úterý 29. prosince 2015

Interní soutěž o logo ČKS

Společně s kolegy na oddělení geomatiky jsme se shodli, že do soutěže budou (vlastně právě před chvílí byly) zaslány návrhy studentů Jeřábkové a Marka. Oba mají nárok na uznání jednoho úkolu z předmětu TKA.

pondělí 28. prosince 2015

čtvrtek 24. prosince 2015

Šťastné a veselé Vánoce

Šťastné a veselé Vánoce, hodně dárků, splněných přání, pohody a klidu

přeje

- Otakar Čerba

pondělí 21. prosince 2015

KMA/TKA - zkouškové termíny

Termíny zkoušek z tematické kartografie byly po domluvě se studenty stanoveny na pátky 8.1., 15.1. a 22.1. Všechny zkoušky se konají v UN657 od 10:00. V případě potřeby budou vypsány další termíny. Podoba zkoušky je v Průvodci předmětem.

pátek 18. prosince 2015

KMA/POK - ukončení semestru

Po třinácti týdnech končí naše společná virtuální setkávání nad předmětem Počítačová kartografie. Ona v předchozí větě zmíněná virtuálnost se stala bohužel už víceméně stabilní skutečností, protože nízký počet studentů brání rozvrhování tohoto předmětu. Přesto věřím, že komunikace prostřednictvím blogu a případně jiných komunikačních kanálů byla pro vás efektivní a užitečná. Stejně jako vlastní předmět, který vás měl obohatit především o pohled na průnik XML technologií a počítačové, potažmo webové kartografie.
Předpokládám, že zápočty budou dokončeny v řádných termínech. Zatím vypisuji dva termíny zkoušky - oba podle přání studentů jsem rezervoval na pátek:

 • 15.1.2016, UN 657, od 10:00
 • 5.2.2016, UN 657, od 10:00

Prosím studenty, aby se na pokud možno domluvili a pokusili se navštívit oba termíny v co možná nejvyšším počtu. V případě potřeby samozřejmě vypíšeme další termíny.

středa 16. prosince 2015

Prostor pro prosincové, lednové a případně únorové úkoly


KMA/TKA - poslední týden

V posledním týdnu nás čekají dvě přednášky:

 1. Turistické mapy, které jsou typickým zástupcem "nestatistických" tematických map zvláště pro Česko;
 2. Trendy v kartografii, kde bychom měli zmínit aktuální směry, které hýbou současnou kartografií. Tuto prezentaci (samozřejmě starší verzi) jste částečně viděli v prvním ročníku a také ji ti, kteří si zapíší počítačovou kartografii uvidí v ročníku pátém (samozřejmě aktualizovanou verzi). Jde hlavně o to ukázat kartografii jako dynamický a měnící se obor.
Přednáška a cvičení z TKA plynule (s malou přestávkou) navázala na tradiční vánoční geoseminář, kde jsme kromě jiného ochutnali zápočtové mapy a krátce zhodnotili mentální mapy.

pondělí 14. prosince 2015

Prezentace z konference ISAF

Na web byly umístěny prezentace z mezinárodní konference ISAF 2015. Najdete tam řadu projektů, které jsou realizované na našem oddělení nebo členy našeho oddělení.
Nezapomeňte. že konferenci příští rok pořádáme v Plzni.

pátek 11. prosince 2015

KMA/POK - 13. týden

A máme tu konec semestru. Dokonce i s poslední přednáškou - Trendy v kartografii. Pozor! Prezentace je určená i pro předmět tematická kartografie. Proto ji na webu najdete v sekci věnované TKA (úplně na konci).

Pokud máte (nebo naopak nemáte) zájem o zkoušku v konkrétním termínu, napište mi prosím návrhy do diskuze pod tento příspěvek. Na konci zápočtového týdnu bych vypsal termíny. Pro začátek zřejmě dva.

středa 9. prosince 2015

KMA/TKA - 12. týden

Během včerejšího setkání jsme se věnovali těmto tématům:
 • Kartografická a modelová generalizace
 • Mentální mapy
 • Hodnocení listopadových úkolů
Všechny prezentace jsou jako obvykle na webu.

Příští týden nezapomeňte na vánoční geoseminář (ochutnávka map, prezentace studentů prvního ročníku,...)!!! 

pondělí 7. prosince 2015

Inspirace pro geoseminář

Nemůžete si poradit s úkolem A5? Pro neinformované, zadání zní "Vytvořte některou z map z tohoto bloku ve formě dezertu či jiného pokrmu. Rozdělte se se spolužáky na speciální předvánoční přednášce. K odevzdání stačí pouze podrobná fotodokumentace a recept."
Kolega Jedlička pro vás objevil inspiraci - Food Maps!

pátek 4. prosince 2015

KMA/POK - 12. týden

Teď už znáte veškeré technologie pro tvorbu webové kartografické aplikace založené na bázi XML. Jinými slovy umíme v XML (a jeho derivátech) vyjádřit prostorová data, jejich datové modely, transformaci do jiných formátů a konečně i grafické prvky.
Ve dvanáctém (předposledním) týdnu semestru se podívejte na krátký workshop, kde jsem ukazoval možnosti HTML 5 a SVG v kartografii.

středa 2. prosince 2015

KMA/TKA - 11. týden

V tomto týdnu semestru náš čekají dvě přednášky - Chernoff faces a další víceparametrické znaky, Kartografická anamorfóza. Obě prezentace jsou k dispozici na blogu. Těmito dvěma přednáškami dokončíme blok věnovaný kartografickým interpretačním metodám. Zbývají nám pouze dvě prosincová sezení, která naplníme především ukázkami tematických map, generalizací, zmínkou o mentálních mapách a celkovým hodnocením semestru. V úterý 8.12. se samozřejmě budeme zabývat i hodnocením listopadových map.

pondělí 30. listopadu 2015

Návod pro práci s Google Scholar

Nezřídka při přednáškách nebo konzultacích zmiňuji produkt Google Scholar a jeho užitečnost při psaní seminárních nebo závěrečných prací. Nejen, že na tomto webu najdete užitečné články, ale zároveň máte možnost prozkoumat i příbuzné články nebo vytvořit citaci podle jedné ze tří dostupných norem.
Pokud vám přijde Google Scholar příliš složitý, nabízím několik návodů "jak na to":

pátek 27. listopadu 2015

KMA/POK - 11. týden

V jedenáctém týdnu (a protože mám pocit, že jsem někde v číslování týdnů musel udělat chybu, raději uvádím v týdnu začínajícím posledním listopadovým dnem) nás čeká zdánlivý odpočinek. To sice znamená, že nemáme před sebou žádné nové téma, formát ani standard, ale zahálet bych rozhodně nedoporučoval. Čas v tomto týdnu věnujte především vašim seminárním pracím, protože termín odevzdání se kvapem blíží. Jen pro úplnost připomínám, že ve svém kalendáři s vašimi harmonogramy se už objevily nějaké neodevzdané části úkolů (poznámka tento příspěvek vznikal v pondělí večer).

středa 25. listopadu 2015

KMA/TKA - 10. týden

Tento týden se zaměříme na dvě klasifikační metody (dasymetrická metoda a metoda izolinií), jeden obecné problém kartografie (text na mapách) a především na konzultace listopadových map (nezapomeňte, že máme poslední možnost konzultovat během výuky v listopadu). Podklady pro všechny prezentace jsou dostupné na tomto blogu.

