pátek 27. února 2015

SGG - úkol 3 (výsledek)

Výsledky třetího úkolu nejsou zcela vyhovující. Chyby jsou především ve jmenných prostorech (dávejte si na ně pozor i v dalších krocích) a ve stále se vyskytující vazbě is-a mezi třídami obec a ORP.

Pokud nebudou opravy zaslány do termínu uvedeného v zadání, nebudu skupiny penalizovat odnětím možnosti získat zápočet, ale odebráním bodů - Strakonice, Vimperk (4 body), Sušice, Horažďovice, Vodňany (1).

Pro zjednodušení jsem opravil veškeré chyby a vytvořil referenční soubor, který využívejte v dalších krocích.

Pro další práci na ontologii byly definovány následující vlastnosti:

Datotypové (vlasnost - range - domain)

 • Presidental_election_2nd_round_2013 - Municipality - {"Karel Schwarzenberg" , "Miloš Zeman"}
 • Unemployment_rate_in_2014 - Municipality - float
 • Average_age_2014 - Municipality - integer

Anotační  (vlasnost je vázaná na obce)
 • rdfs:label (tak jak je definován ve standardu, určený pro česká oficiální jména)
 • rdfs:seeAlso (tak jak je definován ve standardu, určený pro česká oficiální jména)
 • wikipedia (odkaz na Wikipedii s uvedením jazykové mutace)

SGG - úkol 4

Od kolegů získejte vlastnosti, které definovali pro "své" obce a doplňte je (a samozřejmě také příslušné hodnoty) do vašich obcí. To znamená, že čtvrtý soubor, který odevzdáte bude obsahovat ontologii s třídami pro ORP a obce, dále konkrétní obce a ORP jako individuály a v neposlední řadě pro každou obec 4 atributové a 4 datotypové vlastnosti.

Termín odevzdání 20. 3. 2015 do 12:00.

čtvrtek 26. února 2015

SGG - úkol 2 (výsledek)

Děkuji oběma skupinám za zaslání druhého úkolu.

V obou skupinách se vyskytly určité nesrovnalosti oproti zadání:

 • Strakonice, Vimperk - třída reprezentující ORP nemůže být podtřídou "obce". Jedná se totiž o různé typy klasifikací, i když název obec s rozšířenou působností evokuje speciální případ obce. Musí se tedy jednat o dvě (zatím) nezávislé třídy.
 • Sušice, Horažďovice, Vodňany - není možné zadat, že jeden individuál je prvkem tříd reprezentujících obec i ORP - žádné území není zároveň obec i ORP (i když mají stejný název a sídlo). Proto v ukázkovém souboru jsou dvojí "Klatovy" - jako obec i ORP.


Soubor SGG_2.owl ukazuje správné řešení. Odstranil vazbu mezi třídou "obec" a "ORP", vymazal jsem dvojí vazbu na třídy u Sušice, Horažďovic a Vodňan a doplnil individuály pro obce, které jsou zároveň ORP. Používejte tento soubor jako základ pro vaše další úkoly.

SGG - úkol 1 (výsledek)

Úkol 1 je úspěšně dokončený! Zkuste následující odkaz, na kterém by měla být ontologie obsahující jednu společnou třídu a vybraná ORP jako individuály. 

Twitter
from Twitter http://ift.tt/1sm7qbZFebruary 26, 2015 at 11:23AM

via IFTTT

Twitter
from Twitter http://ift.tt/1sm7qbZFebruary 26, 2015 at 08:51AM

via IFTTT

středa 25. února 2015

Twitter
from Twitter http://ift.tt/1sm7qbZFebruary 25, 2015 at 11:00AM

via IFTTT

Zajímavé ontologické filmy pro dlouhé zimní večery

Máte chuť se večer podívat na nějaký dobrý film, protože venku sněží (tuhle zimu spíš prší) a nikomu se nechce ven? Měl bych pro vás několik námětů na filmy, ve kterých hlavní roli hrají ontologie. Z hlediska žánru se jedná o jakési amatérské dokumentární filmy (doufám, že nikomu ontologie nepřipomínají horory).

