pondělí 31. října 2016

POK - 7. a 8. týden

Klíčovým dokumentem pro příští týden je prezentace Kartografická webová aplikace. Najdete v ní ukázky aplikace XSLT stylů při zpracování prostorových dat (převod základních informací o Kladyjánově mapě do podoby HTML stránek).

Formátu XSLT věnujte prosím velkou pozornost. Když ne kvůli tomu, že se jedná o úžasný nástroj pro zpracování prostorových dat, tak minimálně kvůli zkoušce. Proto na jeho prostudování máte nejen tento týden semestru, ale týden následující, tedy osmý. Proto v pondělí 7. listopadu nebude publikován pravidelný příspěvek na blogu.

V osmém týdnu také využijte čas pro zpracování semestrální práce.

Ještě bych vás chtěl upozornit na geoseminář, který se koná v pondělí 7. listopadu.

TKA - 7. týden

Sice máme ještě říjen, ale listopad je za dveřmi. Vzhledem k výměnám s předmětem KGM/MAP půjde o měsíc plný změn. Ty se budou postupně objevovat na tomto blogu.
Každopdně tento týden by snad k žádným změnám nemělo dojít, přičemž program našeho úterního setkání bude následující:

 • Texty na mapách
 • Dasymetrická metoda
 • Anamorfované mapy
Ještě bych rád upozornil, že příští pondělí probíhat geoseminář, kde nám kolegyně a vaše spolužačka představí svoji cestu po Peru a Bolívii.

pondělí 24. října 2016

TKA - 6. týden

Jak jsem uvedl předchozí týden, jádro 6. týdne spočívá v samostatném řešení zápočtových úkolů s možností individuálních konzultací. Protože však opět dojde k výměně s předmětem Mapování, budeme mít dvě hodiny navrch. Ty zaplníme prezentacemi na následující témata:

 • Hodnocení map, abyste se pokusili nahlížet vaše mapy očima evaluátora nikoli pouze autora.
 • Prezentace zaměřená na využití map ve volební geografii (jednka reminiscence nedávných voleb a jednak ukázka zneužitelnosti map a tedy úmyslných i neúmyslných chyb).
 • Pokud zbyde čas, tak si ještě navrh přidáme isolinie.
Přednášky budou začínat ve 13 hodin, po nich (cca od 14:50) budu k dispozici v kanceláři pro případné konzultace (cca do 17 hodin).

POK - 6. týden

Nejprve k zápočtu. Práce byly zadány a doufám, že jsou v současnosti v plném proudu. Podle harmonogramů se těším na první výsledky na konci měsíce.


Z předchozích týdnů víme jak popsat libovolná data pomocí formátu založeném na bázi XML. A také už umíme popis formalizovat pomocí některého z jazyků pro popis dokumentu.


Nyní se dostáváme k otázce co dělat v případě, že mám data v nějakém formátu (víceméně se nemusí jednat o XML formát, ale my se zatím u značkovacích jazyků zůstaneme) a potřebujeme je převést do formátu jiného. V našem případě nepůjde ani tak o harmonizaci dat, ale spíše o převod dat do grafické podoby, tedy do webové mapy.

Proto se podíváme na transformační jazyky, a protože se stále držíme formátu XML, vybereme si konkrétně XSLT - Extensible Stylesheet Language - Transformation. V šestém týdnu se podívejte na teorii XSLT - k dispozici je

pátek 21. října 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

October 21, 2016 at 11:42AM
via IFTTT

čtvrtek 20. října 2016

Pravidla pro mapové znaky

Podívejte se na článek (resp. na infografiku v článku) 7 Tips for a Perfect Business Logo. Že v článku není ani slovo o mapových znacích? To vůbec nevadí. Publikovaná pravidla přece platí nejen pro loga, ale i pro mapové znaky (protože, jak víme, kartografický a běžný znak se odlišují jen přítomností polohové informace). Chcete-li tedy vytvořit originální a nezaměnitelný mapový znak, inspirujte se ve výše uvedeném článku.

úterý 18. října 2016

Mamutí kel a stavba roku

Co mají společného oba objekty uvedené v titulku? Jednou ze staveb roku 2016 je Archeologický park v Pavlově na severovýchodním úbočí Pálavy. Kromě toho, že se jedná o opravdu zajímavou budovu, která připomíná vápencové svahy Pálavy, najdete v ní (hned za vstupem) jednu z kopií geomatrické rytiny na mamutím klu, která je považována za nejstarší mapovou památku na světě.

pondělí 17. října 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

October 17, 2016 at 07:14AM
via IFTTT

TKA - 5. týden

Minulý týden jsme se nakonec všichni potkali, ale jen pro jistotu připomínám, že jsme mimořádně měli 5 hodin tematické kartografie, takže jsme stačili nejen plánované přednášky - barvy, stupnice i přehled kartografických interpretačních metod, ale také kvalitativní areály a kartogramy.

V 5. týdnu bude výuka probíhat jako vždycky, to znamená KGM/TKA začne ve 14:50 a bude trvat tři vyučovací hodiny. Náplní tohoto výukového bloku budou přednášky na téma kartodiagramy a metoda teček. Poté bude následovat prezentace (doufám, že především s komentáři studentů) na téma chyby na mapách aneb jakých prohřešku se dopustili vaši starší kolegové.

