rdf:Description rdf:about="Cerba1">
<rdfs:label xml:lang="cs">Náměstí míru</rdfs:label>
<geos:asWKT rdf:datatype="http://www.openlinksw.com/schemas/virtrdf#Geometry">POINT(13.2934651 49.3951162)</geos:asWKT>
<poi:categoryWaze rdf:resource="http://www.openvoc.eu/waze_classification#Other"/>
<geos:sfWithin rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Czech_Republic"/>
<geos:sfWithin rdf:resource="http://www.geonames.org/3077311"/>
<dc:identifier rdf:resource="Cerba1"/>
<dc:publisher>SPOI (http://sdi4apps.eu/spoi)</dc:publisher>
<dc:title>Náměstí míru</dc:title>
<dc:rights rdf:resource="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/"/>
<dc:source rdf:resource="Otakar Čerba, ZČU"/>
<dcterms:created rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2016-05-21</dcterms:created>
</rdf:Description>
<rdf:RDF>

pátek 4. března 2016

Zajímavé online kurzy

Možná už jsem následující odkaz na blogu někdy zveřejnil, ale stejně si myslím, že je důležité připomenout existenci mnoha platforem nabízející placené online vzdělávací kurzy, které jsou často garantované prestižními světovými univerzitami. Protože počet nejrůznějších webů narůstá, posílám odkaz na pěkně udělaný český rozcestník. Netvrdím, že je ideální a obsahuje úplně všechno, ale pro začátek to rozhodně stačí. Mně osobně se líbí především témata data science a big data, protože je považuji za velice užitečná pro geomatiku a její budoucí vývoj.

středa 2. března 2016

SGG: Týden 3

Já osobně považuji tento týden za nejsložitější. Co se musíte naučit? Začal bych formátem RDF a jeho aplikacemi v oblasti prostorových dat (například vám známé SPOI). Poté se podívejte na problematiku ontologií (dvě prezentace na blogu). Pokračujte na dotazovací jazyk SPARQL (další prezentace), podívejte se na prezentaci o stáži na FAO a vyzkoušejte si některé sémantické nástroje (například AgroVoc, EuroVoc, GEMET, GeoNames.org nebo Dbpedii).

A ještě poznámka k zaslaným harmonogramům. Z mého pohledu nebudou nejsložitější první dva kroky, na které si většina z vás alokovala nejvíc času. Hodně času zabere krok 3 - linked data, protože budete muset prohledávat různé zdroje a především poslední fáze, kdy před tvorbou objektových vazeb, bude potřeba rozhodnout typ vazby (topologická, mereologická...), najít vhodný slovník a teprve pak přijde na řadu vyplňování vlastních vazeb.