úterý 24. listopadu 2015

Nové logo České kartografické společnosti

Na Blogujících geomaticích právě vyšla výzva na soutěž zaměřenou na tvorbu nového loga České kartografické společnosti. Pro studenty předmětu TKA dodávám, že v případě, bude-li vaše logo vybráno v rámci interního hodnocení na oddělení, získáte možnost uznání libovolného volného úkolu v rámci zápočtu z TKA.

pondělí 23. listopadu 2015

Zajímavé online kurzy zdarma na portálu Coursera

V příštích dnech začíná na portálu Coursera několik zajímavých kurzů, které se sice primárně netýkají kartografie nebo geomatiky, ale rozhodně se mohou hodit (například kurzy o designu při tvorbě map nebo aplikací).

pátek 20. listopadu 2015

KMA/POK - 10. týden

Desátý týden semestru je zasvěcený jazyku HTML (HyperText Markup Language). Je mi jasné, že základy HTML a také úzce souvisejících kaskádových stylů (CSS) a Javascriptu máte z ostatních předmětů. Tyto základy si prosím zopakujte především s ohledem na propojení webových stránek a grafiky a vazby mezi HTML a XML. Ve studijních materiálech se sice vyskytuje pouze jedna prezentace (CSS), ale mnoho materiálu o HTML, tvorbě webových stránek, základech webdesignu se vyskytuje na webu.

středa 18. listopadu 2015

KMA/TKA - 9. týden

Je připomínám, že v úterý byl státní svátek, a proto se výuka předmětu Tematická kartografie nekonala. Jen připomínám zápočtové úkoly, konec měsíce se kvapem blíží.

pondělí 16. listopadu 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 16, 2015 at 02:40PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 16, 2015 at 01:56PM
via IFTTT

Nástroje pro vizualizaci dat

Jako inspiraci pro tematickou i počítačovou kartografii posílám následující tři seznamy. Jsou zaměřeny na vizualizaci dat, takže se netýkají pouze kartografie a prostorových dat, ale na druhou stranu poskytují odkazy na nejrůznější užitečné nástroje i způsoby zobrazení dat, které může učinit vaše mapy mnohem atraktivnější.

pátek 13. listopadu 2015

KMA/POK - 9. týden

V příštím týdnu nás "konečně" čeká grafika. Konkrétně formát Scalable Vector Graphics (SVG), který představuje jeden (zřejmě nejdůležitější) vektorový formát založený na XML. Studijní materiály najdete na našem blogu, na stránkách W3C (jako garanta formátu) - W3C SVG Working Group a podívejte se také na švýcarský projekt carto:net.

středa 11. listopadu 2015

Doplnění prezentace o barvách a program na 8. týden semestru

Do prezentace o barvách jsem doplnil generátor barevných schémat vyvinutý v Olomouci a také snímek ukazující barevná schémata s více proměnnými.
Pokud budete mít jakékoli dotazy z výše uvedeným novinkám, můžeme je probrat na příští (nebo jakékoli další) přednášce.
Tento týden semestru je věnován samostatné práci na zápočtových úkolech.

pondělí 9. listopadu 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 09, 2015 at 08:12AM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 09, 2015 at 08:00AM
via IFTTT

Mapa měsíce - další inspirace pro úkoly z TKA...

... a samozřejmě i pro ostatní kartografické aktivity.
Mapy měsíce publikuje na svých stránkách Mezinárodní kartografická asociace. Nejsou to sice tematické mapy (alespoň v převážné většině), ale prezentované vyjadřovací prostředky je možné implementovat i do tematické kartografie.

pátek 6. listopadu 2015

Cestování - letenky

Do sekce Studijní materiály (Ostatní prezentace a materiály) byla doplněná prezentace z pondělního geosemináře na téma vyhledávání letenek a cestování letadlem obecně.

středa 4. listopadu 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 04, 2015 at 09:50PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 04, 2015 at 09:49PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 04, 2015 at 07:15PM
via IFTTT

KMA/TKA - 7. týden

V sedmém týdnu nás čekají tři prezentace:

 • Hodnocení map
 • Kartodiagramy
 • Metoda teček
Na webové stránce Hodnocení TKA se průběžně bude objevovat hodnocení zápočtových úkolů.

Prosím studenty kombinované formy studia, aby mně nějakým způsobem (email nebo blog, nikoli Facebook) sdělili, zda budou v předmětu pokračovat. Děkuji.

pondělí 2. listopadu 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

November 02, 2015 at 10:06PM
via IFTTT

Sborníky z International Web Semantic Conference 2015

Do 12. listopadu jsou na webu volně k dispozici sborníky z International Web Semantic Conference 2015. Geomatika je v nich sice přímo zastoupena pouze minimálně, ale přesto mohou být příspěvky užitečné, především pro ty, kteří se zabývají problematikou linked dat nebo ontologií. A ještě příslušná webová stránka...

pátek 30. října 2015

KMA/POK - 7. a 8. týden

Klíčovým dokumentem pro příští týden je prezentace Kartografická webová aplikace. Najdete v ní ukázky aplikace XSLT stylů při zpracování prostorových dat (převod základních informací o Kladyjánově mapě do podoby HTML stránek).

Formátu XSLT věnujte prosím velkou pozornost. Když ne kvůli tomu, že se jedná o úžasný nástroj pro zpracování, tak minimálně kvůli zkoušce. Proto na jeho prostudování máte nejen šestý a sedmý týden semestru, ale týden následující, tedy osmý. Proto v pátek 6. listopadu nebude publikován pravidelný příspěvek na blogu.

V osmém týdnu také využijte čas pro zpracování semestrální práce.

úterý 27. října 2015

KMA/TKA - 6. týden

V rámci šestého týdne výuky se budeme soustředit především na kartogramy neboli choropletové mapy. Podíváme se na na teorii této kartografické metody, která je první pohled velice jednoduchá, ale právě tato zdánlivá jednoduchost svádí k chybám. Na tyto chyby upozorním také v praktické ukázce tvorby kartogramu a při tzv. bonusové prezentaci (tj. prezentaci, která není na webu) Kde je chyba? (prezentace představuje některé neúspěšné mapy z minulých let). Kromě kartogramů stačíme ještě stupnice - nikoli hudební, ale kartografické.

Protože se údajně vyskytl nějaký dotaz na geomatickém Facebooku (kde sice nebylo jasné o jaký předmět se jedná, ale pravděpodobně šlo o TKA), upozorňuji především studenty kombinované formy studia, že veškeré podmínky týkající se zápočtu platí i pro ně. Všem studentům byl zaslán informační email na školní adresy začátkem semestru.

pondělí 26. října 2015

Prezentace z TKA a POK

Vzhledem k tomu, že pomalu končí stará verze stránek Geomatiky, tak jsem se konečně dostal k tomu, abych přesunul všechny prezentace na blog do stránky Studijní materiály.

pátek 23. října 2015

Poznámky k mapě C2

Hodnocení první odevzdané mapy raději napíšu jako samostatný příspěvek, aby sloužil jako zdroj inspirace pro ostatní kolegy.
Na úvod poznamenávám, že mapa víceméně neobsahuje nějaké výrazné chyby, ale přesto se na ní najde spousta nedostatků, které jsem zatím "přehlížel", ale v dalších hodnoceních je budu postihovat.

 • Interpretační metoda byla špatně zvolena. O tom na první pohled vypovídá velké množství spojovacích čar mezi znakem, popiskem a areálem. Tyto spojovníky by měly být používány pouze ve výjimečných případech. Pokud musíte použít v devíti případech (navíc máte v mapě dva detaily), pak je něco špatně.
 • Mapa je celkově hodně graficky zatížena - velké popisky, znaky dovedené do maximální velikosti (to je vidět na příkladu Portugalska, kde znak skoro koliduje z hranicemi).
 • Kompozice mapy také není ideální - na jednu stranu se šetří místem (viz Portugalsko), na druhé straně přístup k legendě je poměrně velkorysý (velká písmena, mnoho prázdného místa).
 • V legendě jsou nejvýraznější vysvětlivky (zkratky států) - ty by naopak měly maximálně upozaděné.
 • Pro daná data bych asi nepoužil proporcionální symboly a už vůbec ne v kombinaci s intervalovou stupnicí.
 • Používání přerušované čáry pro detaily také není nejšťastnější - viz Malta, kde ze zamýšleného obdélníku mnoho nezbylo.
 • Měřítko by nemělo procházet přes kresbu v mapě (viz Benelux) - snižuje to jeho čitelnost.
 • V případě mapy takového měřítka bych obrysy států více zgeneralizoval. Zbytečná složitost kresby je výrazná zvláště v případě Norska.
 • V textu není uvedeno
  • zdůvodnění použití (například volba intervalů nebo nedostatečné vysvětlení metody),
  • zobrazení,
  • podrobný popis využití mapy.

KMA/POK - 6. týden

Z předchozích týdnů víme jak popsat libovolná data pomocí formátu založeném na bázi XML. A také už umíme popis formalizovat pomocí některého z jazyků pro popis dokumentu.
Nyní se dostáváme k otázce co dělat v případě, že mám data v nějakém formátu (víceméně se nemusí jednat o XML formát, ale my se zatím u značkovacích jazyků zůstaneme) a potřebujeme je převést do formátu jiného. V našem případě nepůjde ani tak o harmonizaci dat, ale spíše o převod dat do grafické podoby, tedy do webové mapy.
Proto se podíváme na transformační jazyky, konkrétně na XSLT - Extensible Stylesheet Language - Transformation. V šestém týdnu se podívejte na teorii XSLT - k dispozici je

středa 21. října 2015

MOOC bych chtěl studovat kartografii...

