pondělí 21. listopadu 2016

TKA - 10. týden

Jak již bylo avizováno v předchozích týdnech, desátý týden semestru bude věnovaný samostatné práci na zápočtových úkolech. Nezapomeňte, že v listopadu by každý studentu měl odevzdat minimálně tři úkoly, jinak se vystavuje riziku postihu vyčkrtnutím náhodně vybraných úkolů. Pro případ konzultace budu v době výuky předmětu KGM/TKA (tedy v době od 14:50 do 17:00) k dispozici pro případné konzultace.

V minulém týdnu jsem na přednášce ukazoval nejčastější chyby v říjnových zápočtových úkolech. Pro studenty kombinované formy je ještě shrnuji v následujícím seznamu:
  • Elementární kartografické chyby (absolutní čísla v kartogramech, kvalitativní stupnice pro kvantitativní data, bílá barva v kartografické stupnici, chybná terminologie, absence generalizace v případě map malých měřítek...)
  • Faktické chyby (chyby v datech nebo geografických prvcích)
  • Smysl mapy, především u map, které kombinují dva a více jevů – Ukazují zobrazované jevy nějakou korelaci? Má vůbec smysl takový vztah hledat?
  • Nedostatečné zdůvodnění – „...stupnice se mně zdála pro data nejlepší...“ – důležité je napsat proč a nejlépe tvrzení dokázat, například pomocí histogramu?
Původně zamýšlené mentální mapy budou vytvářeny až během dvanáctého týdne semestru.

Žádné komentáře:

Okomentovat