úterý 24. února 2015

Twitter
from Twitter http://ift.tt/1sm7qbZFebruary 24, 2015 at 11:26PM

via IFTTT

Twitter
from Twitter http://ift.tt/1sm7qbZFebruary 24, 2015 at 04:34PM

via IFTTT

SGG - Týden 3

Třetí týden semestru je zaměřený prakticky. To znamená na řešení zápočtových úkolů, konkrétně úkolů číslo 1-3. Nezapomeňte, že termín odevzdání (pátek 27. 2. ve 12:00) se kvapem blíží.
Náš pravidelný čtvrteční blok zahájíme (v případě zájmu) hromadnými konzultacemi a odpověďmi na vaše případné dotazy. Další prostor bude věnovaný samostatné práci, přičemž pro případné dotazy budu do 16:30 k dispozici v UN.627.

pondělí 23. února 2015

SGG - úkol 3

Definujte jednu atributovou (datotypovou) a jednu anotační vlastnost. Do anotace ke každé vlastnosti doplňte i oficiální zdroj(e). Vlastnosti se z pochopitelných důvodů nesmí opakovat. To znamená, že po ukončení tohoto úkolu budou k dispozici čtyři atributové a čtyři anotační vlastnosti.

Termín odevzdání: 27. 2. 2015 ve 12:00 (pozor jedná se o tzv. tvrdý termín, to znamená, že jeho nedodržení, tedy neodevzdání správné verze ontologie, znamená konec nadějí na zápočet)

Odkazy:

 • Ukázkový příklad: ORP Klatovy (anotační vlastnost - popisek v české jazyce, atributová vlastnost - vítěz 2. kola prezidentských voleb)

sobota 21. února 2015

Twitter
from Twitter http://ift.tt/1sm7qbZFebruary 21, 2015 at 08:20PM

via IFTTT

čtvrtek 19. února 2015

SGG - úkol 2

Definujte ve vaší ontologii třídu reprezentující obec (http://gis.zcu.cz/sgg#Municipality) a také individuály (instance) popisující jednotlivé obce vašich ORP.

Termín odevzdání 27. 2. 2015 do 12:00.

Upozornění:

 • Nezapomeňte dodržovat pravidla, která byla součástí zadání minulého úkolu.


Odkazy:

středa 18. února 2015

SGG - úkol 1

Každá skupina vytvoří ontologii, která bude obsahovat třídu reprezentující ORP (http://gis.zcu.cz/sgg#Municipalities_with_extended_powers) a příslušné individuály (konkrétní ORP přidělená skupině).
Do diskuze pod článek vložte nejen odkaz na soubor s ontologií, ale i seznam členů skupiny.

Termín odevzdání 27. 2. 2015 do 12:00.

Upozornění:

 • Ontologii vytvořte s nějakým vámi zvoleným URI, ale pro jednotlivé prvky dodržujte společná URI a jednotný jmenný prostor http://gis.zcu.cz/sgg#. Jinak výsledky nepůjdou sloučit, a tudíž budou označeny jako chybné.
 • Při práci s jmennými prostory je lepší na začátku ontologie definovat jmenný prostor a pak používat pouze jeho prefix (myslím, že v ukázkovém příklad jsou ještě kompletní URI).
 • Veškeré ontologie dodávejte ve formátu RDF/XML (nikoli OWL/XML).

Odkazy:pondělí 16. února 2015

SGG - Týdny 1 a 2

V minulém týdnu zazněly ve čtvrtek pouze přednášky - Úvod do předmětu (prošli jsme Průvodce předmětem), Vlastnosti prostorových dat (na blogu je aktualizovaná verze) a Sémantika prostorových dat (podívejte se i na prezentaci o stáži na FAO, kde je sémantika také zmíněna).
Tento týden bude zaměřený na ontologie a formát RDF. Poslední hodina cvičení bude věnována samostudiu - projděte si příspěvky, které v loňském roce byly publikovány na tomto blogu a týkaly se ontologií (jedná se o celý seriál příspěvků z jara 2014).

pátek 13. února 2015

SGG - předběžný plán semestru

Následující seznam (číslovka označuje týden semestru) je určený především studentům kombinované formy studia. Najdete v něm termíny jednotlivých přednášek a cvičení. Berte prosím v úvahu, že se jednotlivá témata a rozvržení hodin mohou (a velmi pravděpodobně i budou) měnit. Přesnější informace a zadání jednotlivých úkolů na cvičení se budou objevovat průběžně na tomto blogu.