Vážně? Pak si zkuste nějaký Massive Open Online Course (jak říká Wikipedie - hromadný otevřený online kurz). Na tomto blogu jsem už nabízel kurz Maps and the Geospatial Revolution v rámci portálu Coursera. Ale pokud chcete více kurzů nebo v jiných jazycích než v angličtině, podívejte se na MOOC List a vyhledávejte podle klíčového slova "cartography" (zkuste i jiná podobná slova). 

pondělí 19. října 2015

KMA/POK - 5. týden

V tomto týdnu budeme pokračovat ve schémových jazycích. Minule jsme se seznámili s principy a základním dělení jazyků, které umožňují popsat a definovat libovolnou podmnožinu XML. Pátý týden je věnovaný třem příkladům schémových jazyků:

 • DTD
 • XML Schema
 • RELAX NG
Každý z nich má své pro a proti. Proto si prostudujte pečlivě dokumentaci, kterou pro každý jazyk najdete na webu.

Zároveň upozorňuji, že nějak ustala komunikace ohledně zápočtových úkolů (pokud je míč na mé straně, tak mě prosím dejte vědět). Další klíčový termín (20. října) se kvapem blíží. 

neděle 18. října 2015

KMA/TKA - říjnové úkoly

Do diskuze pod tento příspěvek odevzdávejte říjnové úkoly z tematické kartografie.

čtvrtek 15. října 2015

KMA/TKA - 5. týden

Právě jsem se dozvěděl, že služební cesta, která se už víceméně neměla uskutečnit, proběhne. Z toho důvodu nebudu přítomný na ZČU od pondělí 19. října do středy 21. října. Prezenční výuka předmětu Temtická kartografie se tedy neuskuteční.
Naštěstí je pro vás stále připraveno několik přednášek, které jsou víceméně popisné, a tudíž vhodné pro samostudium. V pátém týdnu se tedy seznamte s tematickými mapami, které jsou součástí Státního mapového díla (projděte si webové stránky příslušných institucí) a podívejte se kapitolu věnovanou stručné historii kartografie.
A samozřejmě nezapomeňte na zápočtové úkoly a případné konzultace. Zároveň děkuji dosavadním dvěma tazatelům za podnětné otázky.

Ještě upozornění - starší verze přednášek (jako je například historie kartografie) jsou k dispozici na starší verzi webových stránek oddělení old.gis.zcu.cz (budu se je snažit přesouvat).

středa 14. října 2015

Pohádka o zapomenutém blogu

Jednou v srpnu ke mě takhle přistoupil David Fairbairn. To je předseda Komise pro vzdělávání (přesněji ICA Commission on Education and Training) a profesor z Newcastlu, který má zajímavé přednášky o smyslu a budoucnosti kartografie. A začal mi děkovat za můj blog, který už dva roky každý den čte. Pravda, trochu jsem se zapýřil, že náš blog má takového čtenáře, ale asi po 5 vteřinách mě došlo, že David opravdu česky neumí. Tak jsem mu vysvětlil, že si mě asi s někým spletl, že blog sice mám, ale ten asi fakt nečte a tak dále. On znejistěl, že si mě asi s někým spletl, ale pochválil mě, že komunikace pomocí blogu se studenty je skvělá (a asi si myslel něco o bláznech).

Druhý den mi přinesl ten blog ukázat. A skutečně - jmenuje se to Geomatics & Cartography a pod tím je napsáno Ota Čerba. A v tu chvíli se mi rozsvítilo - někdy před X lety jsem si hrál se službou Paper.li (jedná se vlastně o agregátor RSS kanálů). Ale opravdu by mě nenapadlo, že to bude někdo číst nebo si to dokonce nechá posílat na email.

Během podzimu se budu snažit službu aktualizovat, když to někdo opravdu čte. Zkuste se tam podívat i vy, je tam spousta zajímavých a denně aktualizovaných článků z oboru.

úterý 13. října 2015

KMA/TKA - 4. týden

Jak jsem avizoval na našich předchozích setkáních, výuka ve čtvrtém týdnu semestru se bude muset obejít beze mě. Kromě toho, že svůj čas budete věnovat tvorbě map pro zápočtové úkoly, podívejte se také na prezentaci Kvalitativní areály (viz včerejší příspěvek na blogu).
V příštím týdnu se s největší pravděpodobností opět setkáme a podíváme se společně na kartografické stupnice a některé další metody.

pondělí 12. října 2015

Kvalitativní areály

Na blog jsem doplnil novou verzi prezentace Kvalitativní areály. Konečně jsem si našel trochu času a prezentaci doplnil o některé ukázky barevných stupnic (různé techniky můžete samozřejmě využívat i pro kvantitativní stupnice). Konkrétně se jedná o barevné přechody (gradienty) a o stupnice vycházející z obrazů slavných mistrů, které jsme si nafotili na jaře při návštěvách Metropolitního muzea umění v New Yorku a Art Institute v Chicagu.
Zatím je to jen začátek, výtvarná díla by se určitě dala využít lépe než je naznačeno v prezentaci... třeba námět pro bakalářskou nebo diplomovou práci...?

pátek 9. října 2015

KMA/POK - 4. týden

Zdravím vás z USA, kde o víkendu začíná konference International Semantic Web Conference. Ta trvá skoro celý příští týden, proto nebudu k dispozici na ZČU pro případné konzultace a na emaily, případně dotazy na blogu budu odpovídat pomaleji.
V minulých týdnech jsem se seznámili s jazykem XML a jeho podmnožinami. Další dva týdny by měly objasnit, jak takové podmnožiny (jako například GML, KML nebo SVG) vznikají. Tématem tedy logicky jsou jazyky pro popis dokumentu (neboli tzv. schémové jazyky) a validace dokumentu. V tomto týdnu bych doporučil prostudovat následující materiály (zaměřené na popis dokumentu obecně; v příštím týdnu se budeme věnovat jednotlivým jazykům):

středa 7. října 2015

KMA/TKA - 3. týden

Tento týden je barevný. Naše setkání se týkalo především používání barev v kartografii. Z minulého týdne jsme znali, že barva (resp. dva základní parametry tón a kombinace jasu a sytosti) je důležitou grafickou proměnnou. A v tomto týdnu jsme se do problematiky barev ponořili hlouběji a podívali se na barevné stupnice, vnímání barev nebo různých rizik spojených s používáním barev.
Druhá (kratší) číst se věnovala klasifikaci kartografických interpretačních metod, abychom příští týden mohli začít probírat jednotlivé techniky.
Nezapomeňte, že příští týden přednáška ani cvičení nebudou probíhat v prezenční podobě, ale formou samostudia a samostatné tvorby seminární práce (v říjnu se mají odevzdat dva úkoly). Bohužel původně avizované konzultace s Mgr. Musilovou musíme z důvodů její nepřítomnosti zrušit. Pokud budete potřebovat jakoukoli konzultaci, budu k dispozici na blogu, případně na emailu. 

pondělí 5. října 2015

Mezinárodní rok mapy

Mezinárodní rok mapy (International Map Year) sice oficiálně začal už 24. srpna 2015, ale určitě neškodí si ho připomenout. Jedná se o spojenou aktivitu ICA (tahle zkratka se na blogu objevuje poměrně často, ale pro jistotu - Mezinárodní kartografická asociace / International Cartographic Association) a OSN (Organizace spojených národů). Veškeré informace, postery a volně dostupná kniha jsou k dispozici na webu.

pátek 2. října 2015

KMA/POK - 3. týden

V minulém týdnu jste se seznámili se základy značkovacích jazyků prostřednictvím úvodu do jazyka XML. Tento týden se zaměříte na možnosti využití XML a ostatních příbuzných jazyků a formátů v digitální kartografii. K tomu bude nejprve potřeba se seznámit s konceptem digitální a webové kartografie. Doporučuji prostudovat prezentaci Počítačová a internetová kartografie a také se zaměřit na některé vybrané prezentace a články na internetu (doporučuji projít webové stránky bývalého předsedy Komise pro mapy a internet ICA M. Petersona), případně skripta (Pravda, J. Počítačová tvorba tematických máp, Voženílek, V. Cartography for GIS).
Dalším krokem by mělo být studium formátů a jazyků založených na XML, které mohou být využity v kartografii (například v prezentaci XML v kartografii).
Třetí týden znamená ukončení základního přehledu, příští téma bude zaměřená na schémové jazyky (vytváření podmnožin XML) a především transformační jazyky (převod dat nebo jejich vizualizace).


