pátek 29. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 29, 2015 at 02:11PM
via IFTTT

Inspirace pro design webových map

Pro člověka s omezeným citem pro grafickou stránku (tedy pro mě) je občas těžké finalizovat webovou mapu, aby byla nejen kartograficky korektní, ale i atraktivní a zajímavá pro stránce designu. Pro jsem byl rád, když jsem ve svém vyhledávači našel dva zajímavé odkazy na galerie s webovými stránky, které obsahují mapy. Tady jsou

středa 27. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 27, 2015 at 09:32PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 27, 2015 at 10:03AM
via IFTTT

Mapa fanoušků NFL týmů

Díky zpravodaji Mezinárodní kartografické asociace se mi dostal do ruky odkaz na článek se zajímavou mapou, která se vztahuje k americkému fotbalu. Tematická mapa ukazuje výsledky geografické analýzy rozmístění fanoušků jednotlivých týmů.

úterý 26. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 26, 2015 at 10:19AM
via IFTTT

pondělí 25. května 2015

Index kvality života

Zajímavý socioekonomický ukazatel, který "bojuje proti" omezenému klasifikování podle HDP a jiných ekonomických faktorů. Česko si navíc polepšilo. Viz článek na Aktuálně.cz.

pátek 22. května 2015

Úspěšný projekt SDI4apps

Na začátku května proběhlo první review projektu SDI4apps. Tento mezinárodní projekt, který koordinuje Západočeská univerzita, přesněji Oddělení geomatiky, konkrétně Ing. Tomáš Mildorf, Ph.D., se zaměřuje na integraci prostorových dat a nástrojů v cloudovém prostředí. Důležitý je fakt, že na úspěšném hodnocení projektu mají podíl i studenti Oddělení geomatiky, kteří se podílí na řešení vybraných úkolů.

Mimochodem i vy můžete být mezi nimi. Pokud budete mít zájem, určitě se ozvěte.

úterý 19. května 2015

Linked Data on the Web

Ve Florencii se právě koná workshop Linked Data on the Web 2015. Twitter je zahlcený mnoha zajímavými příspěvky, které se budu snažit podle možností ihned přeposílat na blog. Takže se omlouvám všem, kteří linked datům právě nefandí. Nebojte se dnes workshop začal a také končí.

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 19, 2015 at 03:23PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 19, 2015 at 03:21PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 19, 2015 at 03:21PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 19, 2015 at 03:21PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 19, 2015 at 10:33AM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 19, 2015 at 10:33AM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 19, 2015 at 09:04AM
via IFTTT

pondělí 18. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 18, 2015 at 03:47PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 18, 2015 at 03:46PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 18, 2015 at 10:38AM
via IFTTT

Linked Data Platform

Dnes bych chtěl zájemce o Linked data upozornit na téměř měsíc starý dokument publikovaný na stránkách W3C - Linked Data Platform 1.0 Primer.

pátek 15. května 2015

Česká škola: Karel Klatovský: 10 zajímavých TEDových přednášek ...

Česká škola: Karel Klatovský: 10 zajímavých TEDových přednášek ...: Konferenci TED a zajímavé přednášky, které se zde uskutečňují, asi není potřeba detailněji představovat. Mezi desítkami a stovkami těch veli...Opravuji originální název příspěvku 10 zajímavých TEDových přednášek pro učitele všechny

čtvrtek 14. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 14, 2015 at 11:09PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 14, 2015 at 08:06AM
via IFTTT

středa 13. května 2015

Historie ontologií

Na jaře roku 2014 jsem na stránkách tohoto blogu publikoval seriál o ontologiích. Protože toto téma nebylo ještě zdaleka vyčerpáno, v budoucnosti budou na blogu nové články, případně rozšířené a opravené verze již publikovaných materiálů zaměřených na téma ontologie a jejich využití v geoinformačních technologiích.

