pondělí 4. ledna 2016

Mentální mapy

Během semestru jsme se probírali v tematické kartografii mentální mapy. Zmínka o této technice zazněla i v předmětu Úvod do geomatiky. Pokud vás mentální mapy zaujaly, podívejte se na stránky J. D. Bláhy, který se tomuto fenoménu v Česku (ale i na Papui-Nové Guineji) věnuje dlouhodobě. Na stránkách najdete zajímavé odborné články, ukázky i základní představení problematiky mentálních map.

Poznámka: Pravopis sousloví Papui-Nové Guineji není z mé hlavy, ale z Internetová jazyková příručka ÚČJ AV ČR. Skloňování variuje mezi vzory žena a růže (3. a 6. pád).

Žádné komentáře:

Okomentovat