středa 30. září 2015

KMA/TKA - 2. týden

Ve druhém týdnu zimního semestru se budeme během přednášek zabývat kompozicí mapy a kartografickými znaky. Přednáška zaměřená na kompozici seznámí posluchače s povinnými a nadstavbovými kompozičními prvky a způsoby jejich použití. Kartografické znaky probereme především z hlediska jejich klasifikace (typů) a parametrizace (grafické proměnné). Všechny prezentace jsou dostupné na tomto blogu.
Studenti dále budou seznámeni s částmi předmětu, které budou součástí samostudia během následujících týdnů. Nezapomeňte si už nyní projít přednášky avizované v minulém týdnu - Informační zdroje a Úvod do kartografie.

pondělí 28. září 2015

ICC 2017

27. Mezinárodní kartografická konference nedávno skončila a my se můžeme začít připravovat na tu následující. Ta se uskuteční ve Washingtonu D.C. v roce 2017. Ale webové stránky fungují už nyní.
Informaci o ICC 2017 publikuji především pro studenty, kteří už se teď mohou snažit o sepsání publikovatelné práce. Peníze na případné cestování se pokusíme nějak najít, navíc by měly fungovat ICA Travel Awards (víceméně stipendia ICA).

pátek 25. září 2015

KMA/POK - 1. týden (a program na 2. druhý týden)

Vítejte v kurzu Počítačová kartografie (KMA/POK), který bude v letošním roce probíhat především formou elektronické podpory výuky. Důvodem je nízký počet přihlášených studentů, což vedlo k nerozvrhování tohoto předmětu.

Elektronická podpora bude spočívat

 • v publikování dokumentu Průvodce předmětem,
 • v příspěvcích na tomto blogu, které budou uveřejňovány podle potřeby (zpravidla jednou týdně, většinou v pátek),
 • v odkazech na externí i interní výukové materiály,
 • v možnosti domluvit si s vyučujícím kdykoli individuální konzultaci,
 • v možnosti navrhnout a domluvit si přednášku (hromadnou konzultaci na konkrétní téma).


V rámci prvního týdne výuky si zopakujte vaše obecné kartografické znalosti (zobrazení, kompozice, znaky, interpretační metody...). Budete je během semestru potřebovat.

Druhý týden semestru je věnovaný značkovacímu jazyku XML (Extensible Markup Language). Ten představuje základní strukturu (formát, jazyk), ze které jsou odvozeny další formáty určené pro popis prostorových dat, transformačních pravidel (zpracování a harmonizace dat) nebo vektorové grafiky. Studijní materiály by vám měly objasnit základní princip XML, přednosti a nedostatky tohoto formátu, stručnou historii a vývoj. Nejdůležitějším výstupem ze druhého týdne výuky by měla být schopnost psát a kontrolovat korektní (well-formated) XML dokumenty. K tomu je zapotřebí seznámit se se základními prvky XML jazyka a možností jejich řetězení. V neposlední řadě je k dispozici jednoduchý test, který formou interaktivní prezentace ověří vaše znalosti.

čtvrtek 24. září 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

September 24, 2015 at 09:52AM
via IFTTT

středa 23. září 2015

Počítačová kartografie (KMA/POK)

Na předmět Počítačová kartografie (KMA/POK) se v letošním akademickém roce přihlásili dva studenti. Navíc jeden z prezenční a druhý z kombinované formy studia. Proto předmět nebude rozvrhován a bude probíhat pouze formou konzultací (individuálních nebo skupinových, druhou variantu bych osobně preferoval) a poskytování podpůrných materiálů na tomto blogu (sledujte především příspěvky se štítkem POK).
Nejprve se seznamte s dokumentem Průvodce předmětem Počítačová kartografie, který obsahuje všechny důležité informace, včetně podmínek zápočtu. S dokumentem se seznamte co nejdříve, protože zápočtový úkol je rozdělen do navazujících kroků, jejichž splnění je podmíněné mimo jiné i dodržením termínu.

úterý 22. září 2015

KMA/TKA - 1. týden

Tento text je určený především pro studenty kombinované formy studia. Měl by představovat resumé přednášek a cvičení z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA).

V prvním týdnu jsme během tří hodin věnovaných TKA probrali především motivační a organizační záležitosti - dokument Průvodce předmětem. Z prezentací uveřejněných webu zazněla jediná - Tvorba mapy. V rámci samostudia si prostudujte také prezentaci Úvod kartografie (obsahuje základní definice) a Informační zdroje.

pondělí 21. září 2015

Průvodce předmětem Tematická kartografie

Na blogu byl aktualizovaný Průvodce předmětem Tematická kartografie. Jedná se o základní dokument pro studenty předmětu KMA/TKA. Studenti v nich najdou podmínky zkoušky, zápočtové úkoly a další užitečné informace. Jedná se o definitivní verzi pro akademický rok 2015-2016 (což neznamená, že nemůže dojít k nějakým marginálním změnám a opravám, o kterých budete včas informavání).

pátek 18. září 2015

Začátek akademického roku 2015-2016

Příští týden začíná nový semestr. Na tomto blogu se nic zásadního měnit nebude. To znamená, že zde naleznete informace o předmětech Počítačová kartografie, Tematická kartografie, Historie map a mapování (první třetina předmětu), Úvod do geomatiky (jedna až dvě přednášky) a Socioekonomická geografie pro geomatiku. Příspěvky jsou rozlišeny štítky podle zkratek předmětů (přepínat štítky můžete v levém sloupci nahoře).
Některé příspěvky se týkají i závěrečných prací. Jsou označeny štítkem BP/DP. Na stránce studijní materiály jsou prezentace, texty a další dokumenty z přednášek jednotlivých předmětů. Možná během letošního akademického roku dojde k rozdělení této stránky na více samostatných stránek podle předmětů
V pravé části stránek jsou nejnovější příspěvky z blogů zaměřených na kartografii, geomatiku nebo GISy.

Snažte se používat blog (resp. diskuze pod jednotlivými příspěvky) i jako komunikační platformu místo emailů (ty používejte skutečně pouze pro osobní zprávy). Na vaše dotazy nebo připomínky tak budu moci zareagovat nejen já, ale i vaši kolegové nebo další čtenáři blogu.

Na závěr vám přeji mnoho štěstí a radosti při studiu v novém akademickém roce.

středa 16. září 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

September 16, 2015 at 08:54AM
via IFTTT

Kartografické blogy

V našem seznamu odebíráme mnoho příspěvků z kartografických a geoinformatických blogů. Ale blogerů je velké množství a neustále přibývají. Pokud se chcete dozvědět novinky z oboru, zařaďte do své RSS čtečky (já používám Feedly) některý z následujících odkazů.


Spoustu odkazů pak najdete v článku Off the Map Presents Top 25 Blogs in GIS, GeoWeb and Cartography. Je sice trochu staršího data, ale blogy většinou fungují.

úterý 15. září 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

September 15, 2015 at 09:28PM
via IFTTT

pondělí 14. září 2015

Druhý rok blogu

Druhý rok blogu fungování našeho blogu se blíží ke konci. Z hlediska statistiky by se sice dal označit jako méně úspěšný než rok první. Ale to není dáno kvalitou obsahu, ale nižším počtem studentům na předmětech, které vyučuji (například KMA/POK vloni po dvou týdnech neměl žádné studenty, a ti, kteří tam byli zapsaní se do škrtnutí předmětu ani neobjevili ani nezačali komunikovat).
Na druhou stranu celkově stoupl počet komentářů a to dokonce i u takových příspěvků, kde publikování komentáře nebylo svázané s nějakým "přímým ziskem" pro studenta. Byl bych velice rád, kdyby se tenhle trend opakoval i v roce budoucím, ale tam samozřejmě rozumím, že nejdříve musí být zajímavé příspěvky, aby bylo možné na ně reagovat.
V akademickém roce 2014-2015 neplánuji žádné větší změny blogu. Pokusím se malinko oživit design, udělat pořádek v příspěvcích z Twitteru, aktualizovat seznam RSS příspěvků a nějakým způsobem propojit Blogující geomatiky a tento blog.