Termín „ontologie“ je v současnosti ve světě informačních technologií velice populární, módní a často (až nadměrně1) používaný. Nejedná se však o novinku2, protože s tímto pojmem se můžeme setkat již ve starověkém Řecku3, kdy tímto výrazem byla a dosud je označována jedna ze základních částí filosofie4 věnovaná otázce bytí jako takového (Sokol, 1998).
Termín „ontologie“ představuje složeninu dvou řeckých slov „ontos“, které znamená „bytí“ a „logos“, které je překládáno jako „slovo“ (Gaševič et al., 2009). V moderní filosofii se ontologie zabývají zkoumáním vlastností jsoucen a rozdílů mezi nimi, přičemž jsoucno představuje obecné označení pro cokoli, co jest (Sokol, 1998).
Co má ale společného filosofická disciplína se světem GIT a prostorovými daty? Jak už bylo citováno v předchozím odstavci, ontologie ve filosofickém smyslu studují bytí. Ačkoli se snaží o maximálně věrné a dokonalé vystižení celé podstaty a problematiky bytí, nikdy není možné postihnout bytí jako celek. Jinými slovy je možné napsat, že filosofická ontologie vytváří určitou formu modelu reality. Právě modelování reálného světa je proces, který propojuje ontologie ve filosofii s ontologiemi v informačních technologiích5.
Ontologie se tedy v současnosti nespojují již (jen) pouze s filosofií, jak tomu platilo do počátku 90. let minulého století. Právě v poslední dekádě dvacátého století našly ontologie své nezastupitelné místo ve světě informačních technologií. Tam se uplatnily nejprve v oboru studia umělé inteligence a obecného popisu znalostí (Fisseha, 2003). V současnosti ontologie stále intenzivněji pronikají do světa informačních technologií, včetně geoinformačních technologií. V nich nachází své nezastupitelné místo především v souvislosti s pokusy o co možno nejvěrnější popis reálného světa pomocí formálních a formalizovaných struktur.

Zdroje literatury
Fisseha, F. (2003). The Basics of Ontologies. In Nordic Agricultural Ontology Service (AOS) Workshop Royal Veterinary and Agricultural University Copenhagen, Denmark.

Gaševic, D., Djuric, D., & Devedžic, V. (2006). Model driven architecture and ontology development. Springer Science & Business Media.

Hay, D. C. (2006). Data Modeling, RDF&OWL—Part One: An Introduction to Ontologies. The Data Administration Newsletter–TDAN. Com.

Kunzmann, P., Burkard, F. P., & Wiedmann, F. (2001). Encyklopedický atlas filosofie. Lidové noviny.

Pundt, H. (2007). From Idea toward Ontology. In 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science, A.

Sokol, J. (1998). Malá filosofie člověka: Slovník filosofických pojmů. Vyšehrad.


1Podle publikace (Hay, 2006) se slovo „ontologie“ společně se pojmem „sémantika“ stává v oblasti IT jakýmsi modním slovem, (buzzword).
2Podle (Hay, 2006) je slovo „ontologie“ staré zhruba 2 500 let.
3Ontologiemi se kromě jiných zabývali významní filosofové jako například Aristoteles nebo Sokrates.
4Kromě ontologie obsahuje metafyzika, podle Aristotela první filosofie, také filosofickou psychologii, filosofickou teologii a kosmologii. (Kunzmann et al., 2001)

5Publikace (Pundt, 2007) doporučují používat psát velké písmeno „O“ v případě, že hovoříme o ontologii ve smyslu filosofickém a malé, pokud se jedná o ontologii v pojetí informačních technologií.

úterý 12. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 12, 2015 at 01:21PM
via IFTTT

pondělí 11. května 2015

Jak zlepšit prezentace

Pokud budete připravovat prezentace například pro obhajobu závěrečné kvalifikační práce, projděte si odkazy, které najdete v článku 3 Legendary Design Decks Every Presenter Should Read.

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 11, 2015 at 09:33AM
via IFTTT

středa 6. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 06, 2015 at 01:12PM
via IFTTT

Výuka KMA/SGG ve čtvrtek 7. května 2015

Z důvodu služební cesty vyučujícího bude přednáška z předmětu KMA/SGG nahrazena samostudiem. Tématem přednášky je Geografie průmyslu a Geografie cestovního ruchu. Příslušné prezentace jsou k dispozici na starých webových stránkách předmětu. Pokud by došlo k jejich aktualizaci, budou přesunuty na blog do sekce Studijní materiály.
Cvičení (2 hodiny) bude probíhat v obvyklé formě, to je práce na zápočtovém úkolu. K případným konzultacím využívejte především elektronickou formu, vzhledem k tomu, že služební cesta bude trvat od pondělí do čtvrtka.

úterý 5. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 05, 2015 at 10:59PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 05, 2015 at 05:17PM
via IFTTT

pondělí 4. května 2015

Persistentní URI

Posílám odkaz na článek o persistentních URI, které mají velký význam v oblasti Linked data. Berte článek jako výukový materiál z předmětu KMA/SGG. Ne, že bych u zkoušky chtěl detaily, ale může padnout otázka typu "co to je - perzistentní URI", "jaký má význam" nebo nějaká podobná obecně zaměřená otázka.