pondělí 27. března 2017

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 27, 2017 at 07:55AM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 27, 2017 at 07:55AM
via IFTTT

SGG - 6. týden

Geografie sídel, geografie města a teorie lokalizace jsou hlavními tématy tohoto týdne, kdy se definitivně přesouváme do vod geografie. Na blogu jsou celkem tři prezentace, které odpovídají výše uvedeným tématům (pouze ta poslední je nazvána teorie centrálních míst, ale obsahuje i další lokalizační teorie). Navrhoval bych při prostudování dodržovat i pořadí, kdy se od obecných poznatků budeme postupně přesouvat k aplikacím (což jsou paradoxně lokalizační teorie).

pátek 24. března 2017

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 24, 2017 at 05:34PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 24, 2017 at 09:45AM
via IFTTT

pondělí 20. března 2017

SGG - 5. týden

Demografie sice nepatří přímo mezi geografické disciplíny, ale demografická data se často prezentují pomocí map (především tematických) a geoinformačních technologií. Abychom mohli tato data vizualizovat a interpretovat třeba porozumět i termínům jako „přírůstek“, „migrace“ nebo „census“. Kromě základů demografie v poměrně dlouhé prezentaci (94 snímky) najdete i pasáže věnující se geografii obyvatelstva (například země s nejnižší porodností) a geodemografii.

Ještě bych chtěl upozornit na zápočet. Čtvrtina studentů již ztratila šanci na zápočet (tento student podle všech dostupných informací již nestuduje). Každopádně ostatní zatím v termínu nedodali korektní výsledky. Ačkoli se předmět i zápočet zdá lehký, tak ho nepodceňujte, aby nedošlo k nějakým komplikacím v květnu a v červnu.

neděle 19. března 2017

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 19, 2017 at 01:06PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 19, 2017 at 01:06PM
via IFTTT

pondělí 13. března 2017

SGG - 4. týden

V tomto týdnu se konečně dostáváme ke geografii, konkrétně k úplným základům. Na blogu najdete tři krátké prezentace, které vznikaly v různých obdobích a mohou se částečně překrývat. Obsahují také některé neaktuální informace týkající se například sylabů. Pro nás jsou však nejdůležitější tři typy informací – co je to geografie, jaká je její historie a proč je důležitá pro geomatiku. Projděte si postupně prezentace Úvod do předmětu, Úvod do geografie a Historie a vývoj geografie.

Tento týden je z hlediska studia poměrně nenáročný, proto se snažte věnovat svůj čas především zápočtovým úkolům.

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 13, 2017 at 09:47AM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 13, 2017 at 09:47AM
via IFTTT

úterý 7. března 2017

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 07, 2017 at 12:12PM
via IFTTT

pondělí 6. března 2017

SGG - 3. týden

Já osobně považuji tento týden za nejsložitější. Co se musíte naučit? Začal bych formátem RDF (Resource Description Framework) a jeho aplikacemi v oblasti prostorových dat (například vám známé SPOI nebo LinkedGeoData). Poté se podívejte na problematiku ontologií (dvě prezentace na blogu). Pokračujte na dotazovací jazyk SPARQL (další prezentace), podívejte se na prezentaci o stáži na FAO a vyzkoušejte si některé sémantické nástroje (například AgroVoc, EuroVoc, GEMET, GeoNames.org nebo DBpedii).

A ještě poznámka k zaslaným harmonogramům. Z mého pohledu budou nejsložitější krok 3 - linked data, protože budete muset prohledávat různé zdroje a především poslední fáze, kdy před tvorbou objektových vazeb, bude potřeba rozhodnout typ vazby (topologická, mereologická...), najít vhodný slovník a teprve pak přijde na řadu vyplňování vlastních vazeb.

pátek 3. března 2017

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 03, 2017 at 02:14PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

March 03, 2017 at 08:52AM
via IFTTT