A ještě statistika:

 • Ačkoli absolutní počty přístupů byly nižší než předloni, tvar histogramu zůstal stejný. Maxima dosahujeme v prosinci a lednu, kdy jsou dlouhé noci a studenti (i další) z nedostatku jiné zábavy čtou blog. A samozřejmě se blíží zkouškové, v zimním semestru mám více předmětů a ani počty studentů nejsou ještě zredukovány zkouškovým obdobím. Naopak minima najdeme o prázdninách (přemýšlím, jestli provoz blogu o prázdninách úplně neutlumit...)
 • Celkový počet návštěv za dva roky je vyšší než 26 000. Což je vzhledem k omezené cílové skupině slušné.
 • Nejnavštěvovanějším postem loňského roku byly Listopadové úkoly TKA.
 • Nově vytvořená stránka se studijními materiály měla skoro 1000 návštěv. Navíc podle mých zkušeností řada studentů a kolegů z jiných univerzit stále stahuje naše materiály ze starých stránek.
Na závěr bych vás, tedy čtenáře, chtěl požádat o stručnou zpětnou vazbu. Napište komentáře, námitky, pochvaly, kritiky, prostě, co vás napadne. Diskuze pod tímto článkem je otevřená (i když moderovaná).

pátek 11. září 2015

Jak plánovat psaní závěrečné práce?

Už se blíží doba, kdy každý diplomant nebo bakalář by měl mít jasno. Jasno co psát, jak psát a kdy psát. Jak tedy plánovat psaní závěrečné práce? Metod je mnoho, já pro vás vybral velice jednoduchý článek 5 rad, jak dovést myšlenky až po úspěšnou realizaci projektu. Plánování a projekt sice zní tak nějak "manažérsky", ale je to vážně nutnost. Proto po vás chci harmonogram a jeho dodržování.

středa 9. září 2015

ICA Research Scholarships dvakrát v České republice

Mezinárodní kartografická asociace vypsala ocenění (spojená s úhradou vložného na ICC 2015) pro vybrané práce mladých vědců. Celkem bylo oceněno šest zajímavých kartografických prací. Diplomy a peníze putovaly do Kanady, Turecka, Německa, Číny a dvakrát do České republiky. Kolegům Štěrbovi a Pánkovi z Brna a Olomouce upřímně gratulujeme.
A stejně upřímně si neodpustím poznámku, kde jsou mladí vědci z Plzně?

středa 2. září 2015

21. kartografická konference

Zítra začíná v Lednici 21. kartografická konference. Uvidíme, zda a případně kam se česká a slovenská kartografie posunuly od posledního setkání v Plzni. Pokud to bude technicky a časově možné, o konference se pokusím informovat na tomto blogu a případně na Twitteru.

pátek 28. srpna 2015

Jak začít nový semestr

Zimní semestr odstartuje už za měsíc, tak mě napadlo se podívat, jestli existují nějaké rady ohledně začátku výuky v novém semestru. Následující seznam sice pochází převážně z anglicky mluvících zemích, takže některá specifika jako přihlášky do klubu se nás netýkají, ale mnoho rad považuji za užitečné - například komunikujte se svým profesorem :-)

Jaké jsou vaše zkušenosti se začátkem semestru? Co pro lepší začátky můžeme dělat my jako vyučující? Diskuze je otevřená pro vaše náměty a připomínky.

pondělí 24. srpna 2015

27. Mezinárodní kartografická konference

Dnes (24. srpna 2015) se otevřely brány 27. Mezinárodní kartografické konference pro všechny delegáty (včera se jednání týkalo pouze vybraných kartografů zastupujících jednotlivé státy na valném shromáždění). Celá akce probíhá v obrovském konferenčním centru v brazilském Rio de Janeiru a bude trvat až do pátku 28. srpna. Veškeré novinky můžete sledovat na webových stránkách konference a komunikačních kanálech ICA (web, twitter). Já se budu snažit psát nějaké poznámky i na tento blog (může se stát, že příspěvky, které nebudou vyžadovat aktuální zveřejnění, budou publikovány v průběhu celého podzimu).

neděle 23. srpna 2015

Komise pro mapy a internet

Včera skončilo v Curitibě společné setkání dvou komisí Mezinárodní kartografické asociace  (mapy a internet + vzdělávání). Co nejzajímavějšího zaznělo? Především diskuze o potřebě nebo nepotřebě nebo nemožnosti definování profese kartografa, vydávání licencí pro kartografy (jako geodetická oprávnění), akteditací kartografických studijních oborů a "body of knowledge", řekl bych základního minima kartografických znalostí.
Kromě toho zazněly technologické příspěvky  (SVG, 3D, animace) a vzdělávací referáty  (testování geografických znalostí v USA, stavitelství a GISy v Mexiku nebo představení našich předmětů SGG a POK).
A zítra začíná Mezinárodní kartografická konference.

pátek 21. srpna 2015

Mezinárodní kartografická konference

V neděli začíná v Rio de Janeiru 27. Mezinárodní kartografická konference (International Cartographic Conference). Kromě zajímavých příspěvků bude na pořadu dne i volné shromáždění ICA, kde proběhne volba výkonného výboru, kam kandiduje i český zástupce Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Pokud to bude technicky a časově možné, o konference se pokusím informovat na tomto blogu a případně na Twitteru.

čtvrtek 20. srpna 2015

Mapping in the Cloud

Prave sedim na workshopu Mapping in the Cloud, ktery vede prof. Michael Peterson (University of Nebraska, Omaha). Informace a studijni materialy jsou k dispozici na webu Michaela Petersona. Ten dnesni konkretne pod odkazem Curitiba workshop 2015.

pátek 14. srpna 2015

Blogy s geografickou tématikou

Zdá se vám, že vaše čtečka RSS kanálů by potřebovala obohatit o nové zdroje s geo- tématikou? V případě kladné odpovědi se podívejte na web GIS Doctor do sekce GIS Blogs. A nezapomeňte i na další odkazy v diskuzi pod článkem. Ty však zřejmě nejsou zahrnuty v nabízeném OPML souboru (Outline Processor Markup Language).

čtvrtek 13. srpna 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

August 13, 2015 at 09:07AM
via IFTTT

neděle 9. srpna 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

August 09, 2015 at 03:13PM
via IFTTT

pátek 7. srpna 2015

Waldseemüllerova mapa

V březnu jsem měl možnost vidět na vlastní oči Universalis Cosmographia Secundum Ptholomaei Traditionem et Americi Vespucii Alioru[m]que Lustrationes neboli známou Waldseemüllerovu mapu, která je vystavena v Knihovně kongresu ve Washingtonu. Než se dostanu k tomu, abych vystavil nějaké vlastní fotografie, nabízím odkaz na webové stránky Library of Congress, kde si ve webové aplikaci můžete mapu detailně prohlédnout a najít i ten známý nápis, který dal jméno celému kontinentu. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že pro Američany má tato kartografická památka skutečně obrovský význam.  

pondělí 3. srpna 2015

Povolání: Kartograf

Možná už jsem podobný příspěvek před časem psal, ale sice už postarší článek z The Independent o kartografech v Británii mě opravdu zaujal. Dozvíte se něco o potřebných znalostech a schopnostech a zároveň o ohodnocení kartografů. Škoda, že podobný článek nepublikují příslušné instituce v Česku, aby trochu zpopularizovaly kartografii a přiblížily ji veřejnosti.