Zároveň už také upozorňuji na další, tedy 6. týden. Opět proběhne výměna s KGM/MAP, přičemž první dvě hodiny bude probíhat víceméně frontální výuka a další tři hodiny budou věnovány samostatné práci na zápočtových mapách, přičemž bude můžné konzultovat s vyučujícím.
Teď mě napadlo, že pro studenty kombinované formy studia by možná bylo vhodně pořadí 2 hodiny konzultace, 2 hodiny přednáška a 1 hodina konzultace. Pokud se vám tato varianta líbí, napište mi to do diskuze pod článkem (do příštího pátku) a já výuku přizpůsobím.

POK - 5. týden

V tomto týdnu budeme pokračovat ve schémových jazycích. Minule jsme se seznámili s principy a základním dělení jazyků, které umožňují popsat a definovat libovolnou podmnožinu XML. Pátý týden je věnovaný třem příkladům schémových jazyků:


 • DTD
 • XML Schema
 • RELAX NG

Každý z nich má své pro a proti. Proto si prostudujte pečlivě dokumentaci, kterou pro každý jazyk najdete na webu.

Zároveň upozorňuji, že nějak ustala komunikace ohledně zápočtových úkolů (pokud je míč na mé straně, tak mě prosím dejte vědět). Další klíčový termín (20. října) se kvapem blíží. 

středa 12. října 2016

Tajemství mimořádné přesnosti starých map

Pro zájemce o staré mapy a matematickou kartografii dnes připojuji článek The Mystery of Extraordinarily Accurate Medieval Maps. Je to docela zajímavé počtení doplňují především přednášky z předmětu Historie map a mapoování.

pondělí 10. října 2016

POK - 4. týden

V minulých týdnech jsme se seznámili s jazykem XML a jeho podmnožinami, které můžeme využít v kartografii a geomatice obecně. Další dva týdny by měly objasnit, jak takové podmnožiny (jako například GML, KML nebo SVG) vznikají. Tématem tedy logicky jsou jazyky pro popis dokumentu (neboli tzv. schémové jazyky) a validace dokumentu. V tomto týdnu bych doporučil prostudovat následující materiály (zaměřené na popis dokumentu obecně; v příštím týdnu se budeme věnovat jednotlivým jazykům):

TKA - 4. týden

Ve čtvrtém týdnu semestru budeme pokračovat v probírání kartografických interpretačních metod. Už umíme parametrizovat kartografické znaky s výjimkou barev. A právě na problematiku barev a barevných stupnic se zaměříme nejdříve. Potom nás čeká ještě přehled kartografických stupnic a kartografických interpretačních metod.
Po tomto přehledu se konečně mužeme pustit do jednotlivých metod. Začneme parametrizací ploch, přičemž budeme mít dvě možnosti. Bude záležet na zbývajícím čase, jestli si nejdříve budeme povídat o kartogramech nebo o kvalitativních areálech. Co nestihneme, samozřejmě dokončíme v následujícím, tedy pátém týdnu semestru.

neděle 9. října 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

October 09, 2016 at 09:53PM
via IFTTT

středa 5. října 2016

Článek o webových mapách

Studenty a zájemce o počítačovou kartografii bych chtěl upozornit na zajímavý článek Maps In Modern Web Design: Showcase and Examples. Je sice šest let starý, ale obsahuje zajímavé a stručné shrnutí základních komponent a funkcí webových map. A také mnoho příkladů. Já osobně bych chtěl upozornit na tři hlavní úkoly webových map (ponechávám v původním jazyce):

 • Navigation and directions,
 • Show relationships and trends geographically,
 • Show points of interest.
Především na druhý bod - prezentaci vztahů a souvislostí se často zapomíná. 

pondělí 3. října 2016

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

October 03, 2016 at 09:28AM
via IFTTT

POK - 3. týden

V minulém týdnu jste se seznámili se základy značkovacích jazyků prostřednictvím úvodu do jazyka XML. Tento týden se zaměříte na možnosti využití XML a ostatních příbuzných jazyků a formátů v digitální kartografii. K tomu bude nejprve potřeba se seznámit s konceptem digitální a webové kartografie. Doporučuji prostudovat prezentaci Počítačová a internetová kartografie a také se zaměřit na některé vybrané prezentace a články na internetu (například projít webové stránky bývalého předsedy Komise pro mapy a internet ICA M. Petersona), případně skripta (Pravda, J. Počítačová tvorba tematických máp, Voženílek, V. Cartography for GIS).
Dalším krokem by mělo být studium formátů a jazyků založených na XML, které mohou být využity v kartografii (například v prezentaci XML v kartografii).
Třetí týden znamená ukončení základního přehledu, příští téma bude zaměřená na schémové jazyky (vytváření podmnožin XML) a především transformační jazyky (převod dat nebo jejich vizualizace).


TKA - 3. týden

Minulý týden jsme se konečně dostali k prezenční výuce. Postupně jsme prošli Průvodce předmětem (i přes nešťastný název soubor se jedná opravdu o aktuální verzi) a prezentace týkající se základů tematické kartografie, procesu tvorby mapy a kompozice mapy. Tento týden budeme postupně pokračovat ve vykládání jendotlivých kroků procesu tvorby mapy. Konkrétně se podíváme na problematiku kartografických znaků a jejich parametrizace (na blogu jsou dvě prezentace - jedna se zabývá právě parametrizací a grafickými proměnnými, druhá je zaměřená na klasifikaci znaků). V poslední prezentaci bych rád ukázal způsob, jakým bych řešil mnou zadaný modelový zápočtový úkol.

Nezapomeňte, že tento týden na naší katedře probíhá Open Data Hackathon a po něm následuje na zámku Kozel tradiční konference Geomatika v projektech.