 1. Přednášky (4h): Úvod do předmětu; Prostorová data; Sémantika.
 2. Přednášky (3h): Ontologie; RDF. Cvičení (1h): Ontologie (samostudium).
 3. Přednášky (1h): Základy geografie; Cvičení (3h): Samostatná práce na úkolech.
 4. Přednášky (2h): Prostor na samostatné studium dosud probrané látky (především ontologií) s ohledem na cvičení. Cvičení (2h): Samostatná práce na úkolech.
 5. Cvičení (4h): Samostatná práce na úkolech.
 6. Přednáška (3h): Demografie a geografie obyvatelstva; SPARQL. Cvičení (1h): Konzultace.
 7. Přednášky (2h): Teorie lokalizace; Geografie sídel a města. Cvičení (2h): Samostatná práce na úkolech.
 8. Přednášky (2h): Politická geografie. Cvičení (2h): Samostatná práce na úkolech.
 9. Přednášky (2h): Volební geografie. Cvičení (2h): Samostatná práce na úkolech.
 10. Přednášky (2h): Globalizace a initegrace. Cvičení (2h): Samostatná práce na úkolech.
 11. Přednášky (1h): Geografie průmyslu. Cvičení (3h): Samostatná práce na úkolech; Konzultace.
 12. Přednášky (2h): Linked Data; Geografie cestovního ruchu. Cvičení (2h): Samostatná práce na úkolech.
 13. Přednášky (2h): Geografie dopravy. Cvičení (2h): Samostatná práce na úkolech.
 14. Přednášky (3h): INSPIRE; Harmonizace prostorových dat. Cvičení (1h): Konzultace; Dokončení úkolů.

středa 11. února 2015

Průvodce SGG - první oprava

Hned po necelém týdnu jsem zaktualizoval Průvodce předmětem SGG. Konkrétně jde o část věnovanou zkoušce z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku.

úterý 10. února 2015

Twitter
from Twitter http://ift.tt/1sm7qbZFebruary 10, 2015 at 09:05AM

via IFTTT

pondělí 9. února 2015

Socioekonomická geografie pro geomatiku

Vítejte v kurzu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG). Na začátku bych chtěl poskytnout několik základních informací k průběhu výuky v letním semestru.

 • K veškeré komunikaci se snažte využívat tento blog a diskuze pod jednotlivými příspěvky. Emaily posílejte výhradně v případě zcela osobních zpráv, u kterých víte, že váš dotaz a moje  odpověď určitě nebude zajímat nikoho jiného.
 • Také veškeré úkoly odevzdávejte na tento blog - uveďte odkaz, kde je možné si informace stáhnout do diskuze pod zadání úkolu.
 • Diskuzní příspěvky jsou moderované, proto se vám nezobrazí hned, ale až po schválení. Budu se snažit schvalovat okamžitě, ale v případě služebních cest nebo nemoci to může trvat několik dnů. Ve vlastním zájmu si zkuste zadávání komentářů předem (například pod tento příspěvek), aby nedošlo k problémům při odevzdávání úkolů.
 • Kromě sledování tohoto blogu si pečlivě projděte dokument Průvodce předmětem (najdete ho v levém menu na blogu, kde bude publikováno i průběžné hodnocení předmětu). Tam jsou veškeré informace k předmětu a průběhu semestru. Pokud budete mít nějaké dotazy, použijte opět diskuzi pod tímto článkem.
 • V sekci Studijní materiály jsou prezentace a další materiály k jednotlivým přednáškám. V průběhu semestru mohou být některé dokumenty aktualizovány. 
 • Konzultační hodiny na internetu jsou pouze orientační. Je možné konzultace domluvit i mimo tyto hodiny. Každopádně se vždy před konzultací ohlaste předem. 
 • Nebojte se kdykoli na cokoli zeptat a případné problémy řešte včas. Na konci semestru už ani vy ani já nebudeme mít čas.
To je asi vše. Doufám, že společně strávený semestr bude pro obě strany přínosný a zajímavý.

Ještě prosím všechny kolegy, kteří jsou zapsaní a předmět nebudou navštěvovat, aby mě neprodleně informovali. 

pátek 6. února 2015

Prezentace z konference NACIS

V říjnu jsem měl možnost účastnit se konference organizace NACIS, která zastupuje severoamerické kartografy. Pokud se i vy budete chtít seznámit s příspěvky, které na konferenci vloni i v předchozích létech zazněly, navštivte stránku NACIS - Past meetings.

pondělí 2. února 2015

Vybírejte vhodné místo pro život

Podívejte se na jeden z námětů pro výběr ideálního místo pro život. Pracují sice v jiné měřítku a prostředí než my v předmětu SGG, ale některé hodnocené položky mohou být zajímavé.