pátek 31. července 2015

čtvrtek 30. července 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

July 30, 2015 at 01:28PM
via IFTTT

úterý 28. července 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

July 28, 2015 at 04:37PM
via IFTTT

pondělí 27. července 2015

Kartografie na Twitteru

Na blog občas přeposílám některé příspěvky z Twitteru. Dnes nabízím několik zajímavých twitteriových účtů, které se vyplatí sledovat:

pátek 24. července 2015

Třída jako základní prvek ontologií

Hlavní složkou ontologií jsou třídy1 (koncepty, kategorie, typy, rámce, kolekce). Podle (Lutz, 2006) je termín „kategorie“ používaný pro objekty nebo jevy vyskytující se v reálném světě. Koncepty (viz kapitola Koncept) pak označují stejné prvky, ale aplikují se většinou v procesu myšlení.
Třídy (koncepty, kategorie, typy, rámce) představují množiny individuálů (instancí) a jiných tříd se společnými vlastnostmi. Třídy popisují jednotlivé položky2 ontologie propojené mezi sebou navzájem (tvořící hierarchii3) a také s dalšími prvky ontologie, především s individuály. Třídy mohou mít společné prvky (další třídy nebo individuály). Tuto vlastnost je možné omezit například nastavením tříd jako „disjoint“ (s nulovým průnikem). Mezi třídy ontologie na geografické doméně mohou patřit například prvky Country, Municipality nebo Region.
Publikace (Rector et al., 2007) rozděluje třídy na komponenty (components) a dělení (subdivision; podělení, členění). Komponenty jsou diskrétní, jasně vymezené (ohraničené) a často pojmenované. Jedná se například o prvky jako je město nebo krajský úřad. Do jisté míry opak komponent představuje prvek označený jako dělení, například střed města. Při práci s těmito prvky je nutné uvědomit si dvě pravidla:
 1. Komponenty dělení jsou komponentami celku – národní park ve středu regionu je národním parkem celého regionu.
 2. Dělení komponent není dělením celku – střed národního parku nemusí být nutně centrem regionu.
V ontologií je možné třídy (i jiné prvky) definovat explicitně – pomocí zápisu typu „toto je třída“ (příklad viz níže). Ve skutečnosti k tomu dochází velmi zřídka protože prvotní definice tříd (i jiných prvků) jsou zpravidla přebírány z nějakých složitějších konstrukcí.
<owl:Class rdf:about="Region"/>

Zdroje:
Lutz, M. (2006). Ontologies for the Semantic Web. In Seminar on Semantics and Ontologies in Geographic Information Services Theory and Applications. Vienna.
Poli, R. (2002). Ontological methodology. International Journal of Human-Computer Studies, 56(6), 639-664.
Rector, A. et al. (2005). Foundations of the Semantic Web: Ontology Engineering, Lecture 3 Common Problems, Ontology Patterns, Re-representing properties and classes, Parts and Wholes.
Svátek, V. (2002). Ontologie a WWW. In DATAKON 2002, Brno.

1Termín třída používaný v ontologiích nemůže být zaměňován se stejným pojmem z oblasti objektového (objektově-orientovaného) programování. Třídy v ontologiích neobsahují procedurální metody. (Svátek, 2002)
2R. Poli (Poli, 2002) upřednostňuje při popisu ontologií neutrální výraz „položka“ („item“).

3Jazyk OWL dovoluje i tzv. polyhierarchii, tzn. jeden prvek může mít více nadřazených (rodičovských) prvků.

středa 22. července 2015

Opakování - matka moudrosti

Vzhledem ke každoročnímu opakování série filmů na motivy románů Karla Maye, jsem neodolal a v archivu Zeměměřiče našel krátký příspěvek Petra Skály - Old Shatterhand je inženýr zeměměřič.
A nezapomeňte se dnes dívat na film Old Shatterhand.

pátek 17. července 2015

Vizualizace Linked data

Co se stane, když pilná studentka nebo pilný student o prázdninách zatouží po poučném textu z oblasti Linked data? Prostě klikne na následující odkaz, který obsahuje článek popisující model pro vizualizaci Linked data, ale i různé formy vizualizace a srovnání možností vybraných nástrojů.

Pokud se neřadíte mezi pilné studenty bažící o prázdninách po vzdělání, dejte si článek do záložek. Může se hodit při předmětech SGG nebo POK.

pondělí 13. července 2015

Definice ontologií

Thomas Gruber (Gruber, 1993) definuje ontologie jako „explicitní specifikace konceptualizace“. Tato definice byla rozšířena Willemem Nico Borstem (Borst, 1997), který ontologii považuje za „formální specifikaci sdílené konceptualizace“.
Obě definice jsou díky použití neobvyklých pojmů dosti těžkopádné. Co vlastně jednotlivé výrazy v obou definicích znamenají?1
 • Explicitní – výslovný, přímý, jasný, zřetelný; otevřeně, přímo vyjádřený.
 • Formální – vyhovující požadavkům, předpisům; zdůrazňující formu.
 • Specifikace – přesný výčet, podrobnější rozepsání položek, zpřesnění, upřesnění.
 • Sdílený – určený pro veřejné užívání.
 • Konceptualizace – systém pojmů.
Pokud bychom se obě výše uvedené definice pokusili vyjádřit českými slovy, pak můžeme ontologii charakterizovat jako „jasný, zřetelný a přímo vyjádřený přesný výčet pojmů daného systému, včetně vztahů mezi těmito pojmy“.
Klíčový termín konceptualizace je ovšem mnohem širší a kromě jiného znamená „způsob jak člověk chápe svět a jak ho reprezentuje“, přičemž koncepty mohou představovat prvky jako například parcela, dálnice nebo jezero (Bittner & Winter, 2004).
Nesporně důležitý je také přívlastek „formální“, který vyjadřuje nejen určitou preciznost, explicitu a jednoznačnost, ale především možnost strojového (automatizovaného) zpracování. R. Poli (Poli, 2002) důsledně rozlišuje přívlastky formální a formalizovaný. Ontologie ve smyslu IT by měla být nejen formální (tj. měla by obsahovat jasně definované pojmy – sémantiku), ale také formalizovaná – jinými slovy výše zmíněné pojmy musí být zapsané pomocí přesně definovaného formátu (jazyka) – syntaxe. Pozměněná definice ontologií by mohla znít „formální a formalizovaná specifikace sdílené konceptualizace“.
Rozsáhlejší a komplexnější definici, která navíc hovoří o modelování reálného světa, nabízí publikace Methodology of Ontology Building (Číhalová et al., 2009) – „Ontologie je strukturovaná množina konceptů, integritních omezení, která stanovují jejich vzájemné vztahy, a pravidel. Ontologie zachycuje popsanou oblast tak, že může být sdílena širší komunitou zainteresovaných uživatelů tak, že podporuje korektní modelování reálného světa, čímž přispívá k sémantické interoperabilitě a automatickému odvozování ve znalostních systémech.“
Dokumenty související se směrnicí INSPIRE (například D2.5, 2008) používají definici ontologií publikovanou také na internetové encyklopedii Wikipedia2 – „representation of a set of concepts within the domain and the relationships between those concepts“. Další definice jsou k dispozici například v publikacích (Gaševič et al., 2009, s. 47-48), (Crofts et al., 2002) a jiných.
Od ostatních typů nástrojů umožňujících práci se sémantickou informací se ontologie liší především tím, že kromě nezbytných součástí, tedy seznamů základních elementů (konceptů i instancí) a popisu jejich významu obsahují také prvky logických teorií (v současnosti především z oblasti deskripční logiky), které umožňují vytvářet nejrůznější omezení prvky ontologií a jejich vzájemné vztahy.

Zdroje:
Bittner, T., & Winter, S. (2004). Geo-semantics and Ontology. Extended abstract. In Proceedings of the Bentley Empowered Conference, Orlando, Florida.
Borst, W. N. (1997). Construction of engineering ontologies for knowledge sharing and reuse. Universiteit Twente.
Crofts, N., Le Beuf, P., Odile, A. (2002). Ontologies. ELAG Presentation. Semantic Web and Libraries. In 26 Library Systems Seminar, Rome.
Číhalová, M., Ďuráková, D., Hrubá, L., & Rapant, P. Methodology of Ontology Building. In Advances in Geoinformation Technologies. Horák, P., Halounová, L., Kusendová, D., Rapant, P., Voženílek, V. (eds.). 1. vydání. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2009. 178 s. ISBN 978-80-248-2145-0.
D2.5 Drafting Team "Data Specifications" Generic Conceptual Model. Version 3.2, 2009.
Gaševic, D., Djuric, D., & Devedžic, V. (2006). Model driven architecture and ontology development. Springer Science & Business Media.
Gruber, T. R. (1993). A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge acquisition, 5(2), 199-220.
Poli, R. (2002). Ontological methodology. International Journal of Human-Computer Studies, 56(6), 639-664.
1Význam jednotlivých slov (kromě konceptualizace) byl vyhledáván na stránkách ABZ.cz: slovník cizích slov (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz).

2http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology

středa 8. července 2015

SmartOpenData

Právě sedím v pekelně horkém Palermu na mítinku projektu SmartOpenData. Pokud se budete chtít seznámit s moderními GIT aplikacemi, podívejte se na stránky projektu do sekce Pilots. Určitě funguje španělsko-portugalská aplikace, i když se do ní dostanete přes odkazy uvnitř obrázku. V MapVieweru najdete ukázky připojených externích i interních dat. Ostatní piloty obsahují zatím především popis, ale například český pilot (lesnictví) už existuje jako zatím neveřejný prototyp.

úterý 7. července 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

July 07, 2015 at 06:07PM
via IFTTT

pátek 3. července 2015

Stýská se vám po výuce?

Stýská se vám o prázdninách po výuce? Můžete se samozřejmě zastavit na univerzitě, která je otevřená. Nebo si pročtěte článek Learn GIS for free. Je sice trochu starší, ale určitě v něm najdete spoustu zajímavých informací. A nezapomeňte na server Cousera a další podobné.

pondělí 29. června 2015

Navigujeme se pomocí mobilu

Má vůbec ještě smysl pro turistické účely kupovat papírové mapy nebo je nejlepším pomocníkem mobil (v případě tohoto příspěvku s operačním systémem Android)? Nestačí jen Mapy.cz, které sice pokrývají jen území ČR, ale nabízí krásné turistické mapy a můžete je používat offline?
Účelem tohoto příspěvku je nejen rozproudit před prázdninami diskuzi (napište váš názor do diskuze pod článek), ale také upozornit na několik srovnání navigačních aplikací pro Android:

A co používáte vy?

neděle 28. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 28, 2015 at 09:07PM
via IFTTT

pátek 26. června 2015

Ontologie - první přiblížení

Další z krátkých textů zaměřených na problematiku ontologií a geo-ontologií. Tentokrát se jedná o jednoduché přiblížení výhod a smyslu ontologických systémů.

Ontologie i díky tomu, že jejich počátek je ve světe antické filozofie představují velice abstraktní pojem, který je poměrně obtížně vysvětlitelný. Definice zpravidla představují dlouhá souvětí přetékající komplikovanými výrazy, a tudíž neumožňují neinformovanému čtenáři pochopit podstatu a přednosti ontologických systémů. V této části se pokusíme přiblížit ontologie na jednoduchém příkladu srovnání práce s informacemi na straně člověka a počítače.
Ontologie přináší do světa informačních technologií velkou řadu výhod. Jednou z nich je snaha přenést práci s informacemi tak, jak ji chápe člověk, do světa výpočetní techniky. Jako příklad můžeme uvést následující situaci. Pokud člověku sdělíme, že „řeka Dyje se vlévá do dálnice D2“, téměř každý1 se zarazí a označí tuto informaci za chybnou a nesmyslnou. Jestliže stejnou informaci uložíme prostřednictví informačních technologií (a je jedno jestli ve formě textu, tabulky, relační databáze nebo XML souboru), nedojde zpravidla k žádné reakci (chybovému hlášení). Důvod je jasný – zatímco člověk si dokáže představit „řeku“ a „dálnici“ a intuitivně chápe, že „řeka se nemůže vlévat do dálnice“, počítač touto znalostí nedisponuje bez jejího explicitního vyjádření a doplnění do znalostní báze, což musí zajišťovat operátor. Právě ontologie však mohou tento nedostatek částečně překonat. Umožňují definovat následující strukturu:
 1. Existují dva základní koncepty – „řeka“ a „dálnice“.
 2. Prvek „Dyje“ patří do konceptu „řeka“.
 3. Prvek „D2“ patří do konceptu „dálnice“.
 4. Vlastnost „vlévat se“ vzájemně propojuje prvky konceptu „řeka“.
Jestliže pak zadáme informaci „řeka Dyje se vlévá do dálnice D2“, pak počítač na základě vyhodnocení výše deklarovaných logických formulací zareaguje tak, že ji označí za chybnou (buď je špatně definovaný prvek „D2“ a nejedná se o dálnici, ale o řeku nebo vlastnost „vlévat se“, která může spojovat „dálnice“ s „řekami“).
Můžeme uvést i další příklad. Použijeme-li výše uvedené deklarace s výjimkou bodu 3 a zadáme-li informaci „řeka Dyje se vlévá do prvku Morava“, získáme u korektně definovaných ontologií opět podobnou reakci jako u člověka. Toho by s největší pravděpodobností ihned napadlo, že prvek „Morava“ bude řekou a většinou by ho nezaměnil s jinými prvky stejného jména, například územní celek nebo hotel ve Znojmě. Podobně i počítač by prvek „Morava“ okamžitě zařadil do konceptu „řeka“.
Je potřeba si položit legitimní otázku, zda výše uvedené příklady nejsou odtržené od praxe a zda se nejedná o pouhé akademické experimenty. Odpověď je samozřejmě záporná. Zvláště v současné době, kdy se do popředí zájmu veřejnosti i odborníků dostávají nejrůznější aplikace a struktury na bázi crowdsourcingu, VGI (Volunteered geographic information) a dalších participativních aktivit, je zapotřebí maximálního množství kontrol, které zamezí chybám plynoucím často z neodborného přístupu autorů aplikací, prostorových dat a informací.
Například zavedení ontologií do aplikace typu OpenStreetMap by mohlo pomoci k odstranění redundantních a chybných tagů, které vznikají díky specifické klasifikaci prvky každým z mnoha autorů. Ontologie by mohla klasifikovat prvky na základě vlastností každého prvku.2


1Myšleno téměř každý člověk žijící v daném (tedy českém) kulturním prostředí, který nedisponuje speciálními odbornými geografickými vlastnostmi.

2V tomto případě by ontologie musela být zaintegrována do editačního systému OpenStreetMap, kde by fungovala jako znalostní báze v rámci expertního systému, který by kontroloval jednotlivé vstupy a v případě potřeby by kladl dotazy vycházející z ontologického systému.

čtvrtek 25. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 25, 2015 at 09:17AM
via IFTTT

pondělí 22. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 22, 2015 at 10:40PM
via IFTTT

neděle 21. června 2015

Letní režim blogu

Právě teď (přesně v 18:37:33) začalo léto. Proto i náš blog přechází na letní režim. Ten nebude trvat až do podzimní rovnodennosti, ale skončí zřejmě počátkem září. Letní režim spočívá

 • v menší hustotě příspěvků (maximálně dva příspěvky týdně)
 • v tom, že příspěvky přeposílané z Twitteru budou publikovány nárazově
 • v pomalejší reakci na dotazy
Užijte si zasloužené prázdniny, občas koukněte na blog co je nového a doufám, že se potkáme po skončení prázdnin.
A samozřejmě všem, na které čekají státnice a obhajoby, přeji hodně znalostí a štěstí.

pátek 19. června 2015

INSPIRE & RDF

Zájemce o propojení výsledků směrnice iNSPIRE a formátu RDF bych chtěl upozornit na článek INSPIRE in RDF of Phila Archera. Jen tak pro zajímavost propojení INSPIRE, RDF a Linked data je přesně to, co v současnosti hýbe geo-komunitou napříč celou Evropou. 

čtvrtek 18. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 18, 2015 at 09:11AM
via IFTTT

středa 17. června 2015

Koncepty

Další, tentokrát poměrně teoretická a možná trochu abstraktní kapitola z občasného seriálu o geo-ontologiích.

Koncepty (v angličtině „concepts“) tvoří základní stavební kameny veškerých ontologických a konceptuálních modelů. Nejedná se však o termín související pouze s modelováním datových, informačních a znalostních struktur. Podle Laurence a Margolise (1999) koncepty představují „základní konstrukt teorie mysli“ (Theory of mind). Koncepty jsou klíčové především z hlediska schopností kategorizace (klasifikace) a porozumění, proto tvoří základní stavební kámen ontologických i lingvistických systémů (Kavouras & Kokla 2007).
Podle Kavouras & Kokla (2007) je odlišný pohled na koncepty ve filosofii a kognitivní vědě (zkoumající výzkum mysli a jejích procesů). Kognitivní věda pracuje podle Margolise & Laurence (2011) s koncepty jako mentálními reprezentacemi (myšlenkovými obrazy) kategorií, abstraktními objekty nebo jako se schopností převádět objekty a jevy do přirozeného jazyka. Filosofické pohledy vychází ze základních směrů středověké filosofie, kterými jsou realismus, nominalismus a konceptualismus (Klein & Smith 2005, Kavouras & Kokla, 2007).
 • Realismus prosazuje především obecné koncepty (například řeka nebo hora), které jsou platné univerzálně a na rozdíl od pomíjejících dílčích objektů a jevů jsou obecně platné.
 • Nominalismus klade důraz na jednotlivosti (například Vltava nebo Říp), protože pouze s nimi lze učinit reálnou zkušenost (je možné je například změřit nebo se jich dotknout). Obecné koncepty vznikají dodatečně na základě společných vlastností, přičemž se jedná jen o pouhá slova a nikoli skutečné objekty.
 • Konceptualismus představuje kompromis mezi oběma krajními koncepcemi. Uznává existenci dílčích i obecných pojmů, ale univerzální koncepty nejsou schopné samostatného bytí.
Jak vyplývá z názvů filosofických směrů, současná teorie konceptů implementovaná v informační technologií vychází především z konceptualismu, přičemž nereflektuje schopnost či neschopnost samostatné existence v případě univerzálních konceptů. Pro popis reálného světa a také pro porozumění tomuto popisu je nezbytné operovat jak s dílčími koncepty (které v případě geografické domény mohou být reprezentovány prostorovými daty), tak i s obecnými koncepty (kategorie nebo typy dat). Jako příklad může opět sloužit mapa, která obsahuje jednotlivé prvky (dílčí koncepty), ale i legendu, která při vzájemné transformaci jazyka mapy a přirozeného jazyka uživatele používá univerzální koncepty.
V literatuře se objevují i synonyma jako například třída (class), objekt (object) nebo kategorie (category). Je však potřeba pečlivě ověřit, zda se v konkrétních případech opravdu jedná o totožné termíny. Příkladem může být termín „třída“, který podle (Svátek, 2002) nemůže být zaměňován se stejným pojmem z oblasti objektového (objektově-orientovaného) programování, protože třídy v ontologiích a konceptuálních modelech neobsahují procedurální metody.

Zdroje literatury:
Kavouras, M., & Kokla, M. (2007). Theories of geographic concepts: ontological approaches to semantic integration. CRC Press.
Klein, G. O., & Smith, B. (2005). Concept systems and ontologies. Discussion between realist philosophers and ISO/CEN experts concerning the standards addressing” concepts” and related terms.
Laurence, S., & Margolis, E. (1999). Concepts and cognitive science. Concepts: core readings, 3-81.
Margolise, E. & Laurence, S. (2011). Concepts. In Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University, Stanford, CA. http://plato.stanford.edu/entries/concepts.

Svátek, V. (2002). Ontologie a WWW. In DATAKON 2002, Brno.

pondělí 15. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 15, 2015 at 08:28PM
via IFTTT

Veřejný projev

Nechci strašit, ale pomalu se blíží obhajoby. Obhajoby znamenají (kromě jiného) také ústní projev před členy komise a případnými diváky. A to je dost často podceňovaná disciplína. Proto dnes nabízím článek Six Tips for Better Public Speaking. Jak vypovídá název, text obsahuje šest rad, jak svůj projev zlepšit.

pátek 12. června 2015

Posudky jsou dopsány...

Posudky jsou dopsány. Výsledky jsou z mého pohledu úspěšné. Ale přesto si neodpustím několik poznámek, které mohou využít bakaláři a diplomanti v dalších letech. Co je z prací na první pohled (bez hlubšího studia) patrné a patrně bude negativně zohledněno v posudcích a při obhajobách?

 1. Nesoulad se zadáním.
 2. Neznalost základní terminologie.
 3. Špatně provedená rešerše literatury a podobných prací.
 4. Nedostatečné nebo špatně provedené citace.
 5. Chyby v pravopisu a gramatice.
 6. Nevhodné zpracování (tisk, vazba...).
To všechno jsem ve "svých" letošních pracích objevil...


Že jste podobné poznámky slyšeli během semestru nebo při obhajobách nanečisto? Možná ano, ale je rozdíl mezi pouhým posloucháním a využitím všech dobře míněných rad a poznámek.

čtvrtek 11. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 11, 2015 at 03:18PM
via IFTTT

středa 10. června 2015

Google Cultural Institute

Před několika málo dny jsem díky článku v Respektu objevil dalších z úžasných aktivit Google. Google Cultural Institute je zaměřený na prezentaci uměleckých děl, historických událostí, míst světového dědictví nebo významných osobností.
Zkusil jsem zadat slovo "map" a našel jsem krásné portulánové mapy nebo staré mapy Ameriky. Z osobností jsem vyzkoušel Mercatora, kde byl dokonce odkaz na Moravskou galerii v Brně, konkrétně na fotografii astrolábu vyrobeného Mercatorem. Důležité je, že všechny dokumenty jsou dostupné v poměrně vysoké kvalitě.

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 10, 2015 at 04:00PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 10, 2015 at 12:22AM
via IFTTT

pondělí 8. června 2015

Jak se stát kartografem?

Odpověď je přece jasná - vystudovat Geomatiku v Plzni (případně jinou vysokou školu, ale tam výsledek nemůžeme zaručit). Nebo si přečíst návod v článku How Do I Become a Cartographer? Tam už ten žádaný výsledek je skutečně ve hvězdách. Ale je krásné, že už existují i instantní návody na kartografa...

Jo, a taky se musíte stát členem Kartografické společnosti České republiky :-)

pátek 5. června 2015

Která mapa je nejlepší (6. díl)

No přece ta, která změnila svět. A které mapy změnily svět? Ty představuje článek Ten of the greatest: Maps that changed the world. V desítce je pouze jedna mapa, o které se zmiňujeme ve výuce (+ Google Earth a Petersovo zobrazení, o kterých se na Geomatice také něco dozvíte).

úterý 2. června 2015

Jiří Pyšek

Před 20 lety nás opustil jeden ze zakladatelů oboru matematická kartografie na Západočeské univerzitě (který byl později transformován do oboru Geomatika), děkan Pedagogické fakulty ZČU a přední český matematický kartograf Doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc.

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 02, 2015 at 07:57AM
via IFTTT

pondělí 1. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 01, 2015 at 12:44PM
via IFTTT

Baarle-Nassau/Baarle-Hertog

Jména v názvu příspěvku budou jistě povědomá studentům předmětu KMA/SGG. Ano, jedná se o komplikované enklávy a exklávy na pomezí Nizozemí a Belgie. Pokud se o nich chcete dozvědět víc, nabízím úžasný materiál Barryho Smithe, což je mimochodem velice zajímavá renesanční osoba pohybující se v Buffalu na pomezí filozofie, ontologií, geografie a medicíny.

pátek 29. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 29, 2015 at 02:11PM
via IFTTT

Inspirace pro design webových map

Pro člověka s omezeným citem pro grafickou stránku (tedy pro mě) je občas těžké finalizovat webovou mapu, aby byla nejen kartograficky korektní, ale i atraktivní a zajímavá pro stránce designu. Pro jsem byl rád, když jsem ve svém vyhledávači našel dva zajímavé odkazy na galerie s webovými stránky, které obsahují mapy. Tady jsou

středa 27. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 27, 2015 at 09:32PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 27, 2015 at 10:03AM
via IFTTT

Mapa fanoušků NFL týmů

Díky zpravodaji Mezinárodní kartografické asociace se mi dostal do ruky odkaz na článek se zajímavou mapou, která se vztahuje k americkému fotbalu. Tematická mapa ukazuje výsledky geografické analýzy rozmístění fanoušků jednotlivých týmů.

úterý 26. května 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 26, 2015 at 10:19AM
via IFTTT

pondělí 25. května 2015

Index kvality života

Zajímavý socioekonomický ukazatel, který "bojuje proti" omezenému klasifikování podle HDP a jiných ekonomických faktorů. Česko si navíc polepšilo. Viz článek na Aktuálně.cz.

pátek 22. května 2015

Úspěšný projekt SDI4apps

Na začátku května proběhlo první review projektu SDI4apps. Tento mezinárodní projekt, který koordinuje Západočeská univerzita, přesněji Oddělení geomatiky, konkrétně Ing. Tomáš Mildorf, Ph.D., se zaměřuje na integraci prostorových dat a nástrojů v cloudovém prostředí. Důležitý je fakt, že na úspěšném hodnocení projektu mají podíl i studenti Oddělení geomatiky, kteří se podílí na řešení vybraných úkolů.

Mimochodem i vy můžete být mezi nimi. Pokud budete mít zájem, určitě se ozvěte.

úterý 19. května 2015

Linked Data on the Web

Ve Florencii se právě koná workshop Linked Data on the Web 2015. Twitter je zahlcený mnoha zajímavými příspěvky, které se budu snažit podle možností ihned přeposílat na blog. Takže se omlouvám všem, kteří linked datům právě nefandí. Nebojte se dnes workshop začal a také končí.

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

May 19, 2015 at 03:23PM
